fbpx
Længere mellem hjemmehjælps­timerne
hjemmehjælpertimer.jpg
Sådan har antallet af hjemmehjælpstimer udviklet sig. Foto: Grafik: Mette Agner Clausen
VALLENSBÆK/GLOSTRUP. Ifølge nye tal fra FOA bliver der væsentlig flere ældre i Vallensbæk, der skal dele markant færre hjemmehjælpstimer. Udvalgsformanden afviser talen om forringelse

– Det er en trist udvikling, og vi hører fra både ældre og ansatte, at vi for længst har nået smertegrænsen.
Sådan siger Karen Stæhr, FOA’s formand for social- og sundhedssektoren i forbindelse med en ny undersøgelse fra fagforbundet, der blandt andet organiserer ansatte i den offentlige plejesektor.
Undersøgelsen fra FOA, der bygger på tal fra Danmarks Statestik, viser, at der siden 2009 er forsvundet over en million hjemmehjælpstimer i Region Hovedstaden. I samme periode er antallet af ældre over 65 år vokset med 16 procent.
Dykker man ned i tallene, viser det sig, at en af de kommuner, hvor antallet af hjemmehjælpstimer er svundet kraftigst ind, mens antallet af personer over 65 er vokset mest, er Vallensbæk Kommune.
Således er antallet af hjemmehjælpstimer i Vallensbæk i perioden 2009 til 2015 faldet med 22 procent, mens der i samme periode er kommet 43 procent flere borgere over 65 år.

Sværere at få hjælp
Tina Græsted er næstformand i FOA Social- og Sundhedsafdelingen i Region Hovedstaden.
Hun siger om forholdene i blandt andet Vallensbæk:
– Det er generelt blevet meget sværere at få hjælp. Man skal være betydelige dårligere, inden man får visiteret hjælp. Dermed er borgere mere plejekrævende, når de endelig får hjælp.
Tallene fra FOA stammer fra perioden 2009 til 2015. Tina Græsted mener dog, at det især er i den første del af perioden, den negative udvikling har fundet sted:
– Faldet skete i hele regionen især i årene efter finanskrisen, men har altså fundet sted i hele perioden.

To tolkninger
Ifølge Tina Græsted kan man tolke tallene på to måder:
– Hvis jeg skal forsøge at formulere det positivt, så ligger der også et element af rehabilitering bag tallene, altså kommunernes ønske om at styrke borgernes egne evner.
Men det er kun en del af forklaringen, understreger Tina Græsted:
– En væsentlig del af forklaringen er også, at der er blevet sparet på området. Så faldet er altså sket i en periode, hvor der er blevet færre penge i det kommunale.

Ikke fagforeningssnak
Tina Græsted medgiver, at hun som repræsentant for en fagforening også taler en faggruppes interesse. Men hun mener, det er for enkelt at koge sagen ned til et spørgsmål om faglige interesser.
– Det, jeg hører fra vore medlemmer, der arbejder ude i hjemmeplejen hver dag, er, at mange af dem simpelthen har dårlig samvittighed over, hvad de kan tilbyde borgerne. Der er blevet for stor fokus på de enkelte ydelser og ikke behandlingen af det enkelte menneske. Det er hårdt for dem, der arbejder i hjemmeplejen, men også dårlig service for borgerne.
Skal forholdene forbedres skal der handling til, siger Tina Græsted:
– Der er alt for stor fokus på nulvækst i kommunerne. Men der er brug for plusvækst, hvis forholdene skal forbedres.

Nye plejeboliger
Anette Eriksen (K) er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk. Hun siger om faldet på 22 procent:
– I 2009 blev der udvidet med 30 plejeboliger i Vallensbæk Kommune. Det har selvfølgelig betydning, og ses tydeligt på tallene. Derudover er der en teknisk forklaring, idet delegerede sygeplejeydelser blev registreret som hjemmehjælp i 2009, det er der rettet op på senere, så de nu registreres som sundhedslovstimer. Faldet i ydelser sker fra 2009 til 2011, derefter ligger antallet af hjemmehjælpstimer stabilt frem til 2015.

Aktive og selvhjulpne
Ifølge Anette Eriksen er den kraftig stigning i ældre heller ikke nødvendigvis et problem i forhold til hjemmehjælpstimer:
– Borgerne i Vallensbæk Kommune er relativt unge. Selv om der er en stigning på 43 procent i antallet af borgere over 65 år, er det ikke nødvendigvis udtryk for at antallet af borgere med behov for hjælp stiger tilsvarende. I dag har borgerne typisk først behov for hjælp på grund af funktionsnedsættelser efter de er fyldt 80 år, nogle endda meget senere.
Og så har øget fokus på borgerens egne evner, spillet ind, siger Anette Eriksen:
– Vallensbæk Kommune har i lighed med alle andre kommuner arbejdet med hverdagsrehabilitering af borgerne. Nu fremgår det også af loven, at kommunerne skal tilbyde en rehabiliteringsindsats. Rehabiliteringsindsatsen betyder, at borgerne kan klare sig længere før de har behov for kommunens hjælp.

Ikke forringelse
Således afviser Anette Eriksen, at tallene er udtryk for en serviceforingelse for byens ældre borgere:
– Vi har ikke reduceret i serviceniveauet i mange år. Der har endda været plads til mindre forbedringer.
Således er det ikke blevet vanskeligere at få hjemmehjælp, siger, Anette Eriksen:
– Det er ikke svært at blive visiteret til hjemmehjælp i Vallensbæk Kommune. Der er ikke ændret på visitationskriterierne over de seneste mange år. Det er yderst sjældent, at kommunen modtager klager over, at de ikke bevilges den hjælp de har behov for. I hele perioden 2009 – 2015, mener jeg, at kun to borgere har anket vores afgørelse.
Der er således heller ikke behov for at tænke eventuelle forbedringer ind i forbindselse med næste års budget, siger Anette Eriksen:
– Budgetprocessen er i fuld gang og det vil ikke give megen mening at forholde sig til dette på nuværende tidspunkt.

