fbpx
Intens erhvervsdebat i Vallensbæk
VALLENSBÆK. På det seneste har Venstre og Konservative intens diskuteret, hvem der erhvervslivets bedste ven i Vallensbæk

Debatten om forpagtningen af Sportscaféen i Vallensbæk Idrætscenter har på det seneste affødt en ny diskussion, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt Venstre og Niels Jørgensen eller Henrik Rasmussen og De Konservative er bedst til at tænke på det lokale erhvervslivs vel og vel.
Således sagde Henrik Rasmussen i sidste uges udgave af Folkebladet:
– Det er slående, at Venstre pludselig gør sig til forkæmper for en enkelt privat erhvervsdrivende.
Lidt senere i samme artikel tilføjede Henrik Rasmussen:
– Det er desto mere paradoksalt, da Venstre netop i øjeblikket forsøger at spænde ben for at Sanistål, en lokalt etableret virksomhed, kan flytte deres hovedkvarter og et stort antal nye arbejdspladser til Vallensbæk.

Præcedens
Denne kamp om betingelserne for det lokale erhvervsliv indtog også en vigtig rolle i forbindelse med sidste uges møde i kommunalbestyrelsen. Således sagde Niels Jørgensen inden mødet om Henrik Rasmussens udsagn:
– Dette (Henrik Rasmussens udtalelser til folkebladet, red.) begrundet i, at Venstre på seneste TMU møde ønskede en passus omkring en tilladelse til udvidelse af firmaet Saniståls domicil præciseret til, at udvidelsen i det pågældende lokalplanområde kunne gives til Sanistål ud fra de foreliggende ansøgninger. Men at Venstre fandt formulering af følgevirkninger for området for vidtrækkende uden en yderligere politisk behandling.

KB skulle se med
Derfor var det ifølge Niels Jørgensen vigtig, at sagen blev behandlet i kommunalbestyrelsen i sidste uge:
– Den pågældende ejendom Sanistål, ligger på en hjørnegrund, uden direkte kontakt til naboer, så isoleret set, var Venstre ganske positivt stemt for at give dispensation til udbygningen, da det harmonerer godt med vores erhvervspolitik som sådan.
Alligevel vendte Venstre tommelfingerren nedad:
– Men så står der i sagsfremstillingen at dispensation vil danne præcedens for fremtidige ansøgninger om fortætninger i erhvervsområdet inden for lokalplanens afgrænsninger. Desuden vil dispensationen være retningsgivende for fornyelse af plangrundlaget for erhvervsområdet ved ny lokalplanlægning. Det får så noget mere vidtrækkende konsekvenser, end den specifikke dispensationsansøgning fra Sanistål.
Og dermed er der ifølge Niels Jørgensen tale om vedtagelsen af en ny lokalplan:
– Her er der reelt set tale om at vi indfører en ny Lokalplan af bagdøren, uden den bredere befolknings mulighed for at give synspunkter til kende og evt. påvirke en ny lokalplan. Det hjælper kun lidt, at der er foretaget nabohøring blandt de nærmeste nabovirksomheder. Der mangler i den grad respekt for Vallensbæk borgernes muligheder for at kunne komme til ordre og få indflydelse.
Faktisk mener Niels Jørgensen, det er på kanten af, hvad man må:
– Jeg synes faktisk, det er ret så uhørt en politik, og spørgsmålet er vel egentlig om det overhovedet er en lovlig handling.

Ingen garanti
Henrik Rasmussen maner dog til besindighed:
– Det vil jo altid være sådan, at en dispensation kan få betydning fremadrettet for lignende sager. Det er et grundlæggende princip, at ens sager skal behandles ens. Men ordet ”præcedens” rummer ingen automatik. Behandlingen af en dispensationsansøgning kræver en konkret og individuel vurdering. For mig at se, kan det give god mening at foretage denne vurdering i stedet for at ændre lokalplanen. Og der vil det indgå i vurderingen, om der tidligere er givet dispensation i tilsvarende sager.
Også i forhold til eventuelle nabogener, mener Henrik Rasmussen, at man har gjort det rette:
– Der har været foretaget nabohøring, men der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden.

Fælles forståelse
Kenneth Kristensen Berth (DF) efterlyste i forbindelse med sidste uges kommunalbestyrelsesmøde, at alle parter huskede på nuancerne i sagen:
– Der er opstået tvivl om, i hvilket omfang et eventuelt tilsagn til Saniståls dispensationsansøgning vil kunne danne præcedens. I Dansk Folkeparti har vi sådan set ikke noget imod den konkrete udvidelse af Sanistål. Vi er heller ikke så bekymrede for spørgsmålet om præcedens. Men vi mener til gengæld, det er helt afgørende, at alle har en fælles forståelse af de faktiske omstændigheder.
Derfor foreslog Kenneth Kristensen Berth også, at sagen blev drøftet endnu engang:
– Det virker som om der er en uenighed mellem Venstre på den ene side og Socialdemokratiet og De Konservative på den anden om, hvad – om noget – man kan gøre for at undgå at en imødekommelse vil skabe præcedens. Det duer jo ikke som Venstre foreslår bare at tage fire beskrivende linjer ud af sagsfremstillingen. Disse linjer beskriver jo bare de faktiske forhold – og man kan godt ignorere fakta men det bliver fakta jo ikke mindre fakta af. Derfor synes vi i Dansk Folkeparti denne sag kunne have godt af at runde udvalget endnu engang så uoverensstemmelserne kunne afklares. Det er jo en forsinkelse på mindre end en uge – og det kan Sanistål jo holde til.

Et flertal i kommunalbestyrelsen stemte for at imødekomme dispensationsansøgningen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top