fbpx
Ingen kortere skoledage
GLOSTRUP. Eleverne i indskolingen på Glostrup Skole kan ikke se frem til generelt kortere skoledage. Forslaget fra Socialdemokraterne var i strid med loven

Som tidligere omtalt i Folkebladet forslog Freddie Rose (S) på Børne- og Skoleudvalgets møde i marts, at eleverne i indskolingen på Glostrup Skole skulle gå kortere tid i skole.
Han ville reducere deres ugentlige timetal med fire timer, så de skulle være i skole fra otte til et fire dage om ugen og otte til to den sidste dag. Det forslag har nu været en tur igennem den politiske proces, hvor forvaltningen har undersøgt sagen med en henvendelse til ministeriet. Det viste sig her, at det oprindelig forslag ikke var lovligt indenfor folkeskoleloven, ligesom det heller ikke var ressourceneutralt.

Koster en halv million
En forkortelse af skoledagen sker teknisk set ved, at man konverterer den såkaldte understøttende undervisning til to-voksentimer. Den understøttende undervisning er en ny type undervisning, der blev indført med folkeskolereformen. Det er her eleverne både skal have rørt sig og lære noget, for eksempel ved at hoppe tretabellen.
Hvis skolelederen mener, at en enkelt klasse har brug for yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering, kan han søge Børne- og Skoleudvalget om at foretage den konvertering. Man kan godt lave konverteringen for en hel skole, men det kræver en individuel vurdering af hver enkel klasse.
Hvis alle klasser i indskolingen skulle have konverteret den understøttende undervisning til to-voksentimer, ville det koste 465.000 kroner. Da Freddie Rose (S) oprindeligt fremlagde forslaget sagde han, at han forventede, at det ville være udgiftsneutralt. Siden blev forslaget udvidet til også at omfatte læseklasser og gruppeordninger. At det koster 465.000 om året mener han er billigt.
– Det kan hjælpe mange børn til en bedre skoledag og et bedre udbytte af undervisningen. Hvordan pengene præcist skal findes, må forvaltningen finde ud af. Havde det været Venstres forslag, ville de nok blot tage af kassebeholdningen, og det ville være fint med mig, siger Freddie Rose efter kommunalbestyrelsesmødet.

Skoleudvalgets ansvar
Som udgangspunkt er det skolelederen, der skal ansøge Børne- og Skoleudvalget om at give en konkret klasse kortere skoledag.
Der kan ikke gives en generel dispensation, og kommunalbestyrelsen kan ikke pålægge skolen at forkorte skoledagen.
Derfor ændrede Freddie Rose på Børne- og Skoleudvalgets møde i april sit forslag.
– I forhold til vores opridelige forslag har vi i samråd med Lene Magnussen (direktør med ansvar for skoleområdet, red.) ændret det, så det ikke strider mod gældende lovgivning, siger han.
Forslaget lød nu på, at kommunalbestyrelsen opfordrer skolelederen til at forkorte skoledagen for eleverne i indskolingen.
Samtidig ville han uddelegere beslutningskompetencen fra Børne- og Skoleudvalget til skolelederen og skolebestyrelsen.
Det var formand for Børne- og Skoleudvalget, Sophie Dahl Brohus (V) imod.
– Det ligger mig meget på sinde, at vi som politikere påtager os den rolle det er at komme i mål med folkeskolereformen. At alle børn bliver så dygtige, som de kan, at de trives og udvikler sig. Det, at vi har fået en længere skoledag med nye og anderledes læringsformer, er netop med til, at vi kan nå i mål med dette. Vi finder det af stor betydning, at kompetencen til at gøre skoledagen kortere for en bestemt klasse fortsat ligger ved Børne- og Skoleudvalget, som loven også forudsætter, sagde hun.

Populistisk forslag
Piet Papageorge (V), der også er medlem af Børne- og Skoleudvalget, mente, at Freddie Roses forslag var populistisk.
– Mens Freddie Rose mener, at man skal gøre skoledagen kortere helt generelt, så mener vi i Venstre, at man skal gøre det der, hvor det giver mening fagligt og pædagogisk. Hvis alle andre muligheder er udtømte, kan man som skoleleder stille et forslag til Børne- og Skoleudvalget, og så vil vi give tilladelse til det. Det, Freddie Rose siger her, er, at han gerne vil have kortere skoledage, fordi det er det, vælgerne gerne vil høre, sagde han.
– Der er ingen populisme i det her. Men det er korrekt, at mange forældre landet over deler dette ønske, har Freddie Rose efterfølgende svaret.
Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod Freddie Roses forslag, mens Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten stemte for. Forslaget blev derfor ikke vedtaget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top