fbpx
Sådan kan bymidten udvikles i 30 år
1429863-5.jpg
Foto: Illustration: Glostrup Kommune
GLOSTRUP. Kommunalbestyrelsen i Glostrup har godkendt 27 principper, som skal være bærende for en ny vision for Glostrup Station og bymidte. Sammen med letbanen er processen for Glostrups udvikling over de næste 30 år for alvor sat på skinner

Der er store planer for udviklingen af Glostrups bymidte. Kommunalbestyrelsen har i et år arbejdet med planerne for bymidten og har blandt andet holdt borgermøder. Onsdag i sidste uge var punktet på dagsordene til Kommunalbestyrelsens møde. Partierne havde dog på et lukket møde inden da aftalt de principper, der blev enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde.
– Jeg er vældig tilfreds med, at det er lykkedes at skabe fælles fodslag i kommunalbestyrelsen om noget, der ser ud til at blive en både spændende og ambitiøs vision for vores by, siger borgmester John Engelhardt (V).
Principperne, et forslag til etapeplan og en række skitser, der illustrerer, hvordan principperne vil kunne udmøntes i konkrete pladser, grønne områder, nye forbindelser og bygninger, bliver nu gjort tilgængelige til inspiration og drøftelse blandt kommunens borgere.
I slutningen af august eller starten af september vil der som afslutning på denne offentlighedsfase blive afholdt et borgermøde, og herefter forventes det, at visionen for udviklingen af Glostrup Station og bymidte vil falde endeligt på plads.

Regionaltog
Ud over letbanen, der er vedtaget, er et centralt punkt i udviklingsplanerne for bymidten en udvidelse af Glostrup Station. Det er en forudsætning for, at økonomien i letbanen kan hænge sammen, at regionaltogene igen skal stoppe på Glostrup Station.
Det er derfor forventet, at staten på et tidspunkt vil give penge til en udvidelse af stationen, hvor der skal bygges to nye perroner til regionaltog.
Transportministeriet er lige nu ved at regne på, hvordan sådan en udvidelse kan bygges, og hvad den vil koste. Kommunen forventer, at den beregning er færdig lige efter sommerferien.
De bedre muligheder for offentlig transport skal være med til at tiltrække investorer.
– Der er ingen tvivl om, at Glostrups beliggenhed og stærke traditioner giver os en unik mulighed i sammenhæng med letbane og udbygning af stationen. Det er derfor op til os politikere at gribe den mulighed og leve op til vores ansvar ved at præsentere en samlet vision for byen, som borgerne kan være medejere af og stolte over, siger borgmester John Engelhardt (V).

Alle slags boliger
Formålet med at udvikle bymidten er at få plads til flere beboere og flere arbejdspladser. Lige nu er kommunens vision, at der i 2020 skal være 25.000 beboere og 30.000 arbejdspladser i kommunen. I principperne for bymidten er målet 30.000 beboere om 30 år.
Princippet for udviklingen af bymidten er, at der skal være et større antal nye boliger fordelt på eje-, leje- og andelsboliger. Lejeboligerne skal både være almene boliger og ungdomsboliger.
Når der skal bygges almene boliger, skal kommunen stille et grundkapitalindskud.
Hvor mange almene boliger, der kan bygges i bymidten afhænger derfor af, hvor mange penge politikerne kan finde til budgetforhandlingerne til indskud til almene boliger.
– Socialdemokraterne er naturligvis med til at tage ansvar for Glostrups fremtid. Vi er opsatte på, at vores bymidte skal blive attraktiv og kunne rumme flere boliger, og for vores del er det særligt vigtigt, at der også bliver plads til almene boliger. Glostrup skal også i fremtiden være en by for alle, siger Hanne Nielsen (S).

Gammelt og nyt
Planen for udviklingen af bymidten omfatter stort set alle dele af bymidten. Især den gamle godslæsseplads syd for banen er en mulighed for at bygge nyt og højt. I skitserne til den nye by er der her tegnet et 70 etagers hus på 210 meter ind på denne plads. Det aftalt, at bymidten skal have et nyt markant vartegn, men ikke præcis hvor det skal ligge, hvor højt det skal være og hvordan det skal se ud.
– Vi skal turde tænke stort, men det må ikke ske på bekostning af de værdier, vi kender Glostrup for. Vi kan tillade markant og højt byggeri i bymidten, netop fordi det er en bymidte. Vi skal bare placere det korrekt med transparente underetager og parkering under jorden. Byens vartegn, det gamle vandtårn fra 1905 skal fortsat være byens vartegn, men den nye bymidte, som bliver et trafikknudepunkt, skal da have sit eget markante midtpunkt eller vartegn i form af en æstetisk flot bygning, der drager både Glostrup og de omkringliggende sogne til sig, siger Flemming Ørhem (DF).

