fbpx
De unge er mest ønsket
BRØNDBY. De unge står højest på ønskelisten, og så mangler der almene boliger. Folkebladet følger op på historien om den ressourcestærke familie, der ikke kunne få en almen bolig

I slutningen af maj kunne Folkebladet fortælle om en lille families kamp for at få en af Brøndbys over 10.000 almene boliger.
Familien, der består af et hold forældre, der begge arbejder fuld tid uden for Brøndby Kommune, og en søn på et år, der går i institution i Brøndby, boede til fremleje i en almen bolig i kommunen.
Med udgangen af maj udløb det midlertidige lejemål, og familien forsøgte, med assistance af deres bisidder, at komme i betragtning til en af kommunens almene boliger.
Noget de håbede, de ville have succes med, da de ifølge deres egen opfattelse var blandt de ressourcestærke borgere, som kommunens politikere over en bred kam ønsker at tiltrække.
Således udtalte familiens bisidder, Jørgen Rønne, til Folkebladet den 25. maj:
– Hvordan kan politikerne tale om at tiltrække ressourcestærke familier, når de reelt set ikke kan eller vil gøre noget. Det, de siger, fører de ikke ud i livet.

Styrkede boligselskaber
I samme artikel kunne Folkebladet fortælle, hvordan Brøndby Kommune med virkning fra 1. januar har valgt at lade kommunens almene boligselskaber stå for hovedparten af anvisningen til de almene boliger.
Den generelle politiske opfattelse er nemlig, at boligselskaberne bedre kan skabe den rette beboersammensætning.
Den anvisningsret, som boligselskaberne i stor stil har overtaget fra Brøndby Kommune, sker nu med udgangspunkt i fleksible udlejningskriterier, der tilgodeser mennesker i bestemte livssituationer fremfor andre. Således kan boligselskaberne for eksempel rykke fraskilte eller unge under uddannelse op i boligkøen, fordi de mener, det vil gavne beboersammensætningen.
Dette skabte, som Folkebladet kunne fortælle, yderligere problemer for den lille familie, da begge forældre arbejder i København og ikke i Brøndby.

Der mangler boliger
Folkebladet har på baggrund af historien om den lille familie og de fleksible udlejningskriterier spurgt boligselskaberne i Brøndby, hvad de synes om sagen.
Michael Buch Barnes er formand for Brøndby Boligselskab, og så er han medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne. Han siger overordnet om de fleksible udlejningskriterier:
-Vi havde lavet forslag på forskellige kriterier til vores afdelinger. Da afdelingerne er forskellige og dermed har forskellig sammensætning af beboere. Da vi skulle finde en fælles fleksibel udlejning for alle afdelinger ifølge kommunens ønske, blev det de studerende, der blev prioriteret som nummer et. Ikke kun unge, men alle studerende uanset alder.
Michael Buch Barnes kender kun den lille familie fra Folkebladets beskrivelse. Han kender derfor ikke alle detaljerne. Men på denne baggrund siger han om deres situation:
– Hvis familien først skriver sig op nu, vil deres muligheder være meget ringe for en bolig. Årsagen er, at vi har 9400 på venteliste.
Selvom de er i arbejde er det ikke en garanti for en almen bolig hos Brøndby Boligselskab, siger Michael Buch Barnes:
– Da de er i arbejde, vil de kunne skrive sig på den fleksible venteliste med kriteriet i job. På den fleksible venteliste er der cirka 1400 ansøgere, så der vil være rigtig mange års ventetid.

Plads til alle typer
Hos Brøndby Boligselskab står de studerende øverst på listen, når der skal anvises boliger efter de fleksible udlejningskriterier. Personer i arbejde står derimod som nummer tre, og når det først er aftalt med kommunen, kan boligselskabet ikke gøre noget, siger Michael Buch Barnes:
– Familier i arbejde rangerer som nummer tre. Ressourcestærke familier er altid gode at have, men i et alment boligselskab skal der også være plads til alle. Vi kan ikke vælge, hvilke lejere vi helst vil have. Vi skal følge kriterierne.

Lighed for alle
Brøndby Almennyttige Boligselskab har boliger i Brøndby Strand Parkerne.
Om de fleksible udlejningskriterier, der gælder i Brøndby Almennyttige Boligselskab, siger Dennis M. Christensen, udlejningschef i DAB, der står for administrationen af boligerne:
– I Brøndby almennyttige Boligselskab har man valgt en række kriterier, men samtidig sagt, at kriterierne er ligestillede. Det betyder, at opfylder man et af kriterierne, så kan man blive skrevet op efter de fleksible udlejningskriterier, og udlejningen foregår så ud fra den boligsøgendes anciennitet. Man har således valgt ikke at sætte nogle kriterier højere end andre.
Det betyder også, ifølge Dennis M. Christensen, at arbejde giver adgang til de fleksible udlejningskriterier, hvis arbejdet vel at mærke sker inden for et bestemt geografisk område:
– I Brøndby almennyttige Boligselskab kan man bl.a. skrives op efter de fleksible udlejningsregler, hvis man arbejder i en af Vestegnskommunerne.
Til spørgsmålet om, hvorvidt de fleksible udlejningskriterier kan bruges til at skaffe ressourcestærke familier, siger Dennis M. Christensen:
– Principielt er alle familier ønskefamilier. De fleksible kriterier er en måde at tiltrække flere såkaldte ressourcestærke familier, for at påvirke den samlede beboersammensætning – ud fra mere statistiske vurderinger. Dette med baggrund i erfaringer fra forskellige undersøgelser af virkningen af denne type udlejning gennem de seneste 16 år. Men at begynde at kategorisere den ene familie som ønskefamilie frem for den næste, synes jeg, ikke er rimeligt i den forbindelse.

Følger regler
Esben Ott, forretningsfører i Det sociale Boligselskab Brøndbyparken, siger om selskabets kriterier for fleksibel udlejning:
– På baggrund af kommunens hidtidige praksis på området, har dette været drøftet i vores beboerdemokratiske organer, som har vedtaget reglerne.
På spørgsmålet om, hvorvidt Det sociale Boligselskab Brøndbyparken kan hjælpe den lille familie, siger Esben Ott:
– Vi er forpligtet til at udleje vores boliger efter de gældende love og regler, som vi derfor også følger.

De unge
Boligselskabet Nygårdsparken er også et af de selskaber, der har har fleksible udlejningskriterier. Om disse siger Anders W. Frederiksen, kommunikationskonsulent ved Domea, der står for administrationen:
– Det er en dialog, der har været i bestyrelsen, og der har været fokus på, at unge i kommunen/boligorganisationen skal have mulighed for at få en bolig. Derudover er der også blevet kigget på, hvilke kriterier de øvrige boligselskaber har opstillet, efter anmodning fra kommunen.
Anders W. Frederiksen kender også kun den omtalte sag fra Folkebladets beskrivelse. På denne baggrund siger han:
– Ingen tvivl, at det lyder som om, det er en god familie men vi skal følge ventelisterne og det gør vi naturligvis.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top