fbpx
Hård men nødvendig beslutning
BRØNDBY. Borgmester Kent Max Magelund (S) siger, det ikke er en let beslutning. Men kommunen må følge reglerne, for ellers begiver man sig ned af en glidebane

Det er naturligvis en beklagelig situation, men vi kan ikke gøre noget. Sådan siger borgmester Kent Max Magelund (S) til historien om den lille familie på tre, der om få dage ikke længere har et sted at bo.
Som Folkebladet kan beskrive i dag, har Kent Max Magelund igennem en periode været i kontakt med Jørgen Rønne, der har forsøgt at skaffe familien en almen bolig i Brøndby. Men selvom det er en ulykkelig situation for familien, så kan Brøndby Kommune altså ikke gøre noget i den konkrete sag, siger Kent Max Magelund:
– Da de fik deres lejebolig, vidste de, at lejemålet efter et år ville høre op. Så selvom situation er uheldig, så er den ikke akut boligsocial. De har haft tid til at finde en anden løsning.

Ændrede regler
Som Folkebladet ved flere lejligheder, og igen i dag, har fortalt, så har de kommunale politikere i flere omgange diskuteret anvisningsreglerne i den almene sektor, herunder spørgsmålet om fleksible udlejningsregler. Og det at politikerne har besluttet sig for at give de almene selskaber i Brøndby den primære anvisningsret kan skabe udfordringer, siger Kent Max Magelund:
– Det er nu boligselskaberne, der prioriterer, hvem der skal bo i boligerne, har Kommunalbestyrelsen besluttet. Det trådte i kraft per 1. januar, og det har givet nogle ændringer, hvor grøn anvisning m.m. i flere tilfælde i boligselskaberne har fortrinsret. Det kan vi ikke gøre noget ved. Det er en ændring i forhold til dengang, kommunen stod for det.
Dermed kommer nogle altså i klemme, er Kent Max Magelund klar over:
– Som i det her tilfælde kan vi ikke gøre noget. For hvis vi først gik ind og hjalp i en den konkrete situation, hvor boligselskabet på grund af renovering lejer boliger ud i en bestemt fastsat periode, så ville det skabe præcedens. For det ville indirekte være en måde at springe den normale venteliste over på.
Netop denne sag er ikke en uforudsigelig og akut hændelse, som har gjort, at boligen er mistet, og det ville være uretfærdigt overfor andre borgere i Brøndby med et reelt akut boligsocialt problem.
Selvom det således altid vil ramme nogle, så er det afgørende for Kent Max Magelund, at der er gennemsigtighed i reglerne:
– Jeg er med på, at nogle vil synes, det er urimeligt, at det er sådan. Men så længe det er formuleret klart og tydeligt, kan jeg godt leve med det.

Måske lidt friske
Jørgen Rønne, der har forsøgt at hjælpe den lille familie med at skaffe en andelsbolig i Brøndby, undrer sig i dagens udgave af Folkebladet over, at politikerne ved flere lejligheder har sagt, at de gerne vil gøre det attraktivt for ressourcestærke familier at flytte til Brøndby. Men at de i realiteten, ifølge Jørgen Rønne ikke vil gøre noget. Til det siger Kent Max Magelund:
– Det kan godt være, det ikke har været helt tydeligt nok. Men når jeg har talt om det, så har jeg blandt andet tænkt på det kommende lejlighedsprojekt i Kirkebjerg Parkvej, hvor en investor vil opføre nye boliger. Der er sådan et projekt, jeg håber, kan være med til skaffe nye borgere til byen.

Falder uden for
Vagn Kjær-Hansen (SF), som Jørgen Rønne refererer til i sine breve til Brøndby Kommune, bakker op om Kent Max Magelunds holdning:
– Kommunen har anvisningsret til hver fjerde ledige almene lejlighed i vores boligselskaber. De fordeles efter sociale kriterier, til dem som har behov og med skelen til om man selv kunne have løst problemet. Her kan jeg forstå at familien falder udenfor, fordi deres boligmangel var forudsigelig, men at der i øvrigt stadig kører en debat om fortolkningen af paragrafferne og om hvad forvaltningen har gjort. De detaljer overlader jeg til borgmesteren at svare på.
Om ønsket om at tiltrække ressourcestærke borgere, siger Vagn Kjær-Hansen:
– Boligselskaberne står for udlejningen af tre fjerdedele af deres ledige lejligheder. Det er den anvisning vi har drøftet meget i Kommunalbestyrelsen. Det er her vi ønsker ressourcestærke beboere, og det mener jeg også vi får. Her er bare ingen garanti for en bolig, uanset hvor ressourcestærk man er. Hvis der er mange ansøgere, kan de ikke få en bolig alle sammen.
Og så giver det ifølge Vagn-Kjær Hansen god mening at prioritere fraskilte og borgere, der arbejder i kommunen:
– I det boligselskab, som Jørgen Rønne nævner, er studerende og skilsmisser prioriteret højt. Det synes jeg giver god mening. Vi vil gerne beholde de unge i kommunen, og vi kan undgå at splitte familierne yderligere, når forældrene bliver skilt. Dernæst kommer kriterierne med ansøgere som er i arbejde, og her er arbejde i Brøndby prioriteret højest. Det hedder også ”grøn anvisning”, fordi man har mindre transport når man bor i nærheden af sit arbejde. Og måske større engagement i sit lokalområde, hvis man arbejder her, for nu at bringe det med de ressourcestærke ind på flere måder.

Har en pointe
Også Mette Engelbrecht fra Venstre nævner Jørgen Rønne i sine breve til Brøndby Kommune. Hun understreger, at hun kun kender sagen fra Folkebladets beskrivelse af den. Men siger dog:
– Som sagen er forelagt, er der tale om en ressourcestærk familie, så er det virkelig tragisk at smide guld på gaden og ødelægge en hel familie. Der er flere familier derude i samme situation, også familier med forældre, der er vokset op i Brøndby, som bliver mødt med den samme mur af lukkethed og afmagt til følge, på grund nogle meget dårlige politiske beslutninger og en rigid håndhævelse af lovgivningen.
Og Venstre har ikke haft mulighed for at gøre noget, mener Mette Engelbrecht:
– Desværre kan vi i Venstre bare se på, at kommunalbestyrelsens flertal foretager beslutninger, der går det ud over børn og deres ellers ressourcestærke forældre. Forældre der kan bidrage til vækst i kommunen, hvis der tages hånd om dem, inden det går galt. Men vi kan ikke råbe resten af kommunalbestyrelsen op. Desværre står vi meget alene med at ville ændre de her regler.
Dermed peger Jørgen Rønne, ifølge Mette Engelbrecht på en vigtig pointe, når han kritiserer politikerne for ikke at gøre, som de siger:
– Jørgen Rønne rammer hovet på sømmet om den boligpolitk, som resten af kommunalbestyrelsen uden om Venstre og DF har gennemført. For det er et typisk bevis på, at Socialdemokraterne og SF siger ét, men med deres absolutte flertal beslutter noget helt andet.

1 kommentar om “Hård men nødvendig beslutning”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top