fbpx
Brøndby, den vanskeligt stillede kommune
BRØNDBY. Brøndby Kommune har netop modtaget 12 mio. kr. fra Social- og Indenrigsministeriet. Fordi kommunen er vanskeligt stillet

– Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Men det kan være særligt svært i kommuner, der for eksempel har mange ældre borgere eller mange borgere på overførselsindkomst, og samtidig har andre økonomiske udfordringer.
Sådan lød det i en pressemeddelelse fra Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann, da hun for nylig uddelte knap en halv mia. kr. til de økonomisk vanskeligst stillede kommuner i landet. Penge, der kan bruges i forbindelse med kommunernes budgetlægning for 2017.
En del af pengene er øremærket til hovedstadskommunerne, og en af de i alt ti hovedstadskommuner, der fik et tilskud fra puljen, er Brøndby Kommune.
Brøndby Kommune kan således se frem til en ekstrabevilling på 12 millioner kroner til næste år.

Demografisk udfordring
Folkebladet har fået mulighed for at se ansøgningen fra Brøndby Kommune, og heri hedder det blandt andet, at:
”De demografiske udfordringer i Kommunen er til at tage og føle på. For det første stiger antallet (og andelen) af ældre medborgere massivt i disse år samt i årene fremover, med stigende udgifter til pleje, omsorg osv. til følge. For det andet har kommunen, samtidig med den voksende ældrebefolkning, i de seneste år haft en betydelig befolkningstilvækst, som medfører flere børn i kommunens daginstitutioner og skoler med stigende udgifter til pasning, undervisning osv. til følge. Alt i alt er der tale om et dobbeltrettet demografisk pres på kommunens økonomi med samtidigt stigende udgifter til ældreområdet og til børneområdet.”

Strammer til
Ifølge ansøgningen fra Brøndby Kommune, viser:
”Regnskabsresultatet for 2015 at der var balance mellem budget og regnskab på kommunens serviceudgifter, hvilket er resultatet af den ansvarlige økonomiske politik.”
Men der er dog, ifølge Brøndby Kommune:
”På flere områder et stadigt større udgiftspres, det gælder især det specialiserede børneområde, ældreområdet og folkeskolen som skal håndteres. Dertil har der i 2016 også været merudgifter til dagpengeområdet, sygedagpenge og kontanthjælp. Til trods for et tilfredsstillende økonomisk resultat er der synlige tegn på, at økonomien på de nævnte områder for alvor strammer til, hvilket kommunen er meget opmærksomme på.”
Og så presser overførselsindkomsterne Brøndby Kommune:
”Tilknytningen til arbejdsmarkedet for Brøndby Kommunes borgere er blandt de laveste i hovedstadsområdet. Brøndby Kommune er også blandt de kommuner i landet, som har flest modtagere af førtidspension.”

Fokus på økonomien
Den vanskelige, økonomiske situation er kommunen dog opmærksom på ifølge ansøgningen:
” Brøndby Kommune har iværksat en række initiativer for at tage hånd om de aktuelle problemstillinger som påvirker kommunens økonomiske situation.”
Derfor har kommunen også fokus på, hvor økonomien kan justeres:
”Der bliver også foretaget diverse opnormeringer på kommunes daginstitutioner samt omlæggelse til integrerede institutioner. På ældreområdet hvor befolkningsprognosen for 2016 og frem, forventer en markant vækst i antallet af ældre borgere, er der forskellige tiltag igangsat som også ligger i forlængelse af kommunens ældrepolitik. Det gælder byggeri af plejecentre som skal afspejle fremtidens behov, og det gælder økonomisk prioritering af midlerne så der er råderum til hjælp og omsorg i årene frem.”

Demografi og overførsel
Borgmester Kent Max Magelund (S) understreger overfor Folkebladet, at Brøndby Kommune er udfordret i forhold til den demografiske udvikling, og at tilskuddet derfor er velkommen:
– Pengene i Brøndby Kommune skal dække de stigende udgifter som følge af den befolkningstilvækst som kommunen oplever. Specielt er er Brøndby én af de kommuner som oplever det kraftigste pres på de 0 – 5 årige og de + 85 årige, hvorfor der er behov for at tilføre både småbørns og ældreområdet midler i det kommende års budget. Hertil kommer, understreger Kent Max Magelund, at udgifter til overførselsindkomster presser Brøndbys økonomi:
– Hertil kommer at Brøndby Kommune generelt har et højt udgiftsniveau som følge af et meget stort antal borgere har en lav tilknytning til arbejdsmarkedet, og at seneste refusionsreform medfører stigende udgifter. Kommunen har endvidere meget høje udgifter til det specialiserede socialområde og oplever i øjeblikket et meget stort behov for at hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet, hvorfor vi kommer til at investere ekstraordinært i nogle kommunale midlertidige løsninger.

Tilfreds minister
Det er Indenrigs- og Socialminister Karen Ellemann, der har fordelt pengene, og hun siger om Brøndbys tilskud:
– Vi giver de her særtilskud for at hjælpe de mest vanskeligt stillede kommuner til at få budgetterne til at hænge sammen. Når Brøndby Kommune får 12 millioner kroner fra hovedstadspuljen, er det ud fra en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation og befolkningsudvikling. Tilskuddet er ikke bundet til bestemte formål, så det er op til kommunen selv, hvordan pengene skal indgå i budgettet for næste år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top