fbpx
Et nyt laboratorium til læring
20160824_134517.jpg
På Brøndbyøster Skole har man startet Læringslaboratoriet op, et forsøg på at tænke nyt i forhold til elevernes læring. Foto: Brøndbyøster Skole
BRØNDBY. På Brøndbyøster Skole har de iværksat et nyt projekt, Læringslaboratoriet. Et tværfagligt projekt, der præsenterer en nye måder at lære på, da børn lærer på forskellig vis

Det havde i længere tid undret Niels Klitgaard Aagesen, SFO Leder på Brøndbyøster Skole, hvorfor nogle elever bliver sendt op på kontoret eller sat uden for døren, når der ikke er plads til dem i undervisningen:
– Min grundholdning er den, at det ikke er børnene, der er problemet, men problemet der er problemet. Vi må kunne rumme børnene i undervisningen. Jeg tænkte, der må være noget, vi kan gøre anderledes.
Denne undren udviklede sig med tiden til en ide; en ide om at sammentænke flere elementer i arbejdet med børnenes læring:
– Jeg tør godt sige, at det projekt, vi startede op i slutningen af august, er nyskabende, fordi det forbinder fire væsentlig elementer, der til sammen kan være med til at styrke børnenes læring.

Forældrene
Det nye projekt har fået navnet Læringslaboratoriet, og det, der gør det til noget særligt, siger Niels Klitgaard Aagesen, er, at der på samme tid er fokus på forskellige, vigtige delelementer i arbejdet med børn, der har vanskeligt ved at lære:
– Det ene element, vi har fokus på, er forældresamarbejdet. Folkeskolereformen taler om et øget samarbejde med forældrene, og det tager vi meget bogstaveligt. Vi prioriterer en tæt dialog med forældrene. Jeg vil faktisk sige, at vi vil gå så langt som til at sætte os hjem til køkkenbordet og tale med forældrene, hvis der er behov for det.

Alternativ læringsmiljø
Et klassisk billede på læring er tankpassermodellen; altså tanken om at læreren står ved tavlen og hælder læring på eleverne og derved tanker dem op.
Denne metode er ifølge Niels Klitgaard Aagesen en udfordring for nogle elever:
– Der er nogle elever, der ikke kan klare denne måde at lære på. Så trækker vi dem for en periode ud af undervisningen, prøve andre ting af for at finde nye og andre måder at lære på, hvorefter de kommer tilbage til den normale undervisning med de nye erfaringer. Klassen arbejdes der sideløbende med.
Et eksempel på dette er en alternativ tilgang til matematikundervisningen:
– For eksempel kan en pædagog og en matematiklærer tage nogle børn med i skoven. Der kan man for eksempel arbejde med at tælle ved at samle grene eller lave tal ud af grenene. Dermed bliver det en anderledes måde at lære på.

Tværprofessionnelt
Det tredje element i Læringslaboratoriet er det tværfaglige:
– Det er vigtigt, at de forskellige faggruper omkring de her børn arbejder sammen. I første omgang er det lærerne og pædagogerne, men på længere sigt skal for eksempel skolepsykologer og socialrådgivere inddrages. På den måde kan vi hjælpe, hvis der er mere komplekse problemstillinger, der ligger bag.
På længere sigt kan Familiehuset også tænkes ind i projektet:
– Familiehuset kan med sin ekspertise dels facilitere processer med familier, dels uddanne lærere og pædagoger og ikke mindst sparre i forhold til skolens tilbud om udvidet forældresamarbejde.

Fokus på rammerne
Som det sidste element er der den systemiske tilgang til børnene; en tilgang der fokuserer på, at de problemer, der er i forhold til børnenes læring ikke er et problem hos det enkelte barn, men barnets omgivelser eller de relationer, det indgår i, fortæller Niels Klitgaard Aagesen:
– Vi ønsker med Læringslaboratoriet at fokusere på rammen omkring børnene for på den måde at øge deres mulighed for læring. Der er altså ikke fokus på den enkeltes problemer, men det der skaber problemer omkring det.

Det skal prioriteres
For den udenforstående kan det virke mærkeligt, at det er nyt at tænke på disse fire elementer samtidig.
Men det er ikke desto mindre tilfældet, siger Niels Klitgaard Aagesen:
– Det er klart, der har været fokus på de forskellige elementer tidligere, også her i Brøndby og her på Brøndbyøster Skole, men at gøre det samtidig og prioritere det, det er nyt.
Og der er tale om, at man vil det på Brøndbyøster Skole, siger Niels Klitgaard Aagesen:
– Det er noget vi prioriterer højt. I alt er 12-15 personaler tilknyttet på nuværende tidspunkt.
Hertil kommer så de fysiske rammer, der også er en del af projektet:
– Vi har nogle lokaler, der blandt andet indeholder alternative bud på læringsmiljøer, som vi kan bruge.

Stadig på vej
Projektet har på nuværende tidspunkt kun eksisteret i et par uger og er derfor stadig under opstart, også i forhold til hvor mange elever, der skal nyde godt af projektet:
– På nuværende tidspunkt er der 20-25 børn, der i større eller mindre omfang er tilknyttet til projektet, og vi må se, hvad det bliver til på længere sigt, siger Niels Klitgaard Aagesen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top