fbpx
En mio. skiller partier fra at indgå fælles budgetaftale
VALLENSBÆK. I sidste uge fik Vallensbæk et budget for 2017. K, V og S står bag. DF er ikke med, da de mener, de øvrige partier tænker for kreativt

Det er blevet tid for kommunale budgetter. Som Folkebladet kunne fortælle i sidste uge, er der netop indgået en budgetaftale i Glostrup, og tirsdag i sidste uge fulgte Vallensbæk så trop, da Konservative, Venstre og Socialdemokraterne har indgået en aftale for kommunens økonomi i 2017.
I en pressemeddelelse fremhæver de tre partier blandt andet, at der frem mod 2020 afsættes 90 mio. til etablering af en ny svømmehal ved Idrætscenteret, at der i 2017 afsættes en mio. kr. til at skabe et nyt byrum mellem arealerne ved Vandgrunden og Sundhedshuset og at der skal afsættes over en mio. kr. til at etablere nye køkkener i to af byens børneinstitutioner.
Og så kommer der fokus på byens skoletoiletter, når tre toiletter på Egholmskolen, tre toiletter på Pilekvisten samt to toiletter på Vallensbæk Skole blive prioriteret, når der i 2017-2018 i alt afsættes 1,1 mio. kr. til renovering i en såkaldt ’toiletpulje’.
Samtidig får hver skole 50.000 kr. til indsatser, der kan styrke elevernes toiletvaner.
Efter indgåelsen af aftalen var Henrik Rasmussen (K), borgmester også ganske tilfreds:
– Det er et meget visionært budget, hvor vi tager hånd om vedligeholdelsen af flere ting i kommunen.
Selvom der i budgettet, er afsat en del penge til at forbedre toiletforholdene på skolerne, mener Henrik Rasmussen ikke, at dette emne, isoleret set, er det vigtigste i budgettet:
– Jeg vil ikke fremhæve toiletterne som et selvstændigt, vigtigt emne. Men omvendt er institutions- og skoleområdet samlet set et meget vigtigt område for os. En af de vigtigste ting for mig, er at vi laver politik for fremtiden, for de unges muligheder i fremtiden.

S tilfreds
Også Socialdemokraterne er glade for at være en del af budgetaftalen. Således udtalte Søren Wiborg, formand for Socialdemokraterne, i forbindelse med indgåelsen af aftalen:
– Socialdemokraterne er med i forliget, fordi det er et helstøbt og fremadrettet budget. Vi har i mange år ønsket en hal til Idrætscentret, og tror også, at den kommer sammen med den planlagte svømmehal. Derudover indeholder budgettet en lang række socialdemokratiske mærkesager.
En svømmehal, der ifølge aftalen ikke skal stå færdig i 2017, men afløse de nedslidte skolesvømmehaller, der er i Vallensbæk.

Godt med svømmehal
Hos det tredje forligsparti, Venstre, er der også tilfredshed med budgettet. Således siger Niels Jørgensen:
– Et budget som dette, er jo det muliges kunst. En af de ting, jeg glæder mig over, at vi fastholder serviceniveauet på den borgernære velfærd.
Desuden glæder Niels Jørgensen sig over pengene til skoletoiletter:
– Jeg er ganske tilfreds med, at vi har afsat penge til det. Jeg håber, det kan være med til at løse nogle af de problemer, der åbenbart er.
Og så er Niels Jørgensen også tilfreds med, at eleverne i Vallensbæk ad åre kan se frem til nye svømmefacillitter:
– Det er en ret god løsning, at der med tiden skal bygges en svømmehal ved Idrætscenteret, og at de nuværende svømmehaller i stedet skal bruges til andre formål.

De tænker kreativt
Som det eneste parti er Dansk Folkeparti ikke en del af budgetaftalen.
Og det er der en hel bestemt grund til, siger Kenneth Kristensen Berth:
– Jeg har på Christiansborg sammen med resten af Dansk Folkepartis folketingsgruppe kæmpet for at finde en mia. kr. til ældreområdet i form af den såkaldte værdighedsmilliard, heraf går de 2,4 mio. kr. til Vallensbæk Kommune. Nu laver Konservative, Socialdemokratiet og Venstre så det nummer, at de sparer en mio. kr. på ældreområdet i budgettet ved at fjerne ekstra rengøring, gåture og indkøbsture fra kommunens svageste ældre, for så at genindføre det ved senere at bruge penge fra værdighedspuljen. Men pengene fra værdighedspuljen skulle jo have givet ekstra velfærd for vores ældre. Nu får forligspartierne i stedet løsgjort en mio. kr. som skulle have gået til de ældre, som man så bruger på Fars Køkkenskole, tivoliture til flygtningefamilier osv. Det vil vi simpelthen ikke være med til i DF.
Kenneth Kristensen Berth kunne da også godt have set Dansk Folkeparti som en del af budgetforliget:
– Var det ikke for de øvrige partiers stædige fastholden af at ville tage en mio. kr. fra ældreområdet, er jeg ganske sikker på, at vi kunne være kommet i mål, men i Dansk Folkeparti vil vi simpelthen ikke være med til at tage halvdelen af de ældres værdighedspulje og bruge på andre formål.

Spørgsmål om prioritet
Kritikken gør imidlertid ikke indtryk på Henrik Rasmussen:
– Det ærgrer mig da, at ikke alle partier er med. Men jeg må omvendt sige, at meldingen fra Dansk Folkeparti viser kompleksiteten i både at ville drive landspolitik og kommunalpolitik. Og som jeg ser det, vil de hellere drive landspolitik. Det ville jeg aldrig gøre.
Budgetforliget er nu i høring hos bestyrelser, råd og MED-udvalg frem til den 28. september.
Herefter følger Folkebladet op på budgettet og taler med de forskellige udvalgsformænd om budgettets enkelte punkter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top