fbpx
Erhvervslivet har sagt sin mening om Brøndby
BRØNDBY. Virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsservice er steget, viser ny måling af det lokale erhvervsklima. Venstre mener, tallene ikke siger noget

Der er både fremgang at spore inden for kategorien ’overordnet erhvervsvenlighed’ og ’dialog med kommunen’ i en ny erhvervsklimamåling, som Brøndby Kommune har fået udarbejdet af JHN Processor, og som kommunalbestyrelsen debaterede på sit seneste møde.
Fremgangen kommer i kølvandet på række tiltag, som kommunen foretog efter en tilsvarende erhvervsklimamåling for to år siden. Blandt tiltagene er etableringen af én indgang til erhvervslivet, yderligere fokus på det tværfaglige samarbejde og koordinering i forbindelse med virksomhedshenvendelser, intern kompetenceudvikling og ansættelsen af en erhvervskonsulent, der skal styrke kontakten mellem virksomheder og kommunen.

Det er glædeligt
Resultatet af målingen glæder naturligvis Kent Max Magelund (S), borgmester:
– Vi havde naturligvis håbet på at gå frem i lyset af de tiltag, vi har iværksat. Derfor er jeg glad for, at undersøgelsen også afspejler dette, selvom flere af vores tiltag lige skal have tid til at virke. Der er dog heller ingen tvivl om, at der fortsat er en række områder, hvor vores erhvervsservice kan blive endnu bedre. Så målet for næste måling er naturligvis, at vi fortsætter fremgangen.
I det hele taget er Kent Max Magelund glad for dialogen med det lokale erhvervsliv:
– Jeg synes, det er utroligt positivt, at vi for det første har en flot svarprocent, og for det andet at det lader til at vores indsatser på erhvervsområdet gør mange virksomheder tilfredse. Tilfredsheden med dialogen i de forskellige sagsbehandlinger er generelt steget siden sidste måling, og det viser os jo at kommunikationen med virksomhederne er meget vigtig. Derudover kan vi også kun være meget glade for, at virksomheder, der har kritik eller forslag til forbedringer, også har lyst til at deltage i målingen, for det er jo netop de tilbagemeldinger der giver os en mulighed for at forbedre os.

Siger ikke noget
I modsætning til borgmesteren skaber målingen ikke den store glæde hos Venstre, siger Mette Engelbrecht:
– Det er vælgerbedrag at kalde denne undersøgelse erhvervsklimaundersøgelse. Det har den intet at gøre med. Det her er en kvalitetsrapport, hvor man måler tilfredshed. Jeg vil gerne tale erhvervsklima, for det kræver en erhvervs og vækst politik, hvor vi taler om hvordan vi forbedreR betingelserne for at have virksomhed i Brøndby, hvordan vi kan medvirke til at skabe vækst og tiltrække nye virksomheder og arbejdsplader til kommunen. Men det ønske står vi meget alene med i Venstre.

Stigning ubrugelig
Et af de områder, hvor der er fremgang at spore, er i tilfredsheden med dialogen om plansager. Den er steget fra 59 til 87 procent i den seneste undersøgelse. Ligeledes er tilfredsheden med selve forløbet af plansagerne steget med 14 procentpoint. Det imponerer imidlertid ikke Mette Engelbrecht:
– Rapporten er generelt meget pæn set i forhold til, hvor mange der har svaret.Men i denne sammenhæng kan vi ikke bruge procentregningen til at danne os et indtryk af, hvordan det går med kvaliteten af sagsbehandlingen. Det er faktuelt forkert, og de politikere, der siger andet, taler mod bedre vidende.

Fornuftig dialog
Steen Andersen er medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten. Han mener, forholdene i Brøndby meget godt matcher det, han generelt ser:
– Jeg tolker erhvervsmålingen som ganske tilfredsstillende. Den viser egentligt meget godt den tendens, som adskillige internationale undersøgelser også viser, at Danmark ligger helt i top, når det handler om gunstige vilkår for erhvervslivet.
Og så er kommunikationen i Brøndby god, mener Steen Andersen:
– Jeg synes, det er patetisk, når Venstre og andre borgelige partier holder fast i et klynkeri, som ikke har bund i virkeligheden. Virksomhederne synes i øvrigt ikke, at der er brug for yderligere kommunikation med kommunen, og hovedparten er klager over afgørelser i forhold til planloven.
Og så mener Steen Andersen, at god dialog er en selvfølge:
– I øvrigt er jeg tilhænger af en forvaltning, der efterlever lovgivningen, og en udstrakt og venlig service i forhold til det – også i forhold til erhvervslivet.

Godt planarbejde
Vagn Kjær-Hansen fra SF er godt tilfreds med målingen:
-Jeg en meget tilfreds med erhvervslivets bedømmelse af Brøndby Kommune. Undersøgelsen viser, at vi gør det godt i kommunen, når det handler om at betjene erhvervslivet. Virksomhederne er glade for kommunen, og det er godt for vores status som erhvervskommune. Med resultater som denne undersøgelse vil det ikke være svært at få virksomheder til at etablere sig i kommunen.
Vagn Kjær Hansen glæder sig særligt over tilfredsheden med plansagerne:
– Plansager handler om virksomhedernes fysiske rammer, deres bygninger og udnyttelsen af dem. Her er en del regler, som kan begrænse virksomhederne, og der kan være klare konflikter mellem virksomhedernes ønsker, og hvad der kan lade sig gøre indenfor lovens rammer. Netop derfor er det positivt, at kommunen får så god en bedømmelse på planområdet. Jeg tager det som et udsagn om, at vores medarbejdere er effektive og har en god dialog med virksomhederne. Hertil hører, at dialogen handler om at hjælpe virksomhederne med at kunne udvikle sig, og at virksomhederne får en ordentlig forklaring, når planer og regler hindrer den løsning, virksomheden havde forestillet sig.

Borger og erhverv
Ligesom Steen Andersen fra Enhedslisten, mener Vagn Kjær Hansen, at god service og dialog skal gælde både erhvervslivet og borgerne:
– Det er helt naturligt, at hurtig sagsbehandling er meget vigtig for virksomhederne. Vi vil jo allesammen gerne have hurtige svar. Ventetid er irriterende, fordi man ikke kan komme videre, før svaret er der. Det er også altid en fordel, at man kun skal tale med én medarbejder, og at man ved, hvordan ens sag forløber. De her kvaliteter i sagsbehandlingen gælder også overfor kommunens borgere. Her er det også forvaltningens mål at være effektiv, imødekommende og informere godt.

Komplekse sager
Selvom Socialdemokraterne, Enhedslisten og SF således overordnet er tilfredse med måligen, mener borgmester Kent Max Magelund (S) også, der er plads til forbedringer, for eksempel i forhold til sagbehandlingstiden:
– Nogle sager er meget komplekse. Jeg vil derfor ikke på forhånd love, at alle sagsbehandlingstider ændrer sig radikalt. Men vi kan se, at vi får ros, når vi prioriterer en hurtig tilbagemelding på hvor lang tid en given sag vil tage.

Ud af de 153 virksomheder, der har deltaget i erhvervsklimamålingen, er 70 procent af virksomhederne enten tilfredse eller meget tilfredse med erhvervsvenligheden, hvilket er en fremgang på otte procentpoint i forhold til sidst. 26 procent er hverken/eller, fem procent er utilfredse og en procent er meget utilfredse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top