fbpx
Dansen om prognosen for fremtiden
A4834.jpg
VALLENSBÆK. På kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts blev befolkningsprognosen for 2016-2028 behandlet. Der var uenighed om, hvordan det stiller Vallensbæk fremover

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose, som bliver fremlagt for de kommunale politikere.
Da kommunalbestyrelsen holdt sit martsmøde i torsdags, blev de således præsenteret for, hvordan man forventer, det vil gå med udviklingen i Vallensbæk i årene fra 2016 til 2028.

Mange børn og unge
Blandt de ting, som blev fremhævet i befolkningsprognosen, var blandt andet, at antallet af børn og unge under 18 år udgør en større andel af indbyggerne i Vallensbæk Kommune end på landsplan.
En anden konklusion er, at andelen af personer i den arbejdsdygtige alder er lavere i Vallensbæk end på landsplan. Dog ser det ud til, at Vallensbæk Kommune bevarer andelen af personer i den arbejddygtige alder på ca. 59,5 procent igennem hele perioden.
Endelig konkluderer prognosen, at den større andel af børn og unge samt stabiliteten i gruppen af personer i den arbejdsdygtige alder skyldes en større andel børnefamilier.

Regning uden vært
På mødet affødte punktet en del diskussion, da tallene har betydning for, hvordan kommunen skal indrette sig.
Således mente Niels Jørgensen (V) blandt andet:
– Befolkningsprognosen viser, at vi får stadig flere borgere som følge af dels det allerede igangsatte byggeri og dels byggeri som forventes at blive igangsat. Venstre er stærk nervøs for, at vi gør regning uden vært, eller sagt på en anden måde, at planlægningen mangler en del.
Også Dansk Folkeparti var bange for, at befolkningstilvæksten kommer til at skabe problemer. Således siger Kenneth Kristensen Berth:
– Socialdemokratiet påstår, at det ser ud som om, vi kan klare befolkningstilvæksten inden for de nuværende rammer. Det nægter jeg at tro. Vi kører allerede med røde tal, med overbelægning igennem forårsmånederne i daginstitutionerne i syd. Hvis det ikke var fordi, vi sendte børnehavebørnene i skolefritidsordning i maj, så ville det slet ikke kunne lade sig gøre inden for de nuværende rammer allerede i dag. Så at forestille sig, at man kan lave 120 boliger yderligere i Amalieparken, 38 boliger på Stationstorvet og 155 boliger ved Køge Bugt Motorvejen uden at det får nogen konsekvens for behovet for institutionspladser. Det er helt ude i skoven.

Monumentborgmester
Også borgmester Henrik Rasmussen (K), fik kritiske ord med på vejen af Kenneth Kristensen Berth:
– Borgmesteren siger, at Vallensbæk er afhængig af at få flere borgere hele tiden, og at alternativet til det er stagnation og et fald i indbyggertal. Jeg fatter ikke, at borgmesteren med tungen lige i munden kan sidde og fremmane et billede af et Vallensbæk med tomme huse på hvert et gadehjørne, hvor Vallensbæk udvikler sig til Lolland Kommune, hvis vi ikke bygger på hver en grøn plet. Det er simpelthen helt vanvittigt at påstå, at hvis vi ikke bygger en masse etageejendomme, så vil folk flygte fra kommunen. Det er kun en til lejligheden opfundet forklaring for en borgmester, der frem for alt gerne vil være en monumenternes mand.

Fremtiden ikke fortiden
Denne argumentation undrer Henrik Rasmussen. Til Folkebladet siger han:
– Vi har en befolkningsprognose, der viser en lille vækst. Det er derfor vigtigt, at vi fremtidssikrer kommunen. Det gør vi altså blandt andet ved at bygge nye, attraktive boliger. Det tager jeg gerne ansvaret for. Når Dansk Folkeparti siger, at jeg kun tænker på at bygge monumenter, så er mit svar, at jeg i stedet tænker på at fremtidssikre. Fremtiden står vi får, historikken overlader vi Dansk Folkeparti. Selvom de sådan set ikke kan tage æren for den her i Vallenbæk.
I det hele taget mener Henrik Rasmussen, at det er vigtigt at tage det lange perspektiv i betragtning:
– Vi tænker altså længere ud i tiden end blot fire år, faktisk lægger vi planer på helt op til 30 år, så vi forholder os til de behov, som dem, der går i folkeskole nu, har fremover. Det er et langt, men interessant perspektiv.
Men også den nære fremtid ligger Henrik Rasmussen på sinde:
– I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der er institutionspladser nok, så foreslår vi i budgettet, at der bygges en ny institution. Jeg ved ikke, om dette kommer igennem, men de politiske partier, der er bekymrede for, om der er institutionspladser nok, kan jo være med i budgetforliget.

Klarer Vallensbæk det?
Også Niels Jørgensen fra Venstre mener, at borgmester Henrik Rasmussens ønske om nye boliger som tiltrækningskraft kan føre til problemer:
– Endnu adskiller Vallensbæk sig ganske meget fra nabokommunerne, men vil Borgmesterens brændende ønske om flere boliger og flere borgere kunne passe heri? – Det er forsvindende lidt tid vi bruger på at drøfte disse forhold. Det er muligt Borgmesteren drøfter det i sin flertalsgruppe, men i så fald er det en intern drøftelse.
Og så skal man i følge Niels Jørgensen huske på, at der findes andre befolkningsgrupper end børnefamilierne:
– Nu skal vi jo også passe på ikke at være så forhippet på at tiltrække børnefamilier, fordi det er dem, der skal sikre de fremtidige indtægter, alt imens at vi glemmer den stadig voksende andel af ældre borgere, dem der har gjort det hele muligt. Vi har en rigtig stor opgave foran os, med at være innovativ på hele ældre-boligområdet. Nu får vi et stærkt tiltrængt ældre-bofælleskab oven på det nye butikscenter. Men hvad med at være foregangskommune på moderne indbydende plejehjemslignede boligbyggeri?

Ældre ikke glemt
Denne bekymring behøver Niels Jørgensen slet ikke at have, hvis man spørger borgmester Henrik Rasmussen (K):
– De ældre er sværere at glemme, så dem har vi også styr på. I forhold til denne gruppe af borgere har vi et stærkt fokus på forebyggelse. Vi har således i disse år stærk fokus på sundhed for de ældre.

Andre prognoser følger
Befolkningsprognosen er ikke et isoleret redskab for de lokale politikere, når de skal udstikke fremtiden for Vallensbæk. For befolkningsprognosen danner grundlag for en efterfølgende kapacitetsprognose på skole- og daginstitutionsområdet, ligesom den vil blive brugt til at afklare forventninger til behov i hjemmeplejen. Ligesom befolkningsprognosen bruges som forudsætning i kommunens indtægtsprognose.
Når disse øvrige prognoser bliver præsenteret, forventer Niels Jørgensen, at debatten vil tage til:
– Jeg ser med tilfredshed, at forvaltningen ser ud til at have medtaget alt, så med mindre der gemmer sig forhold, som vi i Kommunalbestyrelsen endnu ikke er orienteret om, må prognosen forventes at være et værktøj vi kan bruge til næste fase, nemlig kapacitetsprognosen, som fremlægges om en måned, og her tror jeg, at vi får en noget heftigere debat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top