fbpx
Ny plan for trafikken
BRØNDBY. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev en ny trafikhandlingsplan vedtaget. En plan, der skal skabe overblik og helhed, siger udvalgsformanden

– For mig handler Trafikhandlingsplanen om at prioritere mellem de mange ønsker til forbedring af vores veje, stier, fortove, signaler, cykelstier og skilte. Det er en større øvelse, og trafikhandlingsplanen bliver derfor ikke lavet særlig tit. Jeg synes, at vi denne gang har haft en rigtig god proces, som startede med, at vi politisk besluttede overskrifterne: Trafiksikkerhed, Tryghed i trafikken, Fremkommelighed og Tilgængelighed. Således siger Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget, efter at kommunalbestyrelsen sidste onsdag vedtog en ny trafikhandleplan for årene 2016-2020.

Forskellige projekter
Planen, der indeholder en lang række emner, man ønsker at arbejde med i Brøndby, er blevet til via en længere proces, hvor der blandt andet har været afholdt offentlig høring.
Under de fem overordnede kategorier finder man en række konkrete initiativer, der skal arbejdes med.
Således hedder det for eksempel i den Trafikhandlingsplan, de lokale politikere vedtog onsdag, blandt andet:
– Konkret foreslår Teknisk Forvaltning, at Kommunen igangsætter følgende større anlægsprojekter: Brøndbyøster Boulevard, cykelsti ud for politiskole og fjernvarmeværket, Brøndbyøster Torv: cykelstier, Brøndbyøstervej: cykelsti i østsiden nord for Bakkegården og Bygaden: hastighedsdæmpning mellem Kirkebjerg Allé og 90 grader svinget ved skolens boldareal.
Om dette siger Vagn Kjær-Hansen:

Lang liste
Listen omfatter nogle store projekter, der har været ønsker om længe. Cykelstier langs Brøndbyøster Torv til to mio. kr, og en rampe til busstoppestedet ved Brøndby Hallen for en mio. kr. Der er også en masse små forbedringer: En bedre krydsning af Park Alle ved Voldgaden, afsætningsplads til Lindelundsskolen ved fjernvarmeværket, hastighedsdæmpning på Bygaden, stop for parkering på cykelstien på Køgevej, og forbedret sikkerhed ved de dobbeltrettede cykelstier, for eksempel langs Brøndbyvester Boulevard.
Der er således tale om projekter fo ren større sum, siger Vagn Kjær-Hansen:
– Den samlede Trafikhandlingsplan er nu vedtaget i Kommunalbestyrelsen, og vi har som førsteprioriteter forslag for 10-11 mio. kr. Det er dem, som skal udføres snart, og kommunalbestyrelsen har igangsat for næsten otte mio. kr. i 2016, og resten skal komme i 2017.

Levende liste
Selvom politikerne således har prioriteret de forskellige trafikale projekter, kan forholdene godt ændre sig, siger Vagn Kjær-Hansen:
– I de kommende år vil der givetvis dukke nye behov op og komme nye forslag til trafikprojekter, og dem må vi prioritere i forhold til de mange forslag i Trafikhandlingsplanen. Der kan også ske noget, som ændrer prioriteringerne i planen. Men jeg synes, at vi har et rigtig godt udgangspunkt.

Ingen trafikdrab
Et af de fem overordnede indsatsområder er trafiksikkerhed. Om dette siger Vagn Kjær-Hansen:
– Indenfor trafiksikkerhed vil vi halvere antallet af tilskadekomne. Det vil sige ingen dræbte i 2020, højest fem alvorligt tilskadekomne og to lettere tilskadekomne. Her vil vi især gøre noget ved steder, hvor der sker mange uheld.
Et andet overordnet pejlemærke er tilgængelighed. Om det siger Vagn Kjær-Hansen:
– Her vil vi styrke tilgængeligheden, når vi renoverer ældre områder eller byudvikler nye områder. Vi vil løbende lægge rød asfalt i stedet for brosten i overkørsler, og bus, tog og letbane skal have gode adgangsforhold og stationer. Stier under tunneller skal have en lille hældning, så alle kan bruge dem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top