fbpx
Udvalgsformand: Antallet af lukkedage er misvisende
VALLENSBÆK. I følge tal fra Undervisningsministeriet er der 15 lukkedage i institutionerne i Vallensbæk. Tallet holder ikke, siger formanden for Børne- og Kulturudvalget. Ministeriet fastholder

15 lukkedage om året i byens institutioner. Dermed placerer Vallensbæk sig i toppen af statistikken over lukkedage i kommunerne rundt om København.
Til sammenligning er antallet af lukkedage i både Brøndby og Glostrup cirka det halve.
Det kunne TV2 Lorry fortælle i begyndelsen af marts. Tallene havde den lokale tv-station fra Undervisningsministeriet og stammede fra en opgørelse over kommunernes budgetterede lukkedage for 2016.
Men tallene er misvisende, siger Jytte Bendtsen (C), formand for Børne- og Kulturudvalget:
– Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at Undervisningsministeriet registrerer så mange lukkedage, for det er faktisk ikke virkeligheden. Vallensbæk Kommune har ikke 15 lukkedage.
Men vi har valgt at tilbyde sampasning i 15 dage, hvor vi kan se, at meget få børn kommer i institution. Det betyder faktisk reelt, at alle børn har mulighed for at blive passet på alle hverdage undtagen grundlovsdag og den 24. december. Det giver ifølge min hovedregning to lukkedage.
Kenneth Kristensen Berth (DF), medlem af Børne- og Kulturudvalget, mener, det er mange dage. Men mener samtidig, man skal medtænke en vigtig pointe:
– Det er et højt niveau, men man skal stadig huske på, at der jo tilbydes pasning i andre institutioner med personale, der følger med fra den institution, som barnet kommer fra.
Kenneth Kristensen Berth (DF) understreger, at det er et spørgsmål om prioritering, hvis antallet af lukkesdage skal nedbringes. Men det er en mulighed:
– Hvis pengene kan findes, er vi ikke uvillige til at sænke antallet af lukkedage.

Sammen dækker hul
Ifølge Jytte Bendtsen (C) spiller fællespasning i institutionerne en vigtig rolle, når puslespillet skal gå op:
– Vi tilbyder sampasning fredagen efter Kristi himmelfartsdag, i uge 29 og 30 i sommerferien samt i dagene mellem jul og nytår. Sampasning sker i to af kommunens daginstitutioner i henholdsvis den nordlige del og den sydlige del af Vallensbæk. Derudover passes dagplejebørn i dagplejen. Sampasningen sker altså i umiddelbar nærhed af den institution, som det enkelte barn er optaget i, og der følger kendt personale med fra den daginstitution, barnet er tilmeldt. Dermed er der som udgangspunkt et kendt ansigt for det enkelte barn.
Dermed er der ifølge Jytte Bendtsen (C) kun en enkel dag, hvor forældrene selv må tænke i løsninger:
– Der er relativt få børn, som har behov for pasning i sampasningsperioderne, og derfor har vi besluttet at samle børnene for at udnytte kommunens ressourcer bedst muligt. Jeg mener sådan set, at det er ret attraktivt for børnefamilier, at det reelt kun er grundlovsdag, hvor forældrene selv er ansvarlige for at finde en pasningsløsning, hvis de skal på arbejde.

Prioritetsspørgsmål
At antallet af lukkedage er mindre i Brøndby og Glostrup er et spørgsmål om forskellige prioritet, siger Kenneth Kristensen Berth (DF):
– Det er jo et symbol på, at kommunerne prioriterer forskelligt. Man kan godt vælge at sætte antallet af lukkedage ned, men så er der ikke penge til at hæve antallet af pædagoger i forhold til pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne. Vi valgte i vores budgetforslag at afsætte penge til at indkøbe dyrt legetøj til børnene, som institutionerne ikke har råd til i dag frem for at afskaffe lukkedage.
Børne- og ungeområdet spiller en vigtig rolle for Vallensbæk Kommune. Kenneth Kristensen Berth (DF) mener ikke, at 15 lukkedage i denne sammenhæng er et større problem:
– Hvis man ser på, hvor mange børnefamilier, der flytter til Vallensbæk, ser det jo ikke umiddelbart ud til at have en negativ effekt. Jeg tror, det er langt vigtigere, at man rent faktisk kan få plads i en institution.
Det åbner ifølge Kenneth Kristensen Berth (DF) for et andet problem:
– Det er så også der, hvor det er problematisk i Vallensbæk Syd, for her kører man konsekvent med overbelægning i forårsmånederne. Det er jo også en del af forklaringerne på, at børnehavebørn, der skal starte i skolen, eksporteres til skolefritidsordningerne i maj. Der har været røster fremme i kommunalbestyrelsen om at fremrykke det tidspunkt til 1. april. Men det vil vi i hvert fald ikke støtte i DF.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling oplyser i en mail til Folkebladet, at lukkedage defineres som hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket. Med hverdage menes alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag). Der er også tale om lukkedage, hvis et barn ikke kan passes i den institution eller enhed/afdeling, som barnet er optaget i, og barnet derfor henvises til alternativ pasning, i nogle kommuner kaldet sampasning.
Oversigten over lukkedage, som fremgår af ministeriets hjemmeside, er baseret på kommunernes indberetninger af forudsætninger for budget 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top