fbpx
Lyd og billeder fra KB møder
DSCF2017.jpg
Politikerne i Vallensbæk har diskuteret, om borgerne, via direkte lyd og billeder, skal kunne følge med i deres diskussionerne på kommunalbestyrelsesmøderne. Foto: Kim Matthäi Leland
VALLENSBÆK. Borgerne i Vallensbæk kan fremover måske følge direkte med, når der kommunalbestyrelsesmøder

Når kommunalbestyrelsen i Vallensbæk fremover afholder sine møder, kan det være borgerne får mulighed for at følge med i direkte lyd og billeder.
På kommunalbestyrelsesmødet den 25. maj forelog Dansk Folkeparti nemlig, at det fremover tillades at foretage lydoptagelser ved kommunalbestyrelsens åbne møder, og at der etableres en teknisk løsning, der indebærer, at lyden fra kommunalbestyrelsens åbne møder optages og gøres tilgængelig for kommunens borgere.
Begrundelsen for dette ønske er ifølge Kenneth Kristensen Berth (DF), at det nuværende beslutningsreferat ikke giver borgerne en indsigt i de diskussioner, der er under et møde. Ligesom det ikke fremgår, hvad borgmesteren svarer under det faste punkt forespørgsler fra medlemmerne. Et punkt der bliver brugt til at rejse en bred vifte af spørgsmål.
Lydoptagelser fra kommunalbestyrelsesmøderne er et forsøg på at imødegå dette.

Koster ikke alverden
Om bevæggrunden for forslaget sagde Kenneth Kristensen Berth:
– I øjeblikket foretages der kun et beslutningsreferat af møderne i kommunalbestyrelsen. Det betyder, at borgerne ikke medmindre, de har mulighed for at møde frem i salen samme aften, kan gøre sig bekendt med de forhandlinger, der har været om en sag i kommunalbestyrelsessalen. Det mener jeg ikke er særligt hensigtsmæssigt. Jeg mener, at man på den mest omkostningseffektive måde skal skabe mulighed for, at forhandlingerne bliver gjort tilgængelige for borgerne. Det kan man gøre ganske simpelt i dag ved for eksempel at optage dem en iphone og lægge dem ud på kommunens hjemmeside efterfølgende.

God ide
Forslaget fra Dansk Folkeparti fik blandt andet støtte fra Venstre. Således sagde Niels Jørgensen:
– Venstre er ganske positiv over for tanken om en form for dokumentation af forløbet af KB-møderne. Gerne i en form, så kommunens borgere også har mulighed for at kunne følge med i forløbet, uden absolut at skulle kunne møde op under selve behandlingen i KB-salen. For Venstres vedkommende ser vi gerne forslaget udvidet med en videooptagelse, der kan lægges på nettet eller til en decideret TV-transmission, som allerede findes i et antal andre kommuner.
Dog skal det undersøges, hvad det koster, mener Niels Jørgensen:
– Økonomien og yderligere konsekvenser skal naturligvis undersøges nøje, før en yderligere beslutning.

Ved renovering
Forslaget mødte under mødet generel tilslutning. Dog forslog De Konservative, at man ventede med at føre forslaget ud i livet. Således fremlagde de følgende ændringsforslag under mødet:
– I forbindelse med renoveringen af kommunalbestyrelsessalen og mødefløjen indhentes tilbud på en løsning, hvor kommunalbestyrelsesmøderne kan livestreames og offentliggøres via KommuneTV.
Et forslag alle stemte for.
Dog mente Niels Jørgensen, at intet dermed var besluttet endnu:
– Ændringsforslaget om at udskyde punktet til når KB-salen skal ombygges, kan umiddelbart tilsluttes, om end der så ikke er nogen som helst garanti for, at der bliver etableret en sådan optagelse, men alene et tilsagn om at ville kigge nærmere herpå.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top