fbpx
Vesterled sagde nej til fjernvarme
IMG_3147.jpg
BRØNDBY. Beboerne i Vesterled har stemt om, hvorvidt de vil have fjernvarme. Det blev et klart nej

Afstemningen er slut. Beboerne i Vesterled har givet deres mening til kende om, hvorvidt de ønsker fjernvarme, således som det er skitseret i et projektforslag fra Brøndby Fjernvarme.
Og optællingen viser et klar nej tak til at få fjernvarme.
Således anbefalede 71 procent af de afgivne stemmer kommunalbestyrelsen at afvise forslaget, mens 26 procent anbefalede, at kommunalbestyrelsen godkender forslaget.
I alt havde 567 borgere stemt om forslaget, hvilket svarer til en stemmeprocent på lidt over 60 procent.
Dermed var der ikke blot en solid modstand imod projektet, deltagelsen var også så stor, at resultatet ikke kan opfattes som usikkert.

Ærgerligt resultat
Resultatet ærgrer flere af de lokale politikere. Således siger Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik og Miljøudvalget i en pressemeddelelse fra Brøndby Kommune:
-Jeg ærgrer mig over, at borgerne i Vesterled ikke vil have fjernvarme. Jeg synes stadig, at fjernvarme både miljømæssigt og samfundsøkonomisk er en fordel og jeg mener, at det kunne have gjort Vesterled til et mere attraktivt boligområde.
Men resultatet skal respekteres, slår Vagn Kjær-Hansen fast i pressemeddelelsen:
– Men jeg respekterer afstemningen i Vesterled, og jeg vil som formand for Teknik- og Miljøudvalget og i kommunalbestyrelsen arbejde for, at vi stopper behandlingen af forslaget.
Og så takker Vagn Kjær-Hansen de berørte grundejerforeninger:
– Jeg har været glad for det tætte samarbejde, som grundejerforeningerne har haft med Teknisk Forvaltning i den sidste del af processen.

Afklaring trods alt bedst
Overfor Folkebladet uddyber Vagn Kjær-Hansen (SF):
– Et flertal af borgerne har ikke lyst til at have fjernvarme. Det respekterer jeg naturligvis. Men det overrasker mig, at så mange har stemt imod.
Vagn Kjær-Hansen har igennem den lange debat af emnet argumenteret for, at der var mange fordele ved projektet, både privat- og samfundsmæssige, men også miljømæssige. Men selvom et flertal i Vesterled ikke har bakket op om det, så mener Vagn Kjær-Hansen, at det trods alt er godt, at der nu er truffet en beslutning:
– Det er vigtigt, vi nu er nået til en afklaring.
Der har været nogle borgere i området, der har skullet udskifte deres fyr på det seneste, og de har naturligvis været usikre på, hvad der skulle ske.
Ifølge Vagn Kjær-Hansen er det vanskeligt at sige, hvad der har ført til, at et flertal har takket nej. Dog siger han:
– Jeg ved ikke, om det havde gjort en forskel. Men Brøndby Fjernvarme har ikke været så aktive. De har sagt, at folk skulle være velkomne til at henvende sig, men det er klart, at man står bedre, hvis man er i direkte kontakt med borgerne i området.

Beboerne forstår ikke
At det blev et nej, ærgrer også Franz Hansen, driftsleder i Brøndby Fjernvarme og medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne:
– Vi må konstatere, at det blev et nej. Det er ærgerligt, for vi har brugt rigtig meget tid på det.
Også Franz Hansen har svært ved at give en entydig forklaring på, at det endte med et nej. Der er flere årsager, mener han:
– En del af forklaringen er nok, at en del af beboerne i området er lidt op i årene. De har ikke lyst til, at der skal til at rodes rundt i deres ejendom. Flere har sagt til mig, at de kun skal bo der et par år endnu, så det kan ikke betale sig for dem.
Desuden har det været svært for beboerne at forstå projektet, mener Franz Hansen:
– Det hele fik en dårlig opstart. Kommunen fik sendt et uforståeligt brev ud, og mødet i Tjørnehøjhallen kunne vi også godt have været foruden.
Der er således flere ting, der gør, at beboerne i området nok ikke har forstået projektet.
Men der ikke noget at gøre ved det, siger Franz Hansen:
– Vi må acceptere resultatet. Det er sådan, det er, når nu kommunen påbød os at udarbejde projektet.
At det endte med et nej, undrer dog Franz Hansen, når man tager de nuværende kunder i betragtning:
– Vi har i dag lidt over 3000 parceller som kunder, og fra dem hører vi aldrig klager. Ligesom der er stor tilslutning fra erhvervskunderne i Ragnesminde lige ved siden af Vesterled. De er også godt tilfredse.

Ærgerligt det endte her
Steen Nielsen, formand for Vesterled Grundejerforening, har igennem hele debatten sagt, at han ikke har noget imod fjernvarme som energikilde, men at processen, og særlig tilslutningspligten, er uheldig. Derfor står han, til trods for nejet, også tilbage med blandede følelser:
– Det er min klare opfattelse, at flertallet har sagt nej på grund af tilslutningspligten og en kompleks 20-25 årig økonomifremskrivning i projektet. Det er naturligvis glædeligt, at politikerne gav beboerne mulighed for afstemning. Men det er alligevel ærgerligt, at sagen nåede så langt.
Det undrer stadig Steen Nielsen, at man har holdt fast i at binde projektet op på tilslutningspligten:
– Der er frit valg og muligheder på så mange områder i dagens samfund, hvor bl.a. lignende fjernvarmeprojekter andre steder kan gøres med frivillig tilslutning. Så vidt jeg er orienteret er det også årtier siden, at man i Brøndby har vedtaget et større projekt med en egentlig forsyningstvang, hvilket måske også fortæller noget om en utidssvarende Varmelovgivning.
Hele efteråret 2015 har der været afholdt flere møder mellem forvaltningen og de berørte grundejere, og selvom de har haft en forskellig opfattelse af, hvad der ville være det rigtige resultat af sagen, understreger Steen Nielsen, at der har været et godt samarbejde:
– Vi har haft nogle gode snakke med forvaltningen, og det har jeg været meget glad for.

Respekterer afstemning
De lokale politikere sagde inden afstemning, at de ville respektere resultatet, uanset udfaldet. Noget borgmester Kent Max Magelund (S), slår fast i pressemeddelelsen fra Brøndby Kommune:
– Jeg synes, at det er positivt, at så mange borgere i Vesterled har givet deres mening til kende. Resultatet af afstemningen er klart, og jeg vil følge borgernes holdning og anbefale kommunalbestyrelsen, at vi giver afslag på at etablere fjernvarme i Vesterled.

Afstemningen
diagram s6567 borgere stemte om forslaget
146 borgere anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende forslaget
403 borgere anbefalede Kommunalbestyrelsen at stemme imod forslaget
16 borgere stemte ”ved ikke” eller at det ikke er relevant for dem.
Der var 2 ugyldige stemmer

Teknisk Forvaltning ind­stiller til Teknik- og Mil­jø­udvalget og til kommunalbestyrelsen, at forslaget ikke vedtages. Kommunalbestyrelsen behandler sagen den 18. maj.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top