Grøn by
Selvom en by med mere byggeri måske umildbart lyder som en by, hvor der er mindre plads til det grønne, så er det grønne også skrevet ind i de 27 principper. Bæredygtigt byggeri, klimasikrede områder, mere grønt end asfalt og beton og en ny plan for rådhusparken og parken ved kirken, er også nævnt. Det glæder blandt andet Robert Sørensen (EL)
– I Enhedslisten vil vi følge spændt med i processen fra vision til arkitektkonkurrencer og videre til udførelse, og vi vil deltage helhjertet i at sikre, at byen bliver så grøn og miljørigtig som muligt. I det oplæg, der foreligger nu, er jeg særligt glad for, at vi har fået LAR (Lokal Afledning af Regnvand), ungdomsboliger og en ny gågade med, siger han.

Ny banegårdsplads
En af de ting, der vil ske først i processen, er nedrivning af det gamle posthus. Efter sommerferien vil der blive fremlagt en plan for banegårdspladsen, som blandt andet vil byde på en ny, mindre og funktionel busterminal. Det er også planen, at biler så vidt muligt skal holdes ude af bymidten i parkeringshuse i udkanten af byen eller i underjordiske parkeringspladser.
– Jeg er særlig tilfreds med, at der i de 27 principper er et klart signal om, at bymidten skal opprioritere cykler og gående frem for biler, og at der stadig skal være plads til busser. Vi vil fra SF’s side gå ind i processen med stor energi for blandt andet at sikre, at det fokus holdes hele vejen frem til virkeliggørelse af visionen. I den proces glæder vi os især til dialogen med borgerne om byens fremtid, siger Palle Laustrup (SF).

På biblioteket
Præsentationen af de 27 principper og skitserne af eksempler på, hvordan de kan udmøntes i bybilledet, vil kunne ses på Glostrup Bibliotek fra onsdag den 15. juni. På udvalgte dage vil det i perioden hen over sommeren være muligt at møde politikere og fagpersoner fra kommunen, som vil fortælle om tankerne og svare på spørgsmål. De nærmere tidspunkter og personer vil blive annonceret på hjemmeside, Facebook og her i Folkebladet.

Etaperne
Nu

Arkitektkonkurrence om Banegårdspladsen
Posthuset nedrives og midlertidige centrale aktiviteter etableres

1. etape (0-3 år)
Omlægning af Banegårdspladsen til et byrum med forbindelser mellem station og by
Forbedret cykelparkering
Proces for en styrkelse af byens handelsliv og caféer/spisesteder
Aktivering af byens pladser og parker
Generelle forskønnelser af bymidten på begge sider af banen
Løbende opkøb af relevante ejendomme i bymidten
Bebyggelse ved Kærmindevej

2. etape (2-8 år)
Etablering af gågadeforløb fra apoteket over Glostrup Torv langs Jernbanevej til Banegårdspladsen og stationen
Bedre forbindelser mellem den centrale bymidte og Glostrup Shoppingcenter, herunder styrkelse af butiksliv
Nye parkeringsfaciliteter
Revitalisering/ gentænkning af anvendelsen af 2G

3. etape (5-15 år)
Integration af letbanen
Udvikling af Rådhusparken (Bygning Syd, Biblioteket)
Bro over letbanen/jernbanen

4. etape (8-20 år)
Åbning af bymidten mod Hovedvejen
Bebyggelse af Jyske Bank-karréen
Fjerntogsstop og ombygning af Glostrup Station
Bebyggelse af Godslæssepladsen
Etablering af vartegn
Bymæssig sammenhæng på tværs af banen

5. etape (15-30 år)
Tættere bebyggelse i den centrale bymidte, herunder bymæssig bebyggelse af Nyvej
30.000 indbyggere i Glostrup

2 kommentarer om “Sådan kan bymidten udvikles i 30 år”

 1. Kristina Wexøe siger:

  Jeg finder det bekymrende at der pludselig ikke længere er plads til de gamle huse på Solvej, solkrogen og Nyvej. Bekymrende at beboerne her ikke er blevet varslet og inddraget inden skitser over deres huse og grunde blev hængt til offentlig skue med skraveringer og forslag til nye bygninger tegnet hen over. De gamle huse er ellers nævnt flere steder som noget der sættes pris på og tidligere er der blevet kæmpet for at bevare dem med lokalplaner og lignende der lagde retningslinjer for deres bevarelse af deres udtryk. Nu skal de pludselig væk uden varsel og med dem de mennesker der elsker at bo der. Skammeligt !

  Det var ikke med det afsæt at vi købte vores hus i Glostrup. Et hus som vi elsker og vil kæmpe for at bevare!

 2. Lars Sørensen siger:

  Som tillæg til ovenstående præciseres lige, at kommunen i alle versioner i givet fald vil jævne et eksisterende dejligt og velfungerende boligområde med jorden, for at lave helt nyt etagebyggeri med erhverv i nederste etage.

  Hvordan forestiller kommunen sig at gennemføre visionen, såfremt de nuværende boligejere ikke vil sælge ?

  Vil de ekspropriere ejendommene ?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top