Ønsker redegørelse
En af de lokale politikere i Vallensbæk, der mener, FOA peger på et væsentlig problem, er Carina Kristensen Berth (DF), medlem af Social- og Sundhedsudvalget:
– Jeg synes, tallene er stærkt betænkelige. Derfor vil jeg bede om at få en sag på næste møde i Social- og Sundhedsudvalget, hvor vi får en redegørelse for udviklingen og baggrunden herfor.
Og ældreområdet i Vallensbæk er blevet underprioriteret, siger Carina Kristensen Berth:
– I det sidste budget, som Dansk Folkeparti ikke var med i, blev der skåret ned på ældreområdet. Nu tilføres der så heldigvis igen midler til området gennem den værdighedspulje, Dansk Folkeparti har fået gennemført på Christiansborg.
Besparelserne på ældreområdet i Vallensbæk har dog ikke været specifik rettet mod hjemmehjælpsområdet, siger Carina Kristensen Berth:
– Der er dog ikke sket målrettede besparelser på hjemmehjælpsområdet. Kommunen har siden 2011 kørt med et rehabiliteringsprogram, der sigter efter, at vore ældre bliver selvhjulpne. Det kan naturligvis have haft en effekt. De fleste ældre er givetvis tilfredse med at kunne slippe for at have hjemmehjælp. Vi har imidlertid også i andre kommuner set graverende eksempler, hvor ældre må støvsuge deres lejlighed siddende i en stol. Det er ikke værdigt. Vi vil have undersøgt, om der er lignende eksempler i Vallensbæk.

Vagt ved bagdøren
Tina Græsted fra FOA mener, det i mange tilfælde er blevet vanskeligere at få visiteret hjemmehjælp. Er det tilfældet i Vallensbæk Kommune, skal det frem i lyset, siger Carina Kristensen Berth:
– Selvom der ikke er vedtaget egentlige forringelser af serviceniveauet i kommunen, kan der jo godt gemme sig en mere restriktiv tilgang til at visitere hjælp til de ældre, som har sneget sig ind af bagdøren. Det vil vi også prøve at få undersøgt og drøftet i Social- og Sundhedsudvalget.

Fagforeningssnak
Niels Jørgensen fra Venstre deler ikke Dansk Folkepartis holdning til tallene fra FOA:
– En sådan skematisk opstilling over forskellen i antal hjemmehjælpstimer samt antal ældre borgere fra et basisår 2009 og op til sidste års tal, 2015, er ikke særlig brugbare. Jo måske, hvis man er en fagforening og vil fokusere på et eventuelt mindre forbrug af ansatte indenfor hjemmehjælpsområdet. Men et sådant tal kan absolut ikke stå alene.
Ifølge Niels Jørgensen er der således tale om, at FOA er ude i et bestemt ærinde:
– Jeg betragter FOA’s udsendte opgørelse som rent forsøg på spin, af værste kaliber. Forsøg på mistænkeliggørelse af de gode intentioner, som findes i kommunerne, når det drejer sig om hjælp til den ældre gruppe af borgere.

Mere selvhjulpne
Tallene bør, ifølge Niels Jørgensen, ses i en bestemt sammenhæng:
– Umiddelbart vil jeg mene, at andelen af de unge ældre fra 65 år og måske op til 70-75 år udgør en større andel. Ligesom pensionsalderen løbende sættes op, ja så skulle aldersinddelingen i en analyse som nærværende, også reguleres tilsvarende. Så måske man skal sammenligne gruppen over 65 år i 2009 med en gruppe over 70 år i 2015, hvilket givet vil give helt andre resultater at arbejde ud fra.
Til dette Siger Tina Græsted fra FOA:
– Tallene for plus 70 årige er 75 procent og for plus 80 årige er tallene 60 procent. Så det er i hvert fald ikke hele forklaringen.
Desuden mener Niels Jørgensen, som også Anette Eriksen, at man skal have fokus på ældrers øgede evne til at hjælpe sig selv:
– I dag er der meget mere fokus på, hvordan vi kan hjælpe ældre på vej igen til at blive mere selvhjulpne. Det har selvfølgelig en negativ virkning på antal hjemmehjælpstimer, som bliver overflødige, men samtidig stiger antal timer der bruges til genoptræning og hjælp til selvhjælp udført af andre medarbejdergrupper.

Der skal være penge
Budgetforhandlingerne står for døren i Vallensbæk, og selvom Niels Jørgensen ikke giver meget for tallene fra FOA, vil han alligevel have fokus på ældreområdet:
– Nærværende opgørelse vil ikke have nogen direkte indflydelse på Venstres indgang til de kommende budgetforhandlinger. Men vi vil som altid selvfølgelig fokusere på de aktuelle forhold og sikre rimelige økonomiske ressourcer til ældreområdet, herunder også hjemmehjælpsområdet.

Venter på møde
Folkebladet har bedt Ældre Sagen i Vallensbæk kommentere på sagen. Men Ældre Sagen vil vente på et møde med Vallensbæk Kommune, siger formand Niels Erik Tulstrup Henriksen:
– Det er aftalt med Anette Eriksen (formand for Social- og Sundhedsudvalget, red.), at vi drøfter tallene på det næste møde mellem kommunen og Ældre Sagen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top