fbpx
Gildhøjhjemmet skal tænkes igennem igen
DSC_1509.jpg
Sidste år var et flertal i kommunalbestyrelsen enig om, at det nye Gildhøjhjem skal ligge enten på Brøndby Møllevej eller Sognevej. Men nu ser det ud til, at alt er i spil igen. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Et flertal i kommunalbestyrelsen var i efteråret enig om, hvilken retning det nye Gildhøjhjem skulle tænkes i. Men nu skal projektet gentænkes, mener borgmesteren

– I analysen af den mest oplagte placering af ”Fremtidens Gildhøjhjem” på enten Sognevej eller Brøndby Møllevej er der dukket en del nye aspekter op undervejs. Sådan står der i det seneste mødemateriale for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune.
En udmelding der skal ses i lyset af, at et flertal i kommunalbestyrelsen i efteråret var enig om, at Gildhøjhjemmet enten skulle placeres på den nuværende grund på Brøndby Møllevej eller på en kommunal grund på Sognevej.
Desuden var flertallet enige om, at uanset hvilken placering, det ville ende med, så skulle det nye Gildhøjhjem, under hensyntagen til de bygningsmæssige krav, nutidige ældrecentre stiller, være et klassisk ældrecenter.

Må gerne blive klogere
Men nu er borgmester Kent Max Magelund (S), kommet i tvivl:
– Det er rigtigt, at vi i december var ret faste i kødet. Men jeg forbeholder mig altså retten til at blive klogere.
Det, der er sket, er nemlig, at Brøndby Kommune har holdt to møder med RealDania, en almennyttig fond, der igennem økonomiske tilskud til byggeprojekter, ønsker at øge livskvaliteten på forskellig vis.
Selvom RealDania ikke har garanteret Brøndby Kommune økonomisk tilskud til det nye Gildhøjhjem, har fonden dog fundet projektet så interessant, at de har opfordret kommunen til at sende et notat om planerne.

Tilbage til start
Men skal Brøndby Kommune have et tilskud fra RealDania, kræver det, at projektet bliver gennemtænkt på ny, hedder det i mødematerialet fra Social- og Sundhedsudvalget:
– Som udgangspunkt yder RealDania ikke økonomisk støtte til opførelse af plejecentre, plejeboliger og demensboliger. Realdania forventer, at de cirka 1. september 2016 får godkendt, at kunne give støtte til projekter, som fremmer livskvaliteten i den sene alder gennem udvikling og udbredelse af nye boligformer, som understøtter rammerne for sundhed og fællesskaber. Et væsentligt omdrejningspunkt vil være, at der samtidig udvikles andre og nye boformer til ældre.
Derfor bør projektet tænkes igennem igen, fastslår Social- og Sundhedsforvaltningen:
– Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller derfor, at den endelige stillingtagen til placering af ”FremtidensGildhøjhjem” foreløbigt udskydes, og at der i samarbejde med RealDania søges gennemført en analyse af mulighederne for udviklingen af byområdet i forhold til de nuværende byudviklingsprojekter og placering af ”Fremtiden Gildhøjhjem”, samt at der bliver foretaget en genvurdering af muligheden for placering af ”Fremtidens Gildhøjhjem” på arealer ved Vesterled, hvis de to oprindelige placeringer ikke findes hensigtsmæssige på baggrund af analysen.

Alt skal overvejes
Selvom der således kan blive tale om, at arbejdet med det ny Gildhøjhjem begynder forfra, generer det ikke Kent Max Magelund:
– Der er kommet flere gode grunde til, og jeg synes, alt skal undersøges. Der bliver tale om en helhedsvurdering, hvor vi tænker det hele igennem.
Og her kunne RealDania være en interessant medspiller, mener Kent Max Magelund:
– Vi havde ikke overvejet dette. Men så viste muligheden sig. Kunne vi få RealDania med i projektet, kunne det være meget spændende.
Derfor bør det nye Gildhøj også tænkes i de generelle planer, der er for området, siger Kent Max Magelund:
– Når nu Gildhøjhjemmet er en del af Sportsbyen, vil det være oplagt at tænke motion og bevægelse ind i projektet.

København inspirerer
I det centrale København, ved søerne, skal der i perioden 2018 til 2022 bygges et nyt ældrecenter, Det Nye Sølund. Men udover ældrecenter skal de nye bygninger også rumme blandt andet 150 ungdomsboliger, et seniorfællesskab og en børnehave.
Dette projekt kan i følge Kent Max Magelund tjene som inspiration for det nye Gildhøjhjem:
– Projektet i København viser, at man kan tænke flere ting sammen, når man bygger nyt. Det ville være oplagt at gøre noget tilsvarende i Brøndby. Jeg synes, det lyder meget spændende, når man kombinerer forskellige elementer i et nybyggeri.

Klogt at tænke sig om
Da kommunalbestyrelsen i december skulle træffe beslutning om, hvilke modeller, der skulle arbejdes videre med, var Venstre ikke enig i fremtidsudsigterne for det nye Gildhøjhjem.
Derfor glæder det også Venstres Kurt Damsted, at Kent Max Magelund nu vil se på sagen igen:
– Venstre mener, at det er klogt af borgmesteren, at han sætter projektet på pause, indtil forvaltningen har færdiggjort forhandlingerne med RealDania som måske vil støtte et nyt projekt. Venstre støtter borgmesteren i disse forhandlinger, da RealDania har stor ekspertise i sådanne projektudviklinger, og fordi det vil begrænse presset på kommunens anlægsramme.

Støj stadig et problem
Venstres anke mod de nuværende planer er ifølge Kurt Damsted stadig de samme:
– Begge matrikler (Brøndby Møllevej og Sognevej, red.) er hårdt belastet af trafikstøj og udstødningsforurening fra Danmarks mest befærdede motorvej O3, hvilket vil umuliggøre åbne vinduer, og brug af sansehaver. Samtidig vil det forringe arbejdsmiljøet for personalet og være en stor ulempe, når beboerne skulle tvangsfjernes under byggeperioden og belastes med byggestøj og byggestøv samt larmende maskiner.
Derfor var det, og er det stadig, Venstres holdning, at man skal tænke bredere, siger Kurt Damsted:
– Venstre advokerede kraftigt for, at man også inddrog analysering af andre matrikler i Brøndbyvester samt Vesterled som passede ind i de aktuelle forhandlinger med seriøse entreprenører om udviklingen af mange nye lejligheder og boliger i Kirkebjerg, den nye levende bydel.

Nyt midtpunkt
Derfor er det også godt, mener Kurt Damsted, at Kent Max Magelund åbner for nye placeringer:
– Venstre er enige med borgmesteren i, at der skal tænkes åbent i forhold til ændring af planerne. Og Venstre mener, at de fremtidige ændringer i infrastrukturen i Brøndbyvester i for bindelse med Letbanen, og de mange nye boliger, der vil blive bygget i Kirkebjergplanen, gør det naturligt, at et nyt topmoderne Gildhøjhjem placeres her til gavn for hele området. Og til gavn for både de pårørende, personalet og beboerne, som her vil føle, at de er en del af det nye boligområde.
Og så vil en placering en ny placering af Gildhøjhjemmet give flere afledte muligheder, siger Kurt Damsted:
– En ny placering af Gildhøjhjemmet her vil også frigøre den nuværende matrikel til andre formål, der kan støtte udviklingen af Sportsbyen samt blive et naturligt midtpunkt for de tre Brøndbyer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top