fbpx
Venstrepolitik på systemkanten
DSC_1952-1.jpg
Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann (V) og Mette Engelbrecht (V), medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby, er enige om, at der skal gøres op med det herskende menneskesyn i socialpolitikken. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Socialminister Karen Ellemann (V) og kommunalbestyrelsesmedlem Mette Engelbrecht mener, det er på tide, mennesket bliver sat før systemet. Ikke mindst i en socialdemokratisk kommune som Brøndby

Døren går op.
– Jeg ved det godt. Vi er straks færdige. Socialminister Karen Ellemann (V) gør tegn til sekretæren, der stikker hovedet ind ad døren for at minde hende om, at hun skal være et andet sted om et kvarter.
– Jeg har folk til at hjælpe mig med at holde styr på tiden. Det er meget godt.
Karen Ellemann læner sig frem i stolen og fortsætter med at tale. Der er stadig mere at sige om social mobilitet.

En presset kommune
Karen Ellemann er ikke alene Social- og Indenrigsminister i den nuværende Venstreregering. Hun er også valgt til Folketinget for Venstre i Brøndbykredsen.
I maj fremlagde regeringen sine 10 mål for social mobilitet, og en måned senere præsenterede regeringen sin Socialpolitiske Redegørelse 2016, en kortlægning af den socialpolitisk indsats i Danmark.
De 10 mål for socialmobilitet opridser ti områder, hvor regeringen mener, der er mulighed for at skabe støre fremdrift i socialpolitikken, så flere bliver en del af arbejdsfælleskabet. Som eksempel på dette peger regeringen på, at flere med handikap skal i uddannelse og beskæftigelse, ligesom flere udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres.
Den Socialpolitiske redegørelse går et skridt dybere og gennemgår en lang række initiativer, der er på det sociale områder, og stiller skarpt på, hvad der virker, og hvor der er plads til forbedringer.
Som Social- og Indenrigsminister har Karen Ellemann i sagens natur været en af de væsentlige drivkræfter bag de to udgivelser, og hun har sagt ja til at uddybe perspektiverne i dem, både i en snæver Brøndbysammenhæng og i en bredere national kontekst.
Og ser man på baggrund af de linjer, hun på vegne af regeringen har ridset op i de to udgivelser, på situationen i Brøndby, er der nok at gå i gang med:
– Jeg ser en kommune, der er presset på, at rigtig mange indbyggere i kommunen kæmper med mange forskellige sociale problemstillinger. Rigtig mange af dem med komplekse problemstillinger. I min optik er der bestemt plads til forbedring, når vi taler om, hvor god man rent faktisk er til at lykkes med de indsatser, man gør.

Det er ikke synd
At situationen er, som den er i Brøndby, men også andre steder, har en naturlig årsag, mener Karen Ellemann:
– Det skyldes i væsentlig grad, hvilket værdisæt, man går til mennesker med. Det er noget af det, vi som regering og partiet Venstre slås meget med. Den der holdning, nogle unge bliver mødt med: ej, det er da også synd for dig, dine forældre er på kontanthjælp begge to, din far har psykiske problemer, det bliver nok rigtig svært for dig. Det er da en mærkelig måde at møde mennesker på. Det bliver den selvopfyldende profeti.
Et syn på mennesker, der har vundet udbredelse i Brøndby og på Vestegnen:
– Det er min påstand, at det er et værdisæt, som har præget vores samfund generelt set, og i Brøndby og på Vestegnen, har det jo været socialdemokratisk højborg i årtier, og her har holdningen hersket. Man bliver i langt højere grad nødt til at møde mennesker som personer, der har potentiale og ressourcer, at forvente noget af mennesker. Folk bliver handlingslammet af vores velfærdssamfund, fordi vi passer folk så meget ind.

Bryd siloerne ned
Ved siden af Karen Ellemann sidder Mette Engelbrecht (V), medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby, og hun er helt enig i denne analyse:
– Karen har ret. Det er også det, vi ser. Det er systemet, før man ser på det enkelte menneske.
At alle, uanset partifarve vil bakke op om denne holdning, er ifølge Mette Engelbrecht ikke en selvfølge:
– Der er stor uenighed om det her lokalt. I Venstre i Brøndby sidder vi jo og siger det igen og igen. Lad os nu få gjort op med den her silotankegang. Vi siger det gentagne gange i de forskellige udvalg. Bryd nu de siloer ned. Lad os se på det enkelte menneske og det potentiale, der er, og så lad os så gøre noget ved det. Det handler meget om det menneskesyn, vi har.

