fbpx
Søndervangskolen fejrer 60 år
søndervangskolen.jpg
Sådan så Søndervangskolen ud som næsten helt nybygget i 1958. Foto: Glostrup Lokalhistoriske Arkiv
GLOSTRUP. To tidligere elever fra Søndervangskolen, Hanna Fink Hansen og Anne Tinghus, synes det er værd at fejre Søndervangskolens 60 års jubilæum med en sammenkomst for tidligere elever

Søndervangsskolen havde egentlig ikke tænkt sig selv at markere skolens 60 års jubilæum med et åbent arrangement. Men det ville de to tidligere elever Hanne FInk Hansen og Anne Tinghus ikke være med til, så de kontaktede skolens leder Rene Svendsen, og fik planlagt et åbent hus arrangement den 6. oktober 2016 fra klokken 17-21, herunder en rundvisning på skolen. Endvidere vil et lokale blive stillet til rådighed til hyggeligt samvær.
Anne Tinghus begyndte i 1. klasse på Søndervangskolen 16. august 1956. Hanna, som havde gået i 1. klasse på Teknisk Skole, mødte også denne dag, dog tre dage senere end eleverne på byens to andre skoler, da skolen ikke var helt færdig.
Grundstenen til Søndervangskolen blev lagt på den jord, der tidligere havde tilhørt handelsgartneriet Nybo og den tidligere SFO-villa var oprindelig handelsgartnerens privatbolig og blev senere bolig for den første skoleinspektør Gunnar Svenningsen.
Søndervangskolen afhjalp et stort savn fra de familier, som boede syd for Hovedvejen. Deres børn skulle enten gå til Højvangskolen, og dermed krydse Hovedvejen eller gå til Teknisk Skole ved brandstationen. Skolens første inspektør, Gunnar Svenningsen, blev indsat ved en kongelig resolution efter indstilling fra Undervisningsministeriet, det var nemlig ikke noget kommunalbestyrelsen selv kunne bestemme dengang. Han kom dog fra Nordvangskolen.
De fleste elever, der begyndte på skolen i august 1956, kom fra Teknisk Skole og 5. klasse var det ældste klassetrin det første år.
Der var fire klasser på hvert trin. Overfor skolens port, på Florasvej, lå Rasmussens mejeri og købmand Hedes, som fristede mange i frikvartererne. Til venstre ved indgangen til skolen lå pedelboligen, her boede pedel Laurits Krydsfeldt Rasmussen med sin kone og tre børn.
– Dengang sagde man ”De, hr., fru og frøken til lærerne, og stod bag stolen når læreren kom ind af døren til klasseværelset. Retstavning var en vigtig del af undervisningen, blækregning med fyldepen og trækpapir, hovedregning og man havde ingen regnemaskiner vi terpede også salme vers som man skulle kunne udenad, husker Anne Tinghus.
I gymnastik havde man redskabsøvelser, og tog guld-, sølv- og bronzemærker i atletik og der var også udendørs fodboldbane. En gang om året var der idrætsdag, hvor man mødtes og konkurrerede med de andre skoler i byen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top