fbpx
Uenighed om bycentrum
Bycentrum_2-002.jpg
Et politisk flertal ønsker at gå endnu videre med udbygning af området omkring Vallensbæk Station. Dansk Folkeparti og Venstre er imod planerne. De frygter, at området vil blive skæmmet af ny Berlinmur. Foto: Illustration: Vallensbæk Kommune
VALLENSBÆK. Et politisk flertal ønsker det, de kalder et rigtigt bycentrum ved Vallensbæk station. Venstre og Dansk Folkeparti er imod. De frygter, det vil minde om Berlinmuren

– Vi skal fremtidssikre vores by. Vallensbæk er i vækst, befolkningstallet stiger og flere virksomheder vælger at flytte hertil. Det er dejligt og en forudsætning for, at vi fortsat kan tilbyde det høje serviceniveau i kommunen, som vi gør i dag. Derfor skal vi også udvikle byen, så den fortsat er attraktiv for både gamle og nye borgere og virksomheder, udtaler borgmester Henrik Rasmussen (K) i en pressemeddelelse fra Vallensbæk Kommune.
Mens udbygningen af den nordlige del af stationstorvet allerede er i gang, har et flertal i Vallensbæk Kommunalbestyrelse netop sendt forslag til ny lokalplan for den sydlige del af stationstorvet i høring.
Den nye lokalplan gør det muligt for kommunen at sælge et nedlagt vejareal ud mod Vallensbæk Torvevej. Indtægterne skal bruges til at etablere sikker skolevej for eleverne på Egholmskolen samt et mere attraktivt område foran skolen med sammenhæng til stationstorvet.
En plan, der glæder borgmester Henrik Rasmussen (K) i følge pressemeddelelsen fra Vallensbæk Kommune:
– Det drejer sig om at skabe flotte og trygge by- og boligmiljøer, og om at tænke i helheder. Vi vil skabe sammenhæng mellem de to dele af stationstorvet samt fra stationstorvet og skolen ned mod stranden, så vi får et helt promenadebånd. Salget af det nedlagte vejareal er en alternativ måde at skaffe finansiering til sikker skolevej og et flot bycentrum, og samtidig få nye, attraktive boliger, det er nødvendigt i en tid, hvor økonomien er presset fra alle sider.

V og DF imod
Både Venstre og Dansk Folkeparti deler dog ikke borgmesterens glæde. Således siger Niels Jørgensen (V) til Folkebladet:
– Venstre stemte imod salget af arealet på de givne konditioner. Primært på grund af placeringen af et alt for højt hus helt ud til vejkanten uden egentligt fortov eller cykelsti. Men også på grund af uklarhed ved P-forhold, hvor der nok er for få P-pladser. Derfor stemte Venstre også imod forslaget til ny lokalplan for området, som bliver sendt i høring.
Kenneth Kristensen Berth (DF) ser heller ikke grund til at glæde sig over projektet i sin nuværende form, således som Henrik Rasmussen ellers gør:
– Det er sådan noget meningsløst politikersnak. Faktum er, at det ikke bliver pænt. Vallensbæk Stationstorv får fæstningslignende karakter og kommer til at ligge som en flyvende tallerken midt i Vallensbæk og skriger til omgivelserne. Vi vil gerne have et projekt, der giver mere samhørighed.
Planen om at sælge den sydlige del af Stationstorvet er ikke nogen god ide, ifølge Kenneth Kristensen Berth:
Jeg mener ikke, at vi skal sælge, når betingelserne er, at der skal opføres boligbyggeri. Kommunen er i forvejen udfordret på institutions- og skolepladser.

Ikke flere P-pladser
I pressemeddelsen fra Vallensbæk Kommune hedder det blandt andet:
”Kommunen er i dialog med ejeren af den sydlige del af stationstorvet, som ønsker at etablere et nyt bolig- og butikskompleks i seks etager på grunden. Der vil forventeligt blive etableret 244 P-pladser mod de i dag 179. Samtidig drøftes, hvordan man med nye vejforløb, ny belægning, flere P-pladser samt rekreative elementer og beplantning, kan skabe sammenhæng både til området foran Egholmskolen og det nordlige stationstorv, som også udvikles med nye boliger og butikker.”
Om det siger Kenneth Kristensen Berth:
– De fleste af de nye parkeringspladser må jo forventes at blive optaget af bilister i de nye boliger, så jeg vil tro, det bliver sværere at få en parkeringsplads end hidtil. Også fordi der kommer flere butikker både i det nye center nord for stationen og i forhold til den eller de nye butikker syd for, samtidig er vejarealet indsnævret betydeligt. Det virker ikke umiddelbart særligt velgennemtænkt.

Ny Berlinmur
I det hele taget frygter Kenneth Kristensen Berth, at alt for meget murværk vil skæmme området:
– Allerede nu kører man jo op af noget, der ligner en Berlin-mur nede på Vallensbæk Torvevej, og det bliver bare værre, når Berlin-muren bliver forlænget og endda kommer endnu længere ud imod vejen.

Den 14. april afholder Vallensbæk Kommune dialogmøde, hvor alle interesserede borgere kan høre mere og stille spørgsmål til borgmester Henrik Rasmussen. Mødet vil blive annonceret på www.vallensbaek.dk, hvor man også kan læse høringsmaterialet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top