fbpx
Udvalgsformand: Magtanvendelse er nødvendig
VALLENSBÆK. Social- og Sundhedsudvalget har netop behandlet redegørelse om hjemmeplejens magtanvendelse over for borgere, og ifølge udvalgsformanden er kan maganvendelse være nødvendig

Ifølge oplysninger fra Vallensbæk Kommune var det i 2015 i 17 tilfælde nødvendigt at benytte magtanvendelse over for borgere i hjemmeplejen.
En hjemmeboende borger fik tilkendt en GPS, syv borgere fik tilkendt en passiv alameringsbrik, en borger fik tilkendt en rumføler og to borgere fik tilkendt en døralarm.
Desuden nævner redegørelsen fem tilfælde, hvor det har været nødvendigt at fastholde en borger i forbindelse med personlig pleje.
Efter mødet i Social- og Sundhedsudvalget siger Anette Eriksen (C), formand for Social- og Sundhedsudvalget om de 17 tilfælde:
– Hvis man ser på, hvor mange borgere, der hver dag får omsorg af den ene eller anden art, og man samtidig ser på, hvilke former for foranstaltninger, der er anvendt, så synes jeg faktisk, at det er acceptable tal.
Ifølge Anette Eriksen er fokus på borgerne det vigtige at holde sig for øje i forbindelse med tallet:
– Indberetningerne er udtryk for, at personalet er opmærksomme på reglerne om magtanvendelse. Antallet af tilfælde er helt afhængig af, hvilke demente borgere, der aktuelt bor i plejeboligerne.
I 11 tilfælde med alarmer og et tilfælde med sele forholder borgerne sig positivt eller passivt til personalets foranstaltninger, der alene tjener til at beskytte borgerne.

Kan advare personalet
Et af de redskaber, der er nævnt i rapporten er en passiv alarmerings-brik, der kan fortælle personalet, hvis borgerne forlader Højstruphave. Om dette redskab siger Anette Eriksen:
– Borgerne kan frit færdes indenfor og udenfor kommunens plejeboliger. Nogle demente borgere har brug for ledsagelse for at færdes sikkert. De evner ikke selv at tilkalde ledsager, selvom de er faldtruede, ikke er trafiksikre eller risikerer at blive væk. Alarmen tilkalder personalet, så de kan hjælpe borgeren.

Pædagogik tiltag
Selvom 17 tilfælde i følge Anette Eriksen er et acceptabelt niveau, arbejdes der på at nedbringe antallet:
– Der arbejdes løbende for at reducere antallet af magtanvendelser bl.a. gennem udvikling af pædagogiske virkemidler overfor de demente borgere. Det er væsentligt, at magtanvendelser indberettes, så de sikres at de relevante pædagogiske tiltag iværksættes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top