fbpx
Seniorpolitik på plads
COLOURBOX7943758.jpg

Detail of the hands of an elderly person

Brøndby Kommune har fået en ny seniorpolitik. Der er blandt andet fokus på værdighed. Foto: Colourbox
BRØNDBY. På baggrund af en række borgermøder har Brøndby nu fået en opdateret Seniorpolitik. Ældre Sagen er overvejende tilfreds

Brøndby Kommunes tidligere ældrepolitik er blevet fornyet, og har taget navneforandring til Seniorpolitik.
Det sker, da man vurderer, at seniorer bedre betegner kommunens borgere over 65 år, som i dag generelt har flere ressourcer og overskud end før.
De fleste seniorer i Brøndby har således ifølge Brøndby Kommune et liv, hvor kommunens sundhedspersonale er meget lidt involveret, et liv med aktiviteter, relationer og interesser, og som ikke er afhængig af alder.

Vigtig balance
Seniorpolitikken er for alle ældre, men den rummer en særlig opmærksomhed på de seniorer, der af den ene eller anden grund har behov for støtte til seniorlivet.
Det har således været et mål i arbejdet med Seniorpolitikken, at den skal stå på to ben.
– På den ene side skal vi arbejde hen imod, at borgerne i så vid udstrækning som muligt bliver i stand til at tage ansvar for eget liv og klare sig selv i hverdagen. På den anden side skal vi sikre, at når en borger får brug for pleje, praktisk hjælp, genoptræning eller andet, så skal det være et godt og rimeligt tilbud, der gives, og man skal som borger opleve at bevare sin selvbestemmelse og sin personlige og kulturelle integritet, siger Per Jensen (S), formand for kommunens Social- og Sundhedsudvalg.

Flere borgermøder
Politikken er blevet udformet i løbet af foråret 2016, hvor kommunen har afholdt flere borgermøder, der alle har handlet om fremtidens seniorpolitik.
Med udspring i disse borgermøder har Seniorpolitikken udviklet sig. Og resultatet er en Seniorpolitik med folkelig forankring, og som viser, hvilken retning politikerne mener, at kommunens aktiviteter på seniorområdet skal have de kommende år.
Seniorområdet vil nemlig blive påvirket af en række samfundsmæssige ændringer, som kan betyde justeringer i de aktiviteter, kommunen leverer.
– Det er derfor vigtigt, at vi skaber et synligt og gennemskueligt grundlag for de valg og prioriteringer, der er nødvendige. Ligeledes er det vigtigt, at vi løbende tør udfordre samarbejde og rollefordeling mellem borger og kommune, så vi anvender alle gode kræfter og sammen kan løse de fremtidige udfordringer, siger Per Jensen.

Fire indsatser
Brøndbys Seniorpolitik er bygget op om fire indsatsområder, nemlig Det aktive seniorliv, Selvbestemmelse og dialog, Behov for hjælp og pleje samt Boliger og velfærdsteknologi.
Indenfor hvert af disse fire indsatsområder er der udpeget nogle pejlemærker, som kommunen skal sigte efter i ambitionen om at skabe de bedste rammer for byens seniorer.

Værdighed er vigtig
Folketinget har tidligere besluttet, at alle kommuner skal have en Værdighedspolitik.
Noget der ifølge Brøndby Kommune dog længe har været et pejlemærke på Brøndbys seniorområde, hvorfor Brøndby Kommunes værdighedspolitik er en integreret del af Seniorpolitikken.
Nu er politikken så nedfældet på papir, og så starter det vigtigste arbejde på at få politikken til at leve.
– Der vil løbende ske en opfølgning på pejlemærker, handleplaner og kvalitetsstandarder på Social- og Sundhedsudvalgets kommende møder, siger Per Jensen om det fortsatte arbejde med seniorpolitikken.

Overvejende godt
En af de organisationer, der har fulgt processen nøje, er Ældre Sagen i Brøndby. Og her er man ifølge Kaare Kjær-Madsen, formand, godt tilfredse med resultatet:
– Seniorpolitikken som den nu er udformet, siger vi god for. Det manglede da også bare, vi har jo selv givet væsentlige input.
Der er imidlertid også elementer i politikken, der kunne have været bedre, siger Kaare Kjær-Madsen:
– Dog er der én ting, vi er kede af, nemlig en af de fire indsatser: Boliger. Vi beklager meget, at vores kommune har ændret på betingelserne for at få en bolig, fordi gode, gamle brøndbyborgere ikke mere får 100 % sikkerhed for hjælp, hvis de ønsker det.

Plads til dialog
Politikken er blandt andet blevet til via dialog mellem borgere, forvaltning og politikere, det har været godt, siger Laurits​ Bune, næstformand:
– Stormødet i Møllesalen var vældig godt orkestreret. Alle, der havde noget på hjerte, fik chancen, også de normalt tavse. Det var rart at se mange af forvaltningens medarbejdere og nogle af lokalpolitikerne.

Seniorpolitikken vil være tilgængelig på kommunes hjemmeside og tillige udkomme i en trykt udgave, der kan hentes på biblioteker, Borgerservice, ældrecentrenes caféer og i pensionisthuse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top