fbpx
Venstre i Glostrup: Massiv indsats for integration af flygtninge
GLOSTRUP. Borgmester John Engelhardt foreslår på vegne af Venstre, at der skal laves en massiv indsats for at integrere flygtninge. For eksempel skal flygtninge i arbejde 14 dage efter, de er kommet til byen. Forslaget har splittet blå blok, men der er opbakning fra Socialdemokraterne

Når der i dag (onsdag) er kommunalbestyrelsesmøde i Glostrup, skal medlemmerne diskutere et forslag fra borgmester John Engelhardt, der er en ny samlet politik for modtagelse af flygtninge.
– Vi vil godt fortælle, at vi har et synspunkt i Venstre på det her. Vi ved, at hvis man ikke får integrationen på plads og får folk i arbejde, så kommer de til at hænge på passiv forsørgelse resten af livet. Det er med til at skabe en ny klasse i Danmark, og det vil vi gøre noget ved, siger John Engelhardt (V).
Den omfattende politik indeholder mange punker under følgende overordende formål:
– Det overordnede træk ved Glostrup Kommunes politik for flygtninge er, at kommunen som udgangspunkt skal anskue alle problemstillinger med udgangspunkt i flygtningenes situation og i øvrigt løse problemstillinger helhedsorienteret, står der blandt andet i indledningen til politikken.
Her bliver det slået fast, at man må forvente, at de flygtninge, der kommer til Glostrup, vil være her i mange år, og at det derfor er nødvendigt med en god integration.

Hurtigt i arbejde
Politikken omfatter mange punkter. Der står noget om bolig, fritid, børn og unge og sprog. Det største og mest omfattende punkt er punktet om arbejde. Det er generelt temmelig svært for flygtninge at finde arbejde, men det er et vigtigt element i integrationen.
– Den bedste vej til integration er via at færdes på en arbejdsplads, står der i forslaget.
Derfor er det forslaget, at alle arbejdsduelige flygtninge mellem 18 og 60 år skal i arbejde, senest 14 dage efter, de er kommet til Glostrup.
– Det har højest prioritet at skaffe et arbejde i den private sektor, men i det omfang det ikke lykkes, skal kommunen oprette passende arbejdspladser. Disse arbejdspladser skal være af en karakter, der giver en reel indkomst i de timer, flygtningen er på arbejde.

Uenighed fra DF
Normalt er der enighed mellem Dansk Folkeparti og Venstre i Glostrup. Det er der dog ikke i denne sag.
– Dansk Folkeparti kan ikke tilslutte sig Venstres forslag til en ”lokal flygtningepolitik” i Glostrup. Vi fremsætter på mødet derfor vores eget forslag, siger Flemming Ørhem (DF) og fortæller om Dansk Folkepartis forslag:
– Det er Dansk Folkepartis holdning, at flygtninge og asylsøgere er statens opgave at håndtere. Flygtninge skal ikke tillægges rettigheder, som danskerne ikke har, aldrig har haft og aldrig får. Kommunen vedtager retningslinjer for de borgere, der skubbes bag i job- og boligkøen så længe lovgivningen tillægger flygtningene et retskrav på fortrinsret til job og bolig, siger han i en mail. Han uddyber:
– Det er Folketinget, der må tage nogle beslutninger om statslige flygtningelandsbyer og hjælp i nærområdet, så vi ikke får flygtningene ud i kommunerne. Det er Dansk Folkepartis holdning på landsplan, siger han.
Han siger samtidig, at Dansk Folkeparti i Glostrup selvfølgelig respekterer, at der ikke er flertal for Dansk Folkepartis politik på Christiansborg, og at Glostrup Kommune derfor må modtage nogle flygtning.
At der nu er uenighed mellem Venstre og Dansk Folkeparti i en enkelt sag gør ikke noget ved samarbejdet på lang sigt, siger Flemming Ørhem.
– Vi kan konstateret, at Venstre og DF ser forskelligt på tingene på det her konkretet område. Vi er to forskellige partier, vi er enige om mangt og meget, og så er der noget, vi ikke er enige om, siger han.

S bakker op
Når der ikke er opbakning til forslaget fra Dansk Folkeparti må John Engelhardt kigge til venstre, for at finde opbakning. Her lover Susanne Nordbjerg Bach (S), at socialdemokraterne vil bakke op.
– Jeg kan godt bakke op om politikken, der er mange gode intentioner, siger hun.
Hun har dog også nogle få ændringer, hun gerne vil have med.
– Vi vil gerne have en bemærkning om, at vi gerne så, at den frivillige indsats blev suppleret med et formaliseret samarbejde med Frivillignet under Dansk Flygtningehjælp. Vi har tidligere foreslået, at der blev afsat 90.000 kr. til dette, siger hun. Hun er glad for, at det nu ser ud til, at John Engelhardt vil samarbejde med Socialdemokratiet.
– Det kan vi kun tage imod med stor glæde, det har der været total mangel på. Vi vil gerne samarbejde med Venstre.

Usikker økonomi
I forslaget fra John Engelhardt er økonomien i forslaget ikke beskrevet nærmere.
– Vi må se på økonomien i det. Hvis vi ikke gør noget, så bliver det rigtig dyrt, siger han.
Han henviser til, at kommunen kun i de første tre år får refunderet udgifterne til flygtninge, og at det vil koste Glostrup Kommune dyrt, hvis flygtningene ikke har fået arbejde efter tre år.
Susanne Nordbjerg Bach vil gerne være med til at finde penge.
– Hvis det koster penge, så må vi finde dem. Hvis man ikke satser på de her mennesker, så kommer udgifterne på den lange bane, siger hun.
Det mener Flemming Ørhem ikke kan lade sig gøre:
– Ikke mindst på grund af omprioriteringsbidraget finder Dansk Folkeparti ikke økonomisk råderum til ekstra ydelser til flygtninge udover de lovbestemte, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top