fbpx
Nyt input til udviklingen af bymidten
Det-levende-knudepunkt-4.jpg
GLOSTRUP. For et lille år siden gik kommunalbestyrelsen i Glostrup i gang med at fastlægge en vision for bymidten og en strategi for, hvordan visionen skal blive til konkrete resultater. Og nu er et vigtigt input til processen parat

Det er et oplæg med titlen ”Glostrup – et levende knudepunkt”, som arkitektfirmaet Gehl Architects har udarbejdet på baggrund af det arbejde, der blev lavet med strategien i efteråret og borgerinput og borgerworkshops i starten af i år.
– Oplægget beskriver en række af de kvaliteter, vi skal sikre er til stede i byen, når vi planlægger for fremtiden, og der er en række konkrete forslag, vi kan benytte i den videre proces, siger borgmester John Engelhardt (V).
Kommunalbestyrelsen har drøftet oplægget, som nu bliver offentliggjort og lagt frem til information og kommentarer fra borgere og andre interesserede. Samtidig har kommunalbestyrelsen besluttet, at kommunens egne arkitekter skal arbejde videre med et par forslag til, hvordan de gode idéer kan formes til en konkret vision for, hvordan bymidten skal udvikle sig i fremtiden.

Borgere involveret
Det vil ske frem til maj måned, hvor hele kommunalbestyrelsen bliver inddraget i en temadrøftelse. Når Kommunalbestyrelsen synes, at de har nået en foreløbig konklusion på den proces, vil borgerne blive taget med ind, så der bliver mulighed for at kvalificere planerne yderligere.
John Engelhardt fortæller om processen:
– Letbanen bliver desværre færdig lidt senere, end vi regnede med, da vi startede processen op. Men det giver os til gengæld lidt bedre tid til at få vision og strategi arbejdet rigtig godt igennem. Jeg satser på, at vi vil være i stand til at præsentere et oplæg, som fastholder de gode kvaliteter i bymidten og samtidig tør komme med spændende bud på, hvordan vi kan placere Glostrup på landkortet som en attraktiv by, der også tør noget i en regional sammenhæng, siger han.
Han er glad for, at borgerne har deltaget aktivt i processen.
– Processen indtil nu har været rigtig god, og vi har fået mange fine input fra borgerne, blandt andet i den borger-workshop, vi afholdt den 21. januar. Gehl Architects har været gode til at omsætte essensen af de mange input til nogle gode bud på delelementer, som vi kan bruge i udviklingen af vores by. Så nu er tiden kommet til, at vi politikere bruger det afsæt til at formulere en vision for byen, som både nuværende og fremtidige Glostrupborgere kan se et perspektiv i, og som kan gøre os alle endnu gladere for og stolte af at være borgere her i Glostrup.

Nord og syd
En central udfordring i bymidteprojektet er, hvordan man kan sikre en bedre sammenhæng mellem byen nord og syd for banen, og hvordan Hovedvejen kan komme til at fungere som en bro i stedet for en skillelinje.
– Jeg mener personligt, at vi skal turde planlægge fremsynet og ambitiøst for vores by. En af de vigtige politiske drøftelser bliver, hvordan kvarteret mellem Hovedvejen og stationen skal se ud i fremtiden. Jeg forestiller mig en fortætning af hele området nord og syd for stationen med flere boliger på sigt – Glostrup Bymidte må gerne udvikle sig til en tæt, grøn og intenst levende bymidte med puls og masser af aktiviteter, siger John Englehardt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top