fbpx
Bred enighed om flygtningepolitik
GLOSTRUP. Kun Dansk Folkeparti stemte imod Glostrup Kommunes nye flygtningepolitik, der blandt andet garanterer flygtningene et arbejde til overenskomstmæssig løn

Mens det på landsplan bliver diskuteret, om flygtninge skal have adgang til det danske arbejdsmarked via en særlig lav flygtningeløn, vedtog et stort flertal i kommunalbestyrelsen i Glostrup i onsdag at garantere flygtninge et job på overenskomstmæssige lønvilkår.
Kan kommunen ikke skaffe et arbejde i den private sektor, så skal kommunen oprette en passende stilling til flygtningen.
Flygtningepolitikken indeholder også en stribe andre initiativer, som at flygtninge skal have et velkomstbrev på et sprog, som de forstår, de skal have en passende bolig, de skal have optimal danskundervisning og de skal have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.
For flygtninge med børn skal kommunen tænke i en familierettet indsats og børnene skal så vidt det er muligt deltage i den almindelige undervisning.

Noget den anden vej
Piet Papageorge (V) var den første til at tage ordet. Han talte blandt andet om, at det var helt naturligt, at kommunen skal gøre de ting, der står i forslaget.
– Med det her ønsker vi i Venstre blot at ønske velkommen på en ordentlig og anstændig måde. Men når kommunen bruger penge på at byde godt velkommen, kan de også forvente noget den anden vej, mener han.
– Når nu vi som kommune tilbyder så meget, og der endda vil følge lidt penge med i form af en pulje til integration, tolkebistand, samarbejder med andre aktører, osv., så forventer vi selvfølgelig også noget den anden vej. Vi forventer, at de tilkommende flygtninge tager imod diverse tilbud, de bliver tilbudt. At de gør en aktiv indsats for at lære dansk som sprog. Og at alle de kulturelle og sociale normer vi har i vort lille land, som til tider kan være svære at få helt styr på, skal man som flygtning selvfølgelig respektere.

I en længere årrække
Punktet gav anledning til en længere debat i kommunalbestyrelsen.
Dansk Folkeparti stod alene med en modstand mod forslaget.
Helt grundlæggende var de uenige i præmissen for forslaget. Det er nemlig et udgangspunkt i forslaget, at man skal forvente, at flygtningene bliver i Danmark i en længere årrække.
– Som udgangspunkt må flygtning forventes at skulle opholde sig i Danmark i en længere årrække, mener Venstre. Det mener vi ikke. Vi forventer ikke, at flygtningene skal opholde sig i Danmark i en længere periode. Flygtninge skal ikke gøres til indvandrere, de skal ikke integreres af os. I det omfang de kan finde ud af det, må de integrere sig selv, sagde Flemming Ørhem.
Han påpegede også, at forslaget ligger lidt fra Venstres normale politik.
– Flygtningepolitik bør vedtages af Folketinget. Det er en opgave, som kommunerne er blevet pålagt. Det her er et forslag, der efter min mening kunne være født i Venligboernes politiklaboratorium, sagde han.

Nødvendige for Danmark
Leif Olsen, gruppeformand for Venstre,sagde, at han godt kunne forstå, at flygtningene kommer til Europa.
– Lige nu er det Syrien, hvor befolkningen risikerer at blive bombet, de sulter, og de frygter Islamisk Stat. Jeg forstår godt, at de flygter mod Europa – og ikke til deres trosfæller i Iran eller Saudi Arabien, hvor dødsstraf eksekveres jævnligt.
Trods adskillige forhindringer når 15.000 – 20.000 til Danmark, og det udråbes som et kæmpe problem. Et af Verdens rigeste lande og af nogle kaldt Verdens lykkeligste folk – kan vi ikke absorbere hvad der svarer til 3-4 promille?, spurgte han.
Han talte videre om Danmarks tradition for at modtage flygtninge og indvandrere.
Danmark har i mange hundrede år haft tradition for at tage imod indvandrere – også selv om de har en anden tro. Vi har selv inviteret folkeslag herop, både når vi kunne bruge deres arbejdskraft, og når de skulle have beskyttelse. Jeg er overbevist om, at samtlige i dette lokale har mindst en indvandrer blandt sine forfædre. Uden immigranter vil vi blive færre danskere, og efterhånden som vi store årgange går på pension, kommer arbejdsmarkedet til at mangle arbejdskraft, sagde han.

Går ud over danskere
Dansk Folkeparti holdt fast i, at politikken om at hjælpe flygtninge, ville gå ud over danskere.
– Vi har mange, som er ledige, og som falder for kontanthjælpsreformen, som vil gå ned på kontanthjælp, som måske skulle gå fra hus og hjem. Det Venstre lægger op til her, det vil skubbe boligsøgende og ledige tilbage i køen. Vi kan ikke bare blive ved med at lukke grænserne op og betale til højre og venstre. Vi siger nej til Venstres forslag og ønsker at føre aben tilbage til Christiansborg, sagde Kurt Kjær.
Susanne Nordbjerg Bach (S) mente ikke, at det ville gå så galt.
– Vi har til gode at se, altdet forfærdelige ske. Hvis I kommer og kan vise os, at der ikke er nogen danskere, der får arbejde, for det fik flygtninge. Der er ikke nogen, der får en bolig, for den gik til flygtninge. Nu gik sygehusvæsnet ned i Danmark og nu kan vi ikke passe de ældre mere, fordi vi fik flygtninge.

Dansk løn og sundhed
Enhedslisten og SF talte for et par mindre ændringer i forslaget.
– Alt i alt et spændene forslag som Enhedslisten kan bakke op om, men vi ser gerne et par få enkelte tilføjelser
Enhedslisten syntes, at der i modtagelsesafsnittet mangler et tilbud om et grundigt lægetjek ved ankomsten til kommunen. Enhedslisten syntes også, at der mangler en præcisering i afsnittet arbejde, en reel indkomst skal selvfølgelig være på overenskomstmæssig vilkår, det er sådan arbejdsmarkedet i Danmark er bygget op, sagde Robert Sørensen (EL).
Der var enighed blandt alle undtagen Dansk Folkeparti om at bakke op om disse ændringsforslag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top