fbpx
Glostrups brede budget
GLOSTRUP. Helt som forventet blev Glostrups budget vedtaget af 18 ud af 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen onsdag i sidste uge

Som Folkebladet tidligere har beskrevet var der blevet indgået et bredt budgetforlig blandt partierne i kommunalbestyrelsen. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten var enige om en aftale. Kun SF med Palle Laustrup står udenfor.
Det var derfor ikke nogen overraskelse, at forligspartierne vedtog budgettet onsdag aften. De deltagende partier var alle glade for, at det blev et bredt forlig.
– Når der skal indgås en bred aftale mellem forskellige partier, giver det sig selv, at ingen får det nøjagtigt, som de gerne vil have. Der kan være tiltag, som Venstre savner – og andre, som vi kunne have været foruden. Men der er grund til at rose de fire partier for at udvise fleksibilitet. For at have viljen til at nå en god aftale. Og dermed tage ansvar, men også få indflydelse, sagde Leif Meyer Olsen, gruppeformand for Venstre.

Indflydelse næste år
For Socialdemokratiet var det vigtigt, at man kunne få indflydelse i de kommende år, sagde gruppeformand Lisa Ward.
– Ved at gå med i et forlig er der også større chancer for, at vi kan være med til at få indflydelse på de mange vigtige beslutninger, der i det kommende år skal træffes vedrørende Glostrup bymidte og udviklingen i forbindelse med den kommende letbane. Vi har ikke fået alle vore ønsker opfyldt, men det er jo også kendetegnende ved et forlig, at der nødvendigvis må indgås kompromis på en række områder, og flertallet har i år vist en god vilje til et samarbejde. Det vil jeg godt kvittere for.
Venstre vil meget gerne have en bred aftale om bymidten
– Omkring Bymidten ser vi gerne enighed. De afsatte mio beløb er ikke specifikke og viser bare at vi ved der skal investeres i området, siger Leif Meyer Olsen.

Godt økonomisk år
Budgettet for 2017 indeholder 101 punkter med øgede udgifter til både anlæg og drift. Det har kunnet lade sig gøre, fordi kommunen i 2017 har et godt økonomisk år, sagde Borgmester John Engelhardt.
– Nogle gange, så er der flere penge at gøre godt med, andre gange er der færre. I år er vi i den positive afdeling, vi er blevet hjulpet lidt på vej af især to forskellige forhold. Det ene forhold er, at vi i 2017 får nogle ekstra indtægter fra selskabsskatten og faktisk også fra de statslige tilskud. Det andet forhold er, at omprioriteringsbidraget blev fjernet i forbindelse med forhandlingerne mellem regeringen og kommunernes landsforening. I stedet blev regeringen og kommunernes landsforening enige om et lidt mere beskedent effektiviseringsbidrag på to millioner kroner årligt. Det tror jeg er indenfor de grænser, som vi normalt vil kunne klare.Kommunerne slap altså nådigt denne gang, men jeg er ikke sikker på, at det er sidste gang vi har set statslige effektiviseringskrav – jeg tror der kommer mange i de kommende år.

Må ikke bruge pengene
Der er således et stort overskud på årets budget. Men fordi Folketinget sætter et loft over, hvor meget kommunernes udgifter må stige fra år til år, så må Glostrup ikke bruge alle pengene. Og når man ikke må bruge pengene på service til borgerne, så må man sænke daginstitutionstaksterne og skatten, sagde Robert Sørensen fra Enhedslisten.
– Selvom Glostrups kommunekasse bugner af penge, og vi politisk gerne vil, så kan vi ikke bare ansætte lærere og pædagoger. Hvad gør man så, når kommunekassen er fyldt og man ikke må bruge pengene? Man kan sætte kommuneskatten ned, men man kan også prøve at gøre det lidt mere solidarisk, således at det ikke kun er dem som tjener rigtig mange penge, som får mest ud at det, derfor er Enhedslisten godt tilfredse med at det lykkedes at få nedsat vuggestuetaksten med 477 kr. og dagplejetaksten med 382 kr. om måneden, det er noget som den helt almindelige børnefamilie i Glostrup vil kunne mærke i den periode hvor udgifterne til de små poder står i kø.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top