fbpx
Områdeledelse skal debatteres
Institution-Foto-Colourbox.jpg
Foto: Colourbox
GLOSTRUP. Mange forældre har været kritiske overfor forslaget om områdeledelse. Derfor er budgetaftalen nu suppleret med en kommentar om, at den fremtidige ledelse skal debatteres

I aften skal budget 2017 vedtages i kommunalbestyrelsen. Der er på forhånd indgået en aftale med alle partier undtagen SF. Der er selvfølgelig en masse forslag om både at spare penge og bruge penge. Men et af de forslag, der har givet mest debat og flest kritiske høringssvar, er et forslag, der i princippet hverken bruger eller sparer penge.
Forslaget er et bilag til budgetaftalen under overskriften ”Daginstitutionsområdet: styrk kvaliteten i hverdagen for de mindste.”

Foreslået besparelse
Tidligt i budgetlægningsprocessen kommer administrationen med et helt katalog over muligheder for at spare, ligesom de kommer med forslag til, hvor der er behov for at bruge flere penge. Det katalog bliver fremlagt for politikerne, der så tager stilling til, hvilke forslag de gerne vil have gennemført og hvilke der ikke skal gennemføres. Listen over forslag, der skal gennemføres, er en del af budgetaftalen, som Folkebladet tidligere har omtalt.
Et af de områder, hvor der var foreslået en besparelse var på ledelse af daginstitutioner. Her var det foreslået, at der kunne spares 1,2 millioner kroner årligt, ved at indføre områdeledelse på daginstitutionerne. Forslaget var, at der skulle være tre områdeledere i Glostrup med seks institutionsafdelinger under sig hver. Hver institutionsafdeling skulle derudover være ledet af en daglig pædagogisk leder.
– Ændringen vil medføre en markant nedgang i antallet af ledere på dagtilbudsområdet. Børn, forældre og medarbejdere vil få oplevelse af, at der vil blive længere til den øverste leder. Forældre vil opleve nogle mere centraliserede forældrebestyrelser, men også en mulighed for at komme tættere på i de nye forældreråd. De daglige pædagogiske ledere vil få tildelt ledelsestimer afhængigt af deres børnetal, og nogle vil måske opleve at få flere administrative opgaver, står der i forslaget.
Dette spareforslag var altså noget, der var foreslået af administrationen. Der var ikke politisk opbakning til det, og det blev derfor i den beskrevne form ikke en del af budgetforliget.

Forslag uden besparelse
Forligspartierne, alle partier undtagen SF, vil nemlig gerne have ny ledelse på daginstitutionsområdet, men det skal ikke være for at spare penge på området. Bliver der sparet penge, skal de altså bruges på andre ting på daginstitutionsområdet.
– Kvalitet afhænger dog af mange andre ting end bygninger og antal personaler, og i en tid med stramme økonomiske begrænsninger er der brug for hele tiden at arbejde med alle dele af kvalitets-spektret, herunder også kvalitet i ledelse, står der i et bilag til budgetaftalen.
Her er det også nærmere beskrevet, hvordan besparelsen fremkommer, og hvad den skal bruges til:
– Områdeledelsen tilrettelægges, så der ikke sker en reduktion i den ledelsestid, der er til rådighed for personaleledelse og pædagogisk ledelse. Den effektivisering, der kan ske af ledelsestiden, til administrativt rettede opgaver, møder med rådhuset og lignende, vil frigøre et økonomisk råderum, som anvendes til flere medarbejdere sammen med børnene.

Kritiske forældre
Selv med det forslag, som blev fremlagt af politikerne, har forældre og MED-udvalg været meget kritiske i deres høringssvar.
En af de kritiske forældre er Aleksandar Langelykke, formand for forældrebestyrelsen i Hvissingegården.
– Hele det her med områdeledelse er startet som et spareforslag, der så blev taget af bordet. Når der ikke er behov for at spare, så mener vi ikke, der er behov for at gennemføre forslaget. Vi kan ikke få dokumentation for, at kvaliteten er dårlig, så der er behov for at ændre noget. Hvis de ikke kan give evidens for, at der er lavet samme ændringer i andre kommuner, hvor det har højnet kvaliteten, så må de som minimum kunne dokumentere, at kvaliteten er dårlig i institutionerne i Glostrup, og at det er på grund af ledelsesstrukturen, siger han.
Han mener, at områdeledelse vil give store omvæltninger i ledelsen, med en masse nye medarbejdere på en gang.
– Vores indtryk er, at vores ledere på Hvissingegården er kompetente.
– Hvis områdeledelse kommer igennem, bliver der færre af de dyre ledere, og de daglige pædagogiske ledere får et større ledelsesmæssigt ansvar. De kommer til at bruge mindre tid på gulvet og mere tid på administration. Vores bekymring er, at de ledere vi har i dag som pædagogiske ledere, de har en passion for at være pædagoger og være på gulvet. Hvis de ikke kan det, vil de måske søge et andet sted hen, siger han.

Klar til dialog
Budgetforliget har været i høring, og poltikerne har noteret, at forældre og medarbejdere er kritiske. De opfordrer derfor til dialog.
– Forligspartierne noterer sig de fremkomne synspunkter og opfordrer ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelser til en konstruktiv dialog omkring den fremtidige udvikling på området. Kommunalbestyrelsen ønsker med andre ord fortsat, at der arbejdes på at skabe en ledelsesmodel med endnu mere fokus på synlig og entydig ledelse. Forligspartierne er stadig optaget af effektiv ledelse og at et provenu forbliver på området. Omvendt har vi ikke på forhånd lagt os fast på en bestemt struktur, skriver de i et tillæg til aftalen.
Den debat vil forældrebestyrelserne gerne tage del i.
– Der kommer til at være en process, hvor de også vil inddrage forældrebestyrelserne. Vi vil forsøge at sikre, at de ikke ændrer bare for at ændre. Det er jo vores børn, som bliver berørt af det her, siger Aleksandar Langelykke.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top