fbpx
Nyt lys på vej
IMG_9918.jpg
Kærhaven er en af de veje i Brøndby, hvor der er kviksølv i gadelampernes armaturer, som Brøndby Kommune i efteråret vil udskifte med LED-lys. Foto: Brøndby Kommune
BRØNDBY. I efteråret udskiftes lysarmaturet på 2.000 gadelygter. Grundejerne på private fællesveje betaler for udskiftningen på deres veje.Kommunen betaler for udskiftning på offentlige veje

Mange borgere kan sikkert huske, da Brøndby Kommune i 2011 stod for en større udskiftning af gadelys. Kommunens daværende leverandør, Dong, lagde vejbelysningen ned i kabler. Dengang var kommunen ikke klar til udskiftning af gadelysene til lysdioder.
Men det er Brøndby Kommune nu, så i løbet af efteråret skifter Brøndby Kommune armaturer på de cirka 2.000 gadelygter, som indeholder kviksølv.
Nogle af lamperne blev sat op allerede i 1970’erne. Det er nødvendigt at udskifte armaturerne. Lamperne kan ikke bare udskiftes med samme type, da de ikke længere produceres, og samtidig har EU vedtaget et forbud mod salg af kviksølvholdige lyskilder.

Miljøvenlig
Det nye gadelys vil bruge de lampetyper, som kommunen har godkendt i vejbelysningsplanen fra august 2015. Kommunen har lagt vægt på, at de nye lamper matcher de lamper, som allerede står i kommunen, og at de nye lamper har et pænt design, da borgerne i Brøndby skal se på lamperne i mange år fremover. Det er desuden det mere energivenlige LED-lys.
– Jeg er glad for, at kommunen nu er klar til at gå i gang med den nødvendige modernisering af vejbelysningen i Brøndby Kommune. Det er vigtigt, at vi kommer i gang snart, for lamperne er gået ud af produktion og kan ikke erstattes. Jeg ser de nye lamper som en miljøforbedring. De nye lamper bruger meget mindre strøm, og så er de mere holdbare og økonomisk fornuftige, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby, Vagn Kjær-Hansen (SF).

Grundejere betaler
Størstedelen af de 2.000 gadelys-armaturer, der skal udskiftes i løbet af efteråret 2016, betales af kommunen.
Men 574 af de gadelygter, som skal udskiftes, står på privat fællesvej, og på disse veje er det beboerne, der skal betale udgiften for selve armaturet. Hvert nyt lysarmatur koster cirka 4.000 kr. plus moms.
Den pris, som borgerne skal betale, afhænger af, hvor mange gadelys, der er på deres private fællesvej, og hvor mange husstande på vejen, som deler udgiften. Alle berørte borgere på private fællesveje har den 9. juni modtaget et brev via Digital Post fra Brøndby Kommune, der beskriver baggrunden for udskiftningen af vejens gadebelysning.
Bor man i en boligforening, retter Brøndby Kommune henvendelse til boligforeningen.
Alle har mulighed for at komme med kommentarer til udkastet til afgørelse, da kommunen først vil træffe afgørelse i sagen efter sommeren.
Eltel Networks, Brøndby Kommunes samarbejdspartner, vil bestille lysarmaturerne hjem, når Kommunalbestyrelsen har taget endelig stilling til sagen i efteråret.
Kommunen forventer, at armaturerne vil blive udskiftet i løbet af efteråret. Når de er opsat, vil kommunen sende regningerne ud til borgerne på de private fællesveje, der har haft gadelys, der skulle udskiftes.

Se det nye gadelys
– Forskellen på lyset fra de gamle lysarmaturer og de nye, der sættes op, er ikke så stor. Nogle vil måske synes, at lyset fra den nye LED-lyskilde er lidt mere koldt og hvidt, mens der er andre, som er glade for det. Fra sidst i juni har borgerne mulighed for at se det nye gadelys på Brøndbyvester Boulevard ved Sydgårdsvej, hvor vi sætter 20 af de nye gadelysarmaturer op. På kommunens hjemmeside vil vi løbende holde borgerne orienteret om projektet. Der har vi også forsøgt at give svar på de spørgsmål, beboere på privat fællesvej måtte have til projektet, ligesom vi inviterer formændene i de berørte grundejerforeninger og boligselskaber til information om projektet, forklarer Ellen Hvidt Thelle, planchef i Brøndby Kommune.

Er man berørt af udskiftningen af gadelysarmaturer og har kommentarer til projektet, kan man skrive til trafik@brondby.dk i løbet af høringsperioden, der løber frem til den 1. august.
Beslutningen har været behandlet af Kommunalbestyrelsen på kommunalbestyrelsesmødet den 8. juni. Der træffes endelig politisk beslutning i sagen efter høringsperioden.
Er man i tvivl om, hvorvidt man bor på en privat fællesvej, hvor der er gadelys, der skal udskiftes, kan man klikke sig ind på brondby.dk/gadebelysning og bl.a. se en adresseliste og et kort over hvilke private fællesveje, der er berørte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top