fbpx
Torsdage for de mindste elever: Undervisning dagen lang
GLOSTRUP. Efter sommerferien får de mindste elever på Glostrup Skole nyt skema, der blandt andet betyder undervisning fra 8 til 15.15 om torsdagen. Nødvendigt for at få understøttende undervisning til at fungere, siger udvalgsformand

I en orientering til forældrene på Glostrup Skole har skoleledelsen løftet sløret for, hvordan skemaet for eleverne i indskolingen på Glostrup Skole kommer til at se ud efter sommerferien.
Elever fra 0. til 3. klasse skal efter folkeskolereformen have 30 timers undervisning om ugen. I år har undervisningen ligget fast fra klokken 8 til 14 hver dag. Efter sommerferien bliver skoledagene af mere varieret længde. Tre dage om ugen skal eleverne kun være i skole til 13.30, om torsdagen skal eleverne til gengæld have undervisning fra 8 til 15.15.
Den understøttende undervisning, der også nogle gange bliver kaldt for UU-bånd, blev indført med folkeskolereformen. Det er her, eleverne kan lave andre aktiviteter og også gerne skal være fysisk aktive.

Længere forløb
I dette skoleår har eleverne både haft understøttende undervisning og lektiecafeer. Efter sommerferien er lektiehjælp ikke længere valgfrit, og aktiviteterne bliver en del af den øvrige understøttende undervisning. Det betyder, at den understøttende undervisning ikke længere behøver at ligge i ydertimerne, hvilket har givet skolen yderligere fleksibilitet.
– Det er lidt uhensigtsmæssigt at have en masse små moduler. Når vi har nogle længere moduler, giver det nogle andre muligheder. Hvis man vil arbejde med sammenholdet i en klasse, er det svært på en halv time. Hvis man vil lave teater eller noget, hvor man fordyber sig lidt mere, så kræver det længere tid. Den halve times understøttende undervisning er god til at bruge på for eksempel læsetræning. Men det er ikke det, der skal ske i halvanden time, siger skoleleder Michael Ingelhardt.
Han understreger også, at efter sommerferien vil den understøttede undervisning foregå på SFO’erne.
– De fysiske rammer kan skabe nogle andre betingelser. Det er ikke ligesom at have fri og være på SFO, det er undervisning. Men det betyder noget, at man ikke sidder i det samme rum hele dagen. Fordelene er desuden, at der fremover bliver færre skift for eleverne i hverdagen, og at eleverne får tidligere fri tre dage om ugen, siger han.
Formand for Børne- og Skoleudvalget, Sophie Dahl Brohus (V), fremhæver også muligheden for en mere varieret undervisning.
– Der bliver mulighed for at gøre det mere spændende, men også at gøre det nemmere for pædagogerne at samles med eleverne og lave noget fælles, i stedet for, at de står alene.

Svært med langt forløb
En af dem, der frygter skoledagens nye struktur, er Kirstine Bjarnt, forældrerepræsentant i Skolebestyrelsen. Hun frygter især de lange forløb med understøttende undervisning, fordi der ikke følger støtte med til de elever, der ellers får støtte i den almindelige undervisning.
– Som det er nu, skal eleverne klare sig uden støtte i en halv times skemalagt tid hver dag, og det er svært nok. Halvanden time er meget lang tid for både børnene med støttebehov og for deres klassekammerater, siger hun.
Ifølge Michael Ingelhardt kan der både nu og i fremtiden blive tildelt støtte i den understøttende undervisning, hvis skolen vurderer, at det er nødvendigt.
– Det vil også fremover være sådan, at støttetimerne bliver tildelt efter konkret vurdering af, hvor effekten er størst, siger han.

Ikke optimalt
Kirstine Bjarnt er enig i, at den understøttende undervisning lige nu ikke fungerer optimalt.
– Jeg er glad for, at skolen reagerer på problemerne med den nuværende struktur. UU-tid er alt for ofte en film på YouTube eller at sidde med et trist kopi-ark med opgaver, og ingen af delene hænger sammen med intentionen om mulighed for faglig fordybelse, og at børnene skal blive så dygtige, som de kan, siger hun.
Hun frygter, at den understøttende undervisning bliver mere af det samme, fordi der ikke er ressourcer til ordentlig bemanding i timerne.

Mangler ressourcer
Hvis det lange forløb med understøttende undervisning skal fungere, så skal der følge ressourcer med, mener Kirstine Bjarnt.
– Det giver kun mening, hvis der er hænder nok. Men det er ikke det, jeg oplever. De går meget op i, at det ikke er undervisning. Det er ikke mås på bænk i otte timer, de skal ud og lave noget. Jeg synes, intentionen er ok, hvis ressourcerne følger med. Det, jeg ser nu, giver mig ikke anledning til at tro, at der er ressourcer nok til det, de gerne vil. Hvis der var to til tre voksne til hver klasse, så det var muligt for eksempel at gå i parken og spille bold med overskud til børnene med behov for ekstra støtte, så ville alle børn virkeligt få noget ud af det. Men med den nuværende bemanding er der en voksen til en klasse, og den nye struktur giver alene mulighed for, at man nu samles uden at ændre på normeringen. Det er svært at se, at det skulle give ressourcer til mere variation, at man nu får mulighed for at stå tre voksne til 77 børn i halvanden time i stedet for en voksen til 26 børn i en halv time. Længere tid opvejer ikke for få hænder, siger hun.

For lang en dag
Et anden medlem af Børne- og Skoleudvalget, Freddie Rose (S), mener også, at torsdagen bliver for lang for de mindste elever.
– Fra 8 til 15.15 er i hvert fald halvanden time for meget. De bliver for trætte. Når man er træt, så er man ikke længere så modtagelig for input. Man er heller ikke så glad længere. Jeg har altid syntes, at man skal være glad, når man går i skole. Når man bliver træt, lærer man ikke lige så meget. Jeg tror man er mere modtagelige ved kortere skoledag, siger han.
Sophie Dahl Brohus erkender, at det bliver en lang dag.
– De ville jo komme i SFO alligevel. Vores samfund i dag er jo ikke sådan, at børn kommer hjem fra skole klokken et eller to. De går jo videre over i SFO. Om det er løsningen at gøre det sådan her, det ved jeg ikke. Det fungerede ikke optimalt den anden vej. Jeg synes man skal prøve det af. Det kan give nogle spændende muligheder. Men det er en lang dag, det erkender jeg, siger hun.
Kirstine Bjarnt holder fast i, at det bliver for meget undervisningstid.
– Der er enorm forskel på at have tid til fri leg og kunne vælge sig ind på forskellige aktiviteter, vælge at lege med sine venner eller endda kunne vælge at gå hjem, og så på at være tvunget til at deltage i en skemalagt, voksenbestemt undervisningsaktivitet med en fast børnegruppe. Der er også den store forskel, at jeg som forældre ikke frit kan vælge at hente mit barn før kl. 15.15, siger hun.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top