fbpx
Vallensbæk kigger på buslinjer
Movia00077.jpg

Bus i busbane

De lokale politikere i Vallensbæk har diskuteret omlægning af busruter, og der var ikke enighed om, hvor meget betjening Vallensbæk Strandvej skulle have. Foto: Movia
VALLENSBÆK. De lokale politikere i Vallensbæk har besluttet at ændre driften på linje 130 og 143

Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk havde på sit seneste møde busdriften til debat. Nærmere bestemt den busdrift, der vedrører linje 130 og linje 143.
Således besluttede et flertal af de lokale politikere på mødet den 25. maj, at linje 130 nedlægges i Vallensbæk Kommune. I stedet skal linje 143 delvist overtage linje 130s betjening på Vallensbæk Torvevej.
Dog nedlægges linje 143 mellem Vallensbæk Station og Brøndby Strand Station, og strækningen skal i stedet betjenes af linje 13.
Hertil kommer, at linje 143 af hensyn til forståeligheden deles i en linje 143 og 144. En beslutning, der begrundes med, at linje 143 har mange forgreninger på ruten mellem Brøndby Strand Station og Ballerup Station.
Om den fremtidige drift for linje 143 vedtog kommunalbestyrelsen desuden, at et reduceret antal af de ture, der i dag ender på Albertslund Station forlænges til Vallensbæk Station.
Det drejer sig om i alt ti hverdagsture, tre lørdagsture og to søndagsture.

Flere ture
Beslutningen om blot at forlænge i alt 15 ture i løbet af ugen fra Albertslund Station til Vallensbæk Station fandt ikke opbakning hos Niels Jørgensen fra Venstre.
Han havde hellere set, som et alternativt forslag gik ud på, at forlænge et større antal ture:
– På trods af indstillingen i TMU vælger Venstre at stemme for Scenarie 1 (det større antal ture, red.). De primære argumenter er, at kun dette scenarie vil opretholde en busdrift på Vallensbæk Strandvej, om end i reduceret form. At det gennemsnitlige passagerantal på Vallensbæk Strandvej er ringe, er en omkostning vi må tage med. Det er nu engang en del af de fælles kommunale opgaver.
Desuden efterspurgte Niels Jørgensen viden om, hvad reduceret busdrift har af konsekvenser:
– Desværre mangler vi en oversigt over, hvordan påvirkningerne bliver, når formentlig de dårligst besatte busruter udgår. Gennemsnitstallene er selvfølgelig en målestok, men om den er specielt anvendelig i denne sammenhæng er lidt mere tvivlende. Socialdemokraterne pusler med tanken om indførelse af shuttle bus drift. Men økonomisk er det en endnu større udfordring for kommunen, så vi fast holder den eksisterende linjeføring.

Det har vi råd til
Også Dansk Folkeparti havde hellere set, at man opretholdt en større betjening af Vallensbæk Strandvej. Således sagde Kenneth Kristensen Berth:
– I Dansk Folkeparti er vi tilhængere af mere busdrift i Vallensbæk. Hvis den kollektive trafik skal være et attraktivt alternativ for pendlerne, så skal der være størst mulig regularitet for borgerne, ligesom vi har en del ældre borgere i Vallensbæk Kommune for hvem, busbetjening er helt afgørende, da det kan være vanskeligt til fods eller på cykel at komme hele vejen ned eller op til stationerne. Det kan i øvrigt heller ikke passe, at Vallensbæk Strandvej bliver helt uden busbetjening, hvis man stemmer, som flertallet agter at gøre.
Ifølge Kenneth Kristensen Berth burde det være muligt, at finde pengene til den øgede busdrift på Vallensbæk Strandvej:
– Det er jo sådan set konsekvenserne af at stemme for det som flertallet af partier her ønsker. Det er 200.000 kroner om året, der er forskellen på om vi kan øge servicen for buspassagererne i kommunen eller skal slække på den – og der er vi i Dansk Folkeparti stemt for at bruge de ekstra 200.000 kroner og dermed få en væsentligt bedre busdrift ud af det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top