Det hører sammen
Opgøret med det herskende menneskesyn, de to Venstrepolitikere taler om, betyder også et opgør med den klassiske forståelse af socialpolitik som én ting og beskæftigelsespolitik som noget andet, siger Karen Ellemann:
– Det er sjovt nok. For så kommer der den her med, at Venstreregeringens socialpolitik er jo også blevet beskæftigelsespolitik. Men undskyld mig: er det forfærdeligt? Det er en da en afgørende, vigtig forudsætning. Det gennemsyrer både de 10 mål for social mobilitet og den socialpolitiske redegørelse. Det er jo dokumenteret, at de fleste gerne vil bidrage til fællesskabet.
Og I Brøndby kan man bare gå i gang med at omsætte dette til konkret handling, siger Mette Engelbrecht:
– Vi har lokalt stillet forslag om, at vi får et langt tættere samarbejde med erhvervslivet. Vi har stillet forslag om, at vi målrettet skal vide, hvilke virksomheder er det, vi har beliggende i kommunen, og hvad er det, vi kan tilbyde dem i forhold til at få noget igen. Vi har en stor gruppe af handikappede, både fysiske og psykiske, som vi ikke kan få i beskæftigelse. Det ligger bare hen. Der er ikke måltal for, hvor mange af de her virksomheder, vi skal kontakte for at få nogle af disse mennesker i beskæftigelse.

Pengene
Sætningen mennesket skal sættes før systemet går igen mange gange i samtalen med de to venstrepolitikere. Af hensyn til borgerne. Men i sidste også fordi det gavner fællesskabet, mener Karen Ellemann:
– Rigtig mange kommuner har i disse år, på grund af den demografiske udvikling, stramme økonomiske rammer. Så hvis ikke man i langt højere grad lykkes med at sætte mennesket i centrum, så kommer du til at arbejde med nogle forløb, hvor indsatserne vælter over hinanden. Man skal blive bedre til at se på, hvordan de kan strikkes sammen.
– Vi ser det her lokalt. Har du et handikap, så er du reguleret af paragraffer. Og det sætter en stopper hos den enkelte, for man kæmper mere med systemet, end de kæmper med at komme til kræfter. Der er jo det her, man skal gøre op med i den systemtankegang. Bryd nu de her siloer ned, og lad os se på, hvilket potentiale, det enkelte menneske kommer ind med.
For der bliver samlet set brugt penge nok, mener Karen Ellemann:
– Det er ikke, fordi der mangler penge. Det er der rigtig mange mennesker, der er er enig med mig i. Der bruges jo 45 mia. på de her indsatser på landsplan, så det er jo mange penge.
Heller ikke i Brøndby behøver der at blive sparet, siger Mette Engelbrecht:
– Vi kan også godt se i Brøndby, at der ikke mangler penge. For det, der er forskellen på Venstre i Brøndby og Socialdemokraterne i Brøndby, er, at vi gerne vil have de langsigtede investeringer. Vi vil gerne have indrette det, så vi kan se de langsigtede resultater af vores sagsbehandling.

Bryd stereotyperne
De 10 mål for social mobilitet er et forsøg på at gøre op med den negative sociale arv, som af mange bliver brugt som forklaringsmodel på, hvorfor sociale problemer i mange sammenhænge går i arv i familier.
Skal den negative sociale fødekæde brydes, er det væsentligt at have fokus på bestemte faktorer, siger Karen Ellemann:
– Det lykkes, når man møder den rette person på det rigtige tidspunkt, som ser mig som et menneske med et potentiale, som tror på mig som et individ, som siger, hvordan får vi det her understøttet? Hvordan kommer du ind i den her positiv-spiral?
Og her er det grundlæggende menneskesyn igen værd at hive frem, mener Mette Engelbrecht:
– Det, vi oplever i Brøndby, er, at systemet skaber stereotyper. Hvis kan få brudt det her system, så bryder vi også med at skabe stereotyper. Taler du med de unge nede i Stranden, kan de fortælle om, hvordan de bliver sat i bås, når de møder systemet, allerede fordi de har et fremmedklingende navn. Det fortæller mig, at systemet skaber stereotyper.

