fbpx
Tonsvis af affald fra TestPiloterne
Testpilotmøde2.jpg
Testpiloterne var til et afsluttende møde. Foto: Sofie Lauritsen
GLOSTRUP. 300 TestPilot-familier har afprøvet den nye affaldsordning i otte måneder. Der er indsamlet mange ton affald, ændret på både tømmefrekvens og informationsmateriale, samt gjort klar til de nye beholdere. Testpiloterne har været medvirkende til at andre forhåbentligt er klar til at sortere

Testforløbet blev afsluttet med en begivenhed, hvor der blev snakket om de mængder, som blev sorteret. Der blev givet feedback, spist sandwich samt sagt pænt farvel og tak for denne gang. TestPiloterne fik udleveret det nye sorteringsmateriale, som alle øvrige borgere enten har fået i postkassen eller i beholderne.

Tal og erfaringer
De 300 TestPilotfamilier har været gode til at sortere deres affald. I de otte måneder som forsøget varede, har TestPiloterne sorteret 15 ton papir, syv ton glas, fem ton plast og to ton metal ud af deres dagrenovation. Selvom det kilomæssigt ser ud til, at det er papir og metal, som er de største affaldstyper, så fylder plast og plastemballagen meget volumenmæssigt. Derfor er det ofte plastbeholderen, som hurtigt bliver fyldt. Derfor kan det være en fordel at komprimere affaldet – for eksempel ved at mase større poser ned i mindre, eller små bøtter ned i større.
– Papirmængden har de seneste år været faldende. Sandsynligvis fordi meget materiale bliver elektronisk, og mange fravælger reklamer. Det har haft betydning for valg af volumenstørrelse i beholderne, udtaler Jannik Olsen, Projektleder hos Glostrup Forsyning.
Glostrup Forsyning har haft stor gavn af TestPiloterne.
– De har hjulpet os med at gøre informationsmaterialet bedre, og givet os et indblik i, hvornår der kan opstå udfordringer. Vi har også fået en fornemmelse af, hvornår der er pres på volumen i beholderne. Det har betydet, at vi har ændret tømmefrekvensen fra hver 4. uge til hver 3. uge på plast- og papirbeholderen. Alt i alt er testperioden gået over al forventning, hvilket vi er rigtig glade for. Nu glæder vi os over, at ordningen gælder for alle, så vi kan genanvende mere, siger Sofie Lauritsen, Kommunikationsansvarlig hos Glostrup Forsyning.

Prisen på ordningen
Affaldstaksten er i 2016 2.410 kroner inklusiv moms for et normalt parcelhus med en 125 liters sæk. I 2015 var taksten 2.669 kroner inklusiv moms. Affaldstaksten dækker en række forskellige omkostninger forbundet med håndteringen af affald i kommunen.
Genbrugspladsen udgør eksempelvis mere end 40 % af de samlede omkostninger.
– Den nye indsamlingsordning, som startede 1. maj, forventes på sigt at give en mindre takststigning. Det har dog ikke været nødvendigt at sætte taksten op i 2016, tværtimod er taksten reduceret en smule, da der har været en overdækning fra tidligere år som skal udjævnes, siger Jannik Olsen, Projektleder hos Glostrup Forsyning.

1 kommentar om “Tonsvis af affald fra TestPiloterne”

  1. Jette laursen siger:

    Jeg forstår ikke hvorfor affaldstaksten stiger, fordi vi sorterer alt vores affald så man er helt blå i hovedet. Jeg ville da måske nok have forventet at det ville blive lidt billigere. Måske ikke i. 2016 efter udgifterne til indkøb af de store sorterings bøtter. Vi kar så lidt affald efter vi sorterer at vi har fået ændret vores dagrenovation til hver 14. dag dog ikke i sommer månederne.

    Hilsen
    Familien laursen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top