fbpx
Letbanen udskudt igen
HELE OMRÅDET. Letbanen er stadig ikke på vej mod den endelige godkendelse. I sidste uge var der for første gang et flertal i Folketinget imod at lade processen gå videre

Den endelige vedtagelse af letbanen langs Ring Tre bliver ved med at trække ud. Forslaget blev andenbehandlet 29. marts. Det var oprindeligt planen, at den andenbehandling skulle være rent formalia, og at letbanen skulle have været vedtaget den 31. marts. Det skete ikke. I stedet blev forslaget sendt tilbage til udvalgsbehandling, hvor sagen stadig ligger.
I sidste uge stemte udvalget efter anmodning fra Socialdemokraterne om, hvorvidt man skulle sende forslaget til 3. behandling i Folketinget og dermed endelig vedtagelse. Det blev et nej med stemmerne 15 mod 14. Hele blå blok stemte nej.

Inden sommerferien
En af de kritiske ryster i debatten er Villum Christensen (LA). Han håber, at forslaget kan blive vedtaget inden Folketinget går på sommerferie Grundlovsdag.
– Det er planen, at vi skal have det igennem i denne folketingssamling, ellers kommer vi helt hen i oktober måned, før den kan vedtages, siger han.
Han vil nu have et møde med ministeren for at få svar på de økonomiske spørgsmål, der har rejst sig, efter at en tidligere medarbejder fra Cowi i sidste måned satte spørgsmålstegn ved økonomien i projektet.
De spørgsmål er der slet ingen grund til at stille, mener Glostrups borgmester John Engelhardt (V).
– Vi har arbejdet sammen i årevis, økonomien har været gransket i adskillige omgang både i borgmesterkredsen og i bestyrelsen, hvor statens repræsentant er formand. Det er ikke særlig længe siden, at det hele har været endevendt endnu en gang. Statens rolle er under alle omstændigheder begrænset til 1,5 milliarder ud af de 4 milliarder, som letbanen koster. Resten vil være et økonomisk problem, som kommunerne skal løse, sagde han på Kommunalbestyrelsesmødet i april.
Her understregede han endnu en gang, at der er en klausul i projektet, der sikrer, at kommunerne kan stoppe projektet, hvis det efter udbuddet viser sig at blive dyrere end forventet.

Busser i stedet
Inden for kort tid skal forligspartierne bag Letbanen, det er alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten, mødes igen. Her vil Villum Christensen (LA) søge opbakning til at få lavet en opdateret undersøgelse af, hvad en såkaldt BRT løsning vil koste. BRT er populært sagt en letbane på gummihjul. Det er ekstra lange og komfortable busser, der primært kører i egne vognbaner og har grønt lys i lyskrydsene.
– Det koster ti til tyve millioner at få lavet den undersøgelse, og det er forligskredsen, det skal bede ministeren lave den. Jeg synes helt bestemt, at det er pengene værd, også af hensyn til forligskredsen, så har man et alternativ at arbejde videre med, hvis det viser sig, at letbanen bliver dyrere end forventet, siger Villum Christensen.

Byudvikling
Hele vejen langs letbanen har kommunerne udviklingsprojekter i gang, som ifølge kommunerne er afhængige af letbanen. Det vil Villum Christensen nu have undersøgt.
– Projektet handler også om byudvikling. Vi har bedt ministeren om at undersøge, om kommunerne får de samme muligheder for byudvikling, hvis vi etablerer en BRT løsning, siger han.
En af dem, der mener, at man godt kan have byudvikling med en BRT-løsning, er Poul Sulkjær, der er ingeniør og blandt andet tidligere chefplanlægger i Københavns Kommunes Vej og park, hvor han har været ansvarlig for flere store trafikprojekter.
– Det afgørende for at udlægge noget som stationsnært bør være, at der er en god kollektiv trafikbetjening og ikke om denne betjening er med skinnebåren trafik eller om den er med højklasset busbetjening. En busbetjening med fem minutters drift og kørsel i eget tracé er absolut konkurrencedygtig til en letbaneløsning, skriver han i et brev til Folketingets Transportudvalg. Han uddyber:
– Det afgørende er, at der er god kollektiv trafikbetjening. Hvis man etablerer bustracé i stedet, så kan det give en ligeså god kollektiv trafikløsning som en skinnebåren løsning. Planmyndighederne kræver lige nu, at der skal være en skinnebåren løsning, for at man kan lave byudvikling i et område. Den administrationspraksis kunne man jo bare lave om. Man kan lige så godt lave byudvikling omkring et bustrace. Det vigtigste er, at der er en højfrekvent betjening, og at den kollektive trafikbetjening har eget tracé, siger han.
Den administrationspraksis vil Villum Christensen gerne være med til at ændre.
– Det er rigtigt, at det er sådan nu. Vi er ret fortrøstningsfulde om, at man kan give tilladelse til samme byudvikling, hvis man etablere en BRT løsning. Der var ikke tænkt BRT løsninger, dengang loven blev lavet. Det skal vi have ministerens svar på, men vi er 99 procent sikre på, at det kan lade sig gøre, siger han.

Folketinget undrer
I Glostrup er der også udviklingsplaner i forbindelse med den kommende letbane. Kommunen er netop nu i gang med at udarbejde et bymidteprojekt, og der har længe ligget et udviklingsprojekt for Ejby Industriområde klar. Disse udviklingsprojekter er ifølge borgmester John Engelhardt (V) afhængige af, at letbanen kommer.
– Hvis man har en bus, så kan bussen jo fjernes fra den ene dag til den anden. Man kan ikke få nogen virksomhedsledere til at investere flere hundrede millioner kroner i for eksempel et nyt hovedkvarter, hvis de risikerer, at bussen bliver fjernet fra den ene dag til den anden. Det er ren ønsketænkning, og det har været undersøgt. Det har stået i de rapporter, der har ligget tilgængeligt længe, det ville klæde Villum Christensen at få læst dem, siger han.
Han er forundret over Folketingets partiers ageren i sagen.
– Jeg er dybt forundret over, at vi sidder i den situation, at uge efter uge, så bliver beslutningen forsinket i Folketinget. Jeg synes, det er underligt, at man har et samarbejdsprojekt, og så sidder den ene part og holder hemmeligt, hvad det er, de diskuterer. I stedet for at diskutere det med de samarbejdspartnere, man har haft i årevis. Jeg er ret forundret over Folketinget, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top