fbpx
Social- og indenrigsminister: Kommunal udligning er grundlæggende fair
HELE OMRÅDET. For en måned siden opfordrede 34 hovedstadskommuner, herunder de tre i Folkebladets område, til at ændre på den kommunaleudligning. Ministeren mener, den grundlæggende er fair

– Når vi sender penge til resten af landet, så er det midler, som vi skal finde i kommunens budgetter, og som også rammer ældreplejen, skolen og daginstitutionerne her i kommunen.
Sådan lød det fra Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, da han i midten af september lancerede en kampagne sammen med 33 borgmesterkolleger fra de københavnske Hovedstadskommuner. Kampagnen skulle sætte fokus på, at den kommunale udligning, ifølge borgmestrene, flytter for mange penge fra hovestadsområdet til resten af landet, og det er ikke fair, mente blandt andet de tre borgmestre i Folkebladets område.
Også Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby, var utilfreds med den omfordeling, der sker mellem landets kommuner:
– Landsudligningen er gået for vidt. I 2017 skal der flyttes knapt 12 mia. kr. fra hovedstaden til resten af landet, selvom serviceniveauet i hovedstadsområdet er lavere end i det øvrige land. Det bliver man nødt til at se nærmere på.
Og ifølge John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup, har denne unfair omfordeling alvorlige konsekvenser for blandt andet borgerne i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk:
– Den kommunale udligning og andre faktorer har bevirket, at kommunerne uden for Hovedstadsområdet på det seneste har højere gennemsnitligt kommunalt serviceniveau end det gennemsnitlige serviceniveau indenfor hovedstadsområdet.

Minister: mest fair
Den kommunale udligning er en ordning, som fordeler penge mellem kommuner på baggrund af forskellige nøgletal, og tanken er, at udligningen skal sørge for, at der er lighed i serviceniveauet uanset, hvor i landet man bor.
Det er Social- og Indenrigsministeriet, der står for fordelingen.
Folkebladet har derfor spurgt Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann, der er valgt i Brøndbykredsen for Venstre, hvad hun synes om kritikken fra hovedstadskommunerne, og hun siger:
– Jeg mener derfor grundlæggende, at den kommunale udligningsordning er fair.
Karen Ellemann medgiver dog, at der kan være forskellige holdninger til enkeltdelene i omfordelingen. Men siger samtidig, at hun er sikker på, at kommunerne generelt bakker op om ordningen:
– Der er forskellige holdninger til detaljerne, men jeg tror alle kommuner vil være enige med mig i, at det er fornuftigt, at der sker en omfordeling af midlerne, der sikrer, at borgerne, i alle dele af landet, kan få ordentlige offentlige tilbud, dvs. daginstitutioner, skoler, ældreomsorg mv.
Og da der er tale om mange penge, er det oplagt er der er forskellige holdninger til, hvordan pengene skal fordeles, siger Karen Ellemann:
– Det er store penge, der omfordeles mellem kommunerne gennem udligningssystemet. Der vil selvfølgelig være forskellige holdninger til, om det er nok eller for meget.

Vi ser på det
Da de 34 hovedstadskommuner fremsatte deres kritik af omfordelingen, fremsatte de det ønske, at man skruede omfordelingen tilbage til år 2007. Om det siger Karen Ellemann:
– Der er igangsat et arbejde i Finansieringsudvalget, som skal forberede tilpasninger af udligningen. Det skal også ses på baggrund af, at der er gennemført en omfattende omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet, og arbejdet sigter på at imødegå fordelingsmæssige virkninger mellem kommunerne i den forbindelse.
Desuden skal man medtænke den ændring af ejendomsvurderingssystemet, som Venstre-regeringen har lanceret i mellemtiden, siger Karen Ellemann:
– Det arbejde er nu forlænget med et år for at kunne tage højde for konsekvenser for udligningen af et nyt ejendomsvurderingssystem. Først når det er afsluttet med udgangen af 2017, vil regeringen kunne tage stilling til et samlet oplæg til tilpasninger af udligningen.

Folkebladet har spurgt Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby og John Engelhardt (V) om de har lyst til at kommentere på interviewet med Social- og Indenrigsministeren. De har alle tre takket nej tak til tilbuddet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top