fbpx
Letbane og navne
Af Erik Borsholt Brøndby Kommunalbestyrelses navne til de kommende letbanestationer/stoppesteder i Brøndby er bedrøvende for mig. Det første sted er kendt som ’Park Allé’ og i mange år brugt på busstoppestedet samme sted. Tilsvarende står der ’Vallensbækvej’ på busstoppestedet, hvor den anden letbanestation/stoppested skal ligge. Tillige var ’Park Allé’ og ’Vallensbækvej’ brugt i bilagene til […]

Af
Erik Borsholt

Brøndby Kommunalbestyrelses navne til de kommende letbanestationer/stoppesteder i Brøndby er bedrøvende for mig.
Det første sted er kendt som ’Park Allé’ og i mange år brugt på busstoppestedet samme sted. Tilsvarende står der ’Vallensbækvej’ på busstoppestedet, hvor den anden letbanestation/stoppested skal ligge. Tillige var ’Park Allé’ og ’Vallensbækvej’ brugt i bilagene til identifikation af stederne.
Jeg synes, at de vedtagne navne ’Kirkebjerg’ henholdsvis ’Brøndbyvester’ er meningsløse og forvirrende. Jeg håber derfor, at Kommunalbestyrelsen selv finder anledning til at ændre sin beslutning og gerne efter et besøg på åstederne.
Kommunalbestyrelsen udsatte beslutning om fornyelse af Gildhøjhjemmet uden en bemærkning i bilag eller på mødet om, at vi har et ’sundhedshus’ i rådhushaven og umiddelbart nord for dette de fornødne frie arealer på Sognevej og Rådhusgrunden, der eventuelt kunne bruges til afløsning af Gildhøjhjemmet. Hermed ingen stilling til placering, men det kunne forventes, at administrationen i bilag havde belyst om sundhedshuset kunne bidrage med synergi.
Beslutning om den ændrede udkørsel fra Kirkebjerg Allé til Park Alle er sikkert rigtig, men om end igangsat ikke et udtryk for rettidig omhu. Butikscentret er for længst opført, og vi har handlet der i flere måneder. Prøv at køre ud fra Kirkebjerg Allé til ’Park Allé’ klokken 16.30 på en hverdag.
Jeg finder, at de tre eksempler er synd for os borgere.

Svar

Af
Vagn Kjær-Hansen (SF),
formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Jeg ser ingen grund til at være bedrøvet over de nye navne på letbanestationerne i Brøndby. Det ser resten af kommunalbestyrelsen nok heller ikke, eftersom alle stemte for navnene.
Stationsnavnet Kirkebjerg refererer til det nærliggende område, og navnet afspejles i såvel lokale vejnavne som i Kirkebjerg Torv, boligafdelingen Kirkebjerg og udviklingsområdet Kirkebjerg lige ved siden af stationen. Ved at vælge navnet Kirkebjerg til stationen, signalerer vi efter min mening at det bliver områdets letbanestation. Det synes jeg er meget meningsfyldt.
Vi er mange i Kommunalbestyrelsen, som håber at der udover letbanen langs Ring 3 kommer endnu en letbane til Brøndby Strand. Den vil formentlig få en eller flere stationer ved Park Alle, og i den situation ville navnet Park Alle til en letbanestation kunne virke forvirrende.
Det andet stationsnavn Brøndbyvester refererer til at stationen ligger i Brøndbyvester bydel. Når Brøndbyøster og Brøndby Strand allerede har hver en station med bydelens navn, synes jeg det er helt på sin plads at også Brøndbyvester opnår dette.
Hvis vi havde valgt navnet Vallensbækvej til den station, kunne det føre til forveksling med Vallensbæk Station. Jeg ser ingen grund til at forvirre letbanepassagererne på den måde.
Det lysregulerede kryds ved Kirkebjerg Parkvej kommer ganske rigtigt senere, end det burde. Det var oprindelig planlagt til at være klar, da privatskolen åbnede. Forsinkelsen skyldes en form for rettidig omhu, nemlig at krydset skal kunne betjene begge dele af Kirkebjerg udviklingsområde, både nord og syd for Park Allé.
Den løsning er det rigtige på langt sigt. Den kræver at vejene flyttes lidt, så de mødes overfor hinanden. Forhandlingerne med grundejerne har desværre forsinket ombygningen af vejene. En af grundejerne endte med sige nej til at sælge det nødvendige areal, og derfor måtte kommunen bruge endnu mere tid for at kunne ekspropriere arealerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top