fbpx
Mere plads til regnvand
regnvand.jpg
Regnvandsbassinet for enden af Søndervangsvej er nu færdig. Foto: Sofie Lauritsen
GLOSTRUP. Arbejdet med at klimasikre spildevandsbassinet for enden af Søndervangsvej er nu så godt som færdigt. Bassinet kan rumme 1000 - 1500 m3 mere vand end tidligere

Glostrup Forsyning arbejder for at levere en effektiv håndtering af regn- og spildevand, så borgere i Glostrup kan undgå skader ved ekstremregn og regnvand.
– Der kommer mere og kraftigere regn end tidligere. Derfor er det vigtigt at sikre Glostrup til fremtiden, så oversvømmelser i både naturen og folks kældre mindskes, siger Kristian Schou, afdelingsleder for spildevand ved Glostrup Forsyning.
Det store arbejde med at klimasikre spildevandsbassinet er foregået fra februar til maj 2016. Der er både lagt dræn og et tæt tæppe af ler over hele bunden, så spildevandet ikke trænger ned og forurener undergrunden og grundvandet. Det sidste finish med at sætte porte op, reetableret fortov og kantsten samt lægge nye chaussésten til overkørslen bliver udført i juni og juli.
– Udover at tilbageholde mere vand har vi gjort bunden mere stabil og robust, så vores maskiner kan køre og klippe græs. Vi har bevaret bassinets grønne udseende, så beboere i området kan nyde udsigten i de perioder, bassinet ikke opsamler vand, siger Bjarne Lange, projektleder hos Glostrup Forsyning.

Holder på vandet
Bassinets funktion er at opmagasinere regnvand ved kraftige regnskyl, når ledningskapaciteten ikke er tilstrækkelig. Når regnen ophører, falder vandstanden i ledningsnettet, og vandet i bassinet kan strømme tilbage. Fordi der er tale om et ledningssystem, som fører både regn og spildevand, vil vandet i bassinet indeholde en mindre mængde spildevand. Blandingsforholdet er i størrelsesordenen 1 del spildevand til 90 dele regnvand. Hele projektet har kostet 9 millioner kroner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top