fbpx
Et lille hjertesuk om papirafhentning
J.E.Jeppesen Nyvej 2 2600 Glostrup Glostrup Kommune gør meget for at alle borgere er omsorgsfulde overfor miljøet og har selv gjort et stort arbejde for genbrug ved hjælp af mange containere placeret både hos private og på offentlig grund. I andelsboligerne Nyvej 2, 4, 6, 8, 10 og 12 med 36 boliger er der opstillet […]

J.E.Jeppesen
Nyvej 2
2600 Glostrup

Glostrup Kommune gør meget for at alle borgere er omsorgsfulde overfor miljøet og har selv gjort et stort arbejde for genbrug ved hjælp af mange containere placeret både hos private og på offentlig grund.
I andelsboligerne Nyvej 2, 4, 6, 8, 10 og 12 med 36 boliger er der opstillet en affaldscontainer og en aviscontainer i hver opgang.
Tømning af affaldscontainer sker hver mandag med kompressor bil medens aviscontaineren tømmes hver 2. onsdag.
Affaldet hentes punktlig af lastbiler mærket HCS medens aviscontaineren meget ustabilt afhentes af lastbil som er mærket M.Larsen.
Seneste afhentning af aviser var 24. februar, men til deres ros skal nævnes at opkrævningen kommer punktlig.
Da aviscontaineren kun kan rumme omkring 3-4 ugers avisaffald, ja så må den store affaldscontainer holde for og tage de overflødige aviser til glæde for Vestforbrænding som får et tilskud til brændbart.
Glostrup Kommune har nu barslet med, at der skal stilles yderligere to containere op, en til metal og glas som skal tømmes hver 8. uge og en til plast og papir der skal tømmes hver 3. uge.
Vi må håbe, at Glostrup Kommune er i stand til at finde en vognmand, som kan læse en kalender og tømme til tiden.

Svar

af Bo Nørbjerg
Adm. direktør,
Glostrup Forsyning

Glostrup Forsyning står for affaldshåndteringen i Glostrup Kommune og din oplevelse er selvfølgelig ikke i overensstemmelse med Glostrup Forsynings ønsker om god kundeservice.
Vi har drøftet sagen med vores vognmand som beklager, at der ikke har været hentet aviser i jeres boligforening og har efterfølgende tømt jeres papirbeholdere den 12. april. Glostrup Forsyning beklager den manglende afhentning.
Hvis jeres boligforening i fremtiden oplever uregelmæssigheder i jeres affaldstømninger skal I kontakte vores kundeservice som tager hånd om sagen. I kan også anvende vores APP ’Affaldsportalen’, her kan I finde jeres tømningsskalender og indmelde hvis der opstår fejl.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top