fbpx
God inklusion i Glostrup
GLOSTRUP. En ny rapport, Evaluering af inklusion på Glostrup Skole, viser, at Glostrup Kommune er godt på vej med inklusion på den gode måde

En evaluering af Glostrup Skoles arbejde med kommunens inklusionsstrategi, Øget inklusion – et fælles ansvar, viser, at skoleeleverne i Glostrup er glade for at gå i skole.
Elever med særlige støttebehov, som har deres skolegang i en almen klasse, fortæller om gode relationer til både klassekammerater og lærere, de oplever sig ligeværdige og føler sig på ingen måde uden for klassens sociale fællesskab.
De inkluderede elevers klassekammerater deler den positive oplevelse af inklusionen. Klassekammeraterne viser indsigt og omsorg over for eleverne med særlige behov og bemærker, at lærerne passer godt på klassen ved at lave regler for sociale aktiviteter.
Rapporten fortæller, at forældrene finder inklusionen vellykket, når der har været en tidlig indsats omkring barnet allerede i børnehaven, når der igennem skoleforløbet er sikret kontinuitet og tilstrækkelige støtteressourcer, når der er åbenhed omkring inklusionen, og når klassens sociale trivsel fungerer godt og forældresamarbejdet er så velfungerende, som det er.
Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Sophie Dahl Brohus (V) udtaler:
– Alle de adspurgte forældre deler en oplevelse af, at børnene er glade for at gå i skole, og at vores medarbejdere tager hånd om de inkluderede børn. Det synes jeg er rigtig positivt.

Inklusion er fælles ansvar
Evalueringsrapporten er udarbejdet af Professionshøjskolen Metropol og blev behandlet af Børne- og Skoleudvalget den 19. maj 2016. Børne- og Skoleudvalget har ønsket en status på, hvor langt Glostrup Skole er kommet med implementeringen af kommunens inklusionsstrategi Øget inklusion – et fælles ansvar.
Via fokusgruppeinterviews og en mindre spørgeskemaundersøgelse giver rapporten en status på arbejdet med inklusion på Glostrup Skole, hvilke initiativer der er igangsat, og hvordan det opleves af henholdsvis elever, forældre, og medarbejdere.
– Rapporten viser, at Glostrup Kommune sammen med forældrene og de kompetente, lokale organisationer er godt på vej med at skabe den inkluderende kultur på børne- og ungdomsområdet, som vi vil have her i kommunen. Vi vil have inklusion på den gode måde, og vi ser frem til at fortsætte arbejdet med at sikre, at alle børn i Glostrup forbliver en del af fællesskabet, siger Sophie Dahl Brohus.

Inklusionsstrategien har til formål:

At gøre det klart, hvordan der arbejdes med inklusion i Glostrup Kommune
At tydeliggøre værdien af inklusion for alle børn og unge, og hvordan denne værdi kan omsættes og ses i praksis
At sikre, at der på hele børne- og ungeområdet i Glostrup Kommune er fokus på inklusion

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top