National og lokal
Tiden er gået. Det er samme er de ekstra minutter, der altid kan trylles frem, når væsentlige emner skal vendes. Alligevel skal Karen Ellemann lige have med:
– De 10 mål for social mobilitet skal netop ikke være absolutte mål fra national side. De skal være retningsgivende, og så skal de omsættes til absolutte mål i enhver kommune. For det er kommunerne, der laver indsatserne, og så er den socialpolitiske redegørelse et redskab til at vise, hvordan vi får det bedste resultat ud af de mange penge, vi faktisk investerer i området.

Begge udgivelser kan findes på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside sim.dk

1 kommentar om “Venstrepolitik på systemkanten”

 1. Steen Andersen siger:

  To Venstrepolitikere har fået en hel side til rådighed i Folkebladet – Der er tale om socialminister Karen Elleman, og vores byrådspolitiker Mette Engelbrecht. En hel side, hold da op, det er en gylden lejlighed til at få sat fokus på både socialforskning og den evidens vi kan udlede fra den. Men min skuffelse er stor, for der kommer ingenting, og det ovenikøbet på en hel side ! – Brøndby, min elskede by med al sin mangfoldighed, og alle de udfordringer vi har med at få alle med i fællesskabet, får kun varm luft fra Venstre.

  1. Vi skal sige fybabbab til socialdemokraterne fordi de systemlammer folk med deres omsorg og solidaritet. – og så skal vi lige rive et par skillevægge ned.
  2. Vi skal forstå at al socialpolitik er beskæftigelsespolitik, få folk i arbejde så ordner resten sig helt af sig selv.
  3. Vi skal sætte mennesket før systemet, hvilket jo er ret tydeligt med New public management, benchmarking, effektiviseringer og reformtsunamier fra netop Venstre.
  4. Og så skal vi finde en rar mand til alle socialt udsatte, som venligt kan forklare dig at du skam ikke nødvendigvis skal blive både fattig og dårligt uddannet som dine forældre.

  Og alt det kan vi få for meget færre penge, for det er slet ikke penge det handler om – det handler blot om at effektivisere, udlicitere,løbe stærkere, så kommer resten af sig selv – der skal blot økonomiske incitamenter til. – altså kun for dem der ikke har så meget.

  Nu er det sådan at beskæftigelsen er stigende, og samtidigt er ledigheden kun svagt faldende, og hvordan kan det så være ? – de ledige vi allerede har, kommer altså ikke i arbejde, og vi ved samtidigt at beskæftigelsen vil stige med 100.000 mennesker frem mod 2017 ( tal fra beskæftigelsesministeriet, de økonomiske vismænd, EA, DA ) – så hvorfor får vi ikke bare de ledige i arbejde ? og hvordan kan det være at arbejdsstyrken stiger og stiger ? – Vi kender svaret, men bare ikke hos Karen og Mette – hvorfor har de ikke set ?, at vi især i Brøndby har ledige der er berørt af mange andre problemer end bare manglen på arbejde – og hvorfor ser de ikke de strukturer ( samfundsskabte ) der gør at unge fra Brøndby har en lavere arbejds- og uddannelsfrekvens end den vi ser i det Whiskybælte, som socialministeren kender meget bedre end Brøndby – hvor er al den viden vi har høstet fra Socialforskningsinstituttet og vores højere læreranstalter om sammenhængen mellem den socioøkonomiske kontekst og muligheden for at klare sig selv i en forandringstid ? – tjah den ses ikke i artiklen !

  – og i mellemtiden skal vi nu tilbage i beskæftigelsesudvalget og se på, at netop kontanthjælpsloftet rammer især de ,der både har ledighed, sociale, psykiske og helbredsmæssige problemer aller hårdest, og især deres børn – et reformregime, der netop skubber i modsat retning af det de to politikere påberåber sig som ædle motiver i artiklen. Den helside i fik der, var vist en gratis omgang !

  På vegne af Enhedslisten i Brøndby – Steen Andersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top