fbpx
Kvalitetstjek på ældre- og genoptræningsområdet
GLOSTRUP. Netop nu gennemfører Glostrup Kommune en stor tilfredshedsundersøgelse, hvor kommunen spørger borgerne om deres oplevelse af kvaliteten på ældre- og genoptræningsområdet

Den 23. september blev der udsendt spørgeskema til samtlige borgere i Glostrup, som modtager hjemmepleje, både af kommunens og de private leverandører, og borgere, der bor i plejebolig.
Derudover vil borgere, der har afsluttet et forløb på Træningscentret blive spurgt om deres mening om den genoptræning, som de har modtaget samt de fysiske rammer.

En løftestang
Undersøgelsens formål er få viden om, hvor tilfredse borgerne er med kvaliteten af den pleje, omsorg og træning de modtager i dagligdagen og hvad der er vigtigt for borgerne.
Resultaterne skal bruges til konstruktiv dialog og som løftestang for udvikling på ældreområdet.
Lars Thomsen (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget glæder sig til at se resultaterne af undersøgelsen:
– Den enkelte borgers mening er vigtig for os, og vi ønsker at være en lydhør kommune. Undersøgelsen er med til at give os et anderledes indblik i borgernes oplevelser af kvaliteten. Vi vil gerne vide, hvor det går godt, og hvor der er udfordringer, og resultaterne skal vi bruge som grobund for forbedringer. Og så glæder det mig, at vi denne gang også har genoptræningsdelen med, siger han.
Også Susanne Nordbjerg Bach (A), medlem af Social- og Sundhedsudvalget, glæder sig til at se resultatet af undersøgelsen:
– Det bliver interessant at se, på hvilke områder der er fremgang i forhold til sidste undersøgelse. Om borgerne oplever større kontinuitet i forhold til hjemmehjælpen og om de oplever færre fejl i forhold til for eksempel medicin, siger hun.

Kan sammenlignes
Den aktuelle undersøgelse er baseret på et fleksibelt koncept udviklet af Kommunernes Landsforening, som har sikret en høj kvalitet i undersøgelsen, og som giver mulighed for at sammenlige resultaterne på tværs af landets kommuner.
Undersøgelsen blev første gang gennemført i 2014 på ældreområdet og bliver nu gentaget suppleret med en undersøgelse på genoptræningsområdet.
Borgere der, fx på grund af fysisk eller kognitiv svækkelse, ønsker støtte til at udfylde spørgeskemaet, kan – via kommunen – få hjælp af en uvildig person.

Resultat i 2017
Frist for at sende spørgeskemaet tilbage er den 16. oktober 2016. Resultaterne af undersøgelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside i starten af 2017.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top