fbpx
Frivillige skaber festivalen
GLOSTRUP. Glostrup arbejder for tiden på den største begivenhed nogensinde i byens historie. I arbejdet med Glostrup Festival i den kommende weekend spiller de frivillige en vigtig rolle

Når det denne weekend skal fejres, at Glostrup bliver 825 år, så er det med stor hjælp fra frivillige.
– Vi oplever et voldsomt engagement og en stor interesse for at bidrage med en konkret indsats på Glostrup Festival, lyder det fra Jubilæumssekretariatet i Glostrup Kommune.
Det er således ifølge kommunen et godt eksempel på, at kommunens frivillighedsstrategi lever i praksis.
Med strategien ønsker kommunen at være med til at skabe bedre rammer for den eksisterende frivillighed og for nye initiativer. Derfor ansatte Glostrup Kommune tidligere i år en frivillighedskonsulent, Esther Rygaard, hvis overordnede ansvarsområde er at føre kommunens frivillighedsstrategi ud i livet. Esther Rygaard har fokus på at skabe gode rammer for det frivillige område, så både frivillige, borgere og ansatte oplever indsatsen som en værdifuld.
Victor Seifert Hegelund er frivillig fotograf på Glostrup Festival:
– Jeg synes, det er fedt at kunne bidrage til et så stort event som Glostrup Festival. Derudover er det min store passion at lave videoer og redigere billeder. Motivationen kommer automatisk, når opgaven er spændende, og jeg bliver behandlet med værdighed,siger han.
– Victor er et fantastisk eksempel på en frivillig, der har taget ejerskab over opgaven. Kombinationen af hans passion for det konkrete arbejde, hans oplevelse af at være med til at udrette noget stort sammen med de øvrige arrangører, samt det at hans faglighed og han som person bliver set og værdsat – det fremmer motivation og ejerskab hos frivillige, siger Esther Rygaard og fortsætter:
– Det handler med andre ord om at se værdien i det, den enkelte kan bidrage med og have blik for at se, hvor den enkeltes indsats bedst sættes i spil. Hvis det lykkes vil den enkelte som regel også opleve sig anerkendt og set, hvilket fremmer motivationen og glæden hos den enkelte.

Frivilligstrategi
Glostrup Kommunes frivillighedsstrategis formål er at styrke mulighederne for samarbejdet mellem frivillige aktører og Glostrup Kommune og gøre det nemmere at indgå samarbejder på alle områder, herunder også i de decentrale institutioner. www.glostrup.dk/frivilligstrategi.

Frivillighedskonsulent Esther Rygaard blev ansat 1. maj 2016 i Center for Kultur og Borgerkontakt i Glostrup Kommune. Hun er forfatter til bogen Nye redskaber til ledelse af frivillige i praksis og har stor erfaring med det praktiske i at starte og lede frivilligt drevne projekter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top