fbpx
IT skal gøre børn dygtigere
COLOURBOX9626198.jpg
IT skal gøre eleverne i Glostrup endnu bedre i skolen, siger Sophie Dahl Brohus (V), formand for Børne- og Skoleudvalget. Socialdemokraterne mener, hun glæder sig for tidligt. Foto: Colourbox
GLOSTRUP. IT-indsatser skal være med til at indfri Glostrups mål for folkeskolen, siger formand for Skoleudvalget. Socialdemokraterne mener, man skal vente med at glæde sig

– Børn i Glostrup skal blive så dygtige, de kan, og det mål skal vi blandt andet bruge IT til at nå, siger Sophie Dahl Brohus (V), formand for Børne- og Skoleudvalget.
Flere IT-indsatser skal således styrke elevernes læring på Glostrup Skole, og derfor lander hundredevis af såkaldte chromebooks i klasserne efter sommerferien.
En chromebook er en slags computer, der ikke har programmer installeret, men i stedet giver adgang til programmer i skyen via internettet.
Strategien i Glostrup er egentlig, at eleverne selv skal tage deres egen computer eller tablet med, men indtil det bliver virkelighed, står kommunen klar med IT-udstyr til de elever, der ikke selv har mulighed for at medbringe det.

– Det er ikke problemfrit, at eleverne selv skal medbringe, men det er grundlæggende en god idé, fordi det frigiver skolens penge til andre ting, som forældrene ikke på samme måde kan bidrage med, for eksempel bedre undervisningsmaterialer og efteruddannelse af lærerne. Netop de to ting er noget, vi også satser stort på, siger Sophie Dahl Brohus.

Flere tiltag
Chromebooks er kun én af indsatserne. Glostrup Skole har netop indgået aftale med et stort forlag om brug af digitalt undervisningsmateriale i alle fag og er dermed blevet en digital eliteskole.
Derudover er Glostrup Skoles lærere i gang med at skaffe sig erfaringer med at planlægge og offentliggøre undervisningen for elever og forældre digitalt. Noget der skal være med til at synliggøre, hvad eleverne skal lære, og gøre lærerne i stand til at dele forløb med hinanden til gavn for eleverne.
Og så er Glostrup Skole gået i skyen, forklarer Sophie Dahl Brohus:
– Når eleverne arbejder i skyen, er deres arbejdet altid gemt, de kan samarbejde og aflevere opgaver online og alt er tilgængeligt, uanset hvilken IT-dims de har, bare den har internetadgang. De kan så at sige lave lektier på fars arbejdscomputer, når familien er på besøg hos farmor.

Blyanten er ikke død
Eleverne i Glostrup skal stadig tegne og skrive i hånden, de har bare fået et værktøj mere i penalhuset.
– Det er vigtigt, at skolegang i Glostrup afspejler samfundet, og der er en teknologisk udvikling i gang, som det er vores fælles opgave, politikere, skole og forældre, at klæde vores børn på til at kunne navigere i. Børnene skal kunne begå sig i et samfund, der bliver mere og mere digitalt, men stadig kunne skrive i hånden, hoppe i sjippetov i pauserne og indsamle mosevand i Ejby, fortæller Sophie Dahl Brohus.

Kold vandt i blodet
Freddie Rose er medlem af Børne- og Skoleudvalget for Socialdemokraterne, og han giver ikke meget for udmeldeingen fra Sophie Dahl Brohus:
– Hvordan kan udvalgsformanden holde masken og lire den bevidstløse remse af om at ”alle børn i Glostrup skal blive så dygtige, som de kan”? Og tilføje: ”alle børn skal blive dygtigere”?. Det er et selvfølgeligt ønske, vi alle kan dele. Men det virkeliggøres bare ikke af at blive efterplapret i tide og utide.
Det er nemlig, ifølge Freddie Rose for tidligt at glæde sig:
– Det er dog fint, at Glostrup Skole iværksætter en ambitiøs plan for IT til alle elever. Men lad os nu vente lidt med den store begejstrede evaluering, indtil vi ser, hvorvidt det virker efter hensigten.

Bliv konkret
Ifølge Sophie Dahl Brohus kan borgerne bidrage til Glostrup Skole økonomi ved at forældrene så vidt muligt giver eleverne deres egen computer eller tablet med. Om det siger Freddie Rose:
– Det kan være en fordel, at elever bruger deres eget PC grej i skolen. Så kan de råde over både skole- og privatrelateret materiale på samme PC.
Er der hjem, hvor det kniber med at stille en computer til rådighed, må kommunen hjælpe, sige Freddie Rose:
– Blot skal vi samtidig garantere, at elever fra hjem, hvor en PC endnu ikke er en selvfølge, får lige muligheder som de andre elever til at dygtiggøre sig. Her må kommunen altså betale for udstyret.
Og så kunne Freddie Rose godt tænke sig, at det blev mere konkret, hvad de sparede penge, skal bruges til:
– Når udvalgsformanden lover, at de penge kommunen kan spare, når eleverne medbringer egen PC, går til bedre undervisningsmaterialer og efteruddannelse af lærerne, kan det hele lyde ganske fornuftigt. Men hvor mange penge tror udvalgsformanden, det handler om? Og kunne hun dog ikke blive lidt mere konkret og sige præcist, hvilke undervisningsmidler og hvilken efteruddannelse, hun har i tankerne?
For bliver det ikke mere konkret, er det ifølge Freddie Rose en oplagt fare:
– Ellers kunne man jo frygte, at det mere er varm luft end realiteter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top