fbpx
OMPRIORITERINGSBIDRAGET – Glostrup
Deltag i debatten på www.facebook.com/mitfolkebladet/

SF: Håber ikke det går ud over skolen
Mette Vennerstrøm fra SF håber, at Glostrup Skole ikke bliver ramt af besparelser

Hvad synes I helt overordnet om omprioriteringsbidraget?
Omprioriteringsbidraget er selvsagt ikke et ønske fra SF og slet ikke ude kommunalt. Det indskrænker i den grad kommunernes selvbestemmelse og presser deres økonomi til det ekstreme, så det går voldsomt ud over velfærden. Borgmesteren siger, at omprioriteringsbidraget ikke er groet i hans baghave, men alle ved jo, at det vokser frodigt og i fuld flor i hans eget partis forhave.

Kommer borgerne i Glostrup til mærke, at I på grund af omprioriteringsbidraget skal spare?
Borgerne i Glostrup vil således komme til at mærke ”Claus Hjort Frederiksen-skatten.” Dog havde effekten været knap så ubærlig, hvis ikke V og DF i Glostrup også havde lavet skattelettelser forrige år. Hvis det står til SF så friholdes Glostrup Skole for besparelser. Dens økonomi er allerede væsentligt forringet, mens V og DF har siddet på taburetterne, så den har kørt med særlig tilretningsplan. -Det er ikke svært at gætte, at det er børnene, det går ud over. SF ser også gerne, at dagtilbuds- og ældreområdet undgår besparelser, da det er særligt sårbare områder at gå ind og pille ved. Vi vil ikke være med til at gå ind og skære i kernevelfærden, det er ikke rimeligt overfor vores borgere.

Tidligere på året udtalte Københavns overborgmester, Frank Jensen, at København skulle boykotte omprioriteringsbidraget. Hvad siger I til det?
Ballerup Kommune har på deres sidste byrådsmøde samlet truffet en beslutning om at udtrykke deres modstand mod omprioriteringsbidraget til KL og regeringen. Det skal vi selvfølgelig også gøre her i Glostrup! I det hele taget skal vi blive ved med at råbe og skrige i både KL og Folketinget, indtil sidste chance for en aflysning af omprioriteringsbidraget måtte være forpasset.

Venstre: Forhåbentlig bred aftale
Borgmester John Engelhardt (V) håber på en bred aftale om omprioriteringsbidraget

Hvad synes I helt overordnet om omprioriteringsbidraget?
Venstres holdning i kommunalbestyrelsen ligger tæt op ad holdningen i KL, nemlig at det er en folketingsbeslutning og ikke en del af aftalegrundlaget mellem regering og Folketing, og at vi synes, at omprioriteringsbidraget er en urimelighed over for det kommunale selvstyre.

Kommer borgerne i Glostrup til mærke, at I på grund af omprioriteringsbidraget skal spare?
Når en politisk sag som denne er forestående allerede på Økonomiudvalgets møde 1. marts (sidste uge, red.) ønsker jeg ikke at kommentere på sagen i detaljer lige nu. Men vil gerne sende et klart signal til samtlige partier i kommunalbestyrelsen, at Venstre i Glostrup ønsker en bred debat om emnet og ikke ønsker at låse sig fast på noget som helst på forhånd.

Tidligere på året udtalte Københavns overborgmester, Frank Jensen, at København skulle boykotte omprioriteringsbidraget. Hvad siger I til det?
Som sagt er det en folketingsbeslutning

Socialdemokraterne: Der må spares
Hanne Nielsen fra Socialdemokraterne ser ingen vej uden om besparelser

Hvad synes I helt overordnet om omprioriteringsbidraget?
Dansk Folkeparti og Venstre har i uskøn forening valgt at brandbeskatte kommunerne med et såkaldt omprioriteringsbidrag. Det betyder at Glostrup kommune over de næste par år skal finde ca. 28 mio. kr. som skal fyldes i statens lommer og det er meget tvivlsomt om vi ser nogen af de penge igen. Der skal ikke være tvivl om, at Socialdemokraterne mener det er et svinestykke fra det borgerlige flertals side, ikke mindst set i lyset af, at pengene bl.a. skal gå til de varslede topskattelettelser.

Kommer borgerne i Glostrup til mærke, at I på grund af omprioriteringsbidraget skal spare?
De kan kun komme et sted fra, og det er gennem forringet serviceniveaueau og personalebesparelser i kommunen. Det betyder at vores institutioner, skoler og ældre må holde hårdt for i den kommende sparerunde, og det, mener socialdemokraterne, er meget bekymrende og et reelt angreb på vores velfærd.

Tidligere på året udtalte Københavns overborgmester, Frank Jensen, at København skulle boykotte omprioriteringsbidraget. Hvad siger I til det?
Det er nu den situation kommunerne står i, og da Socialdemokratiet er et ansvarligt parti, har vi valgt, at indgå i et konstruktivt samarbejde med Dansk Folkeparti og Venstre, så vi i det mindste kan forsøge at få så stor indflydelse på besparelserne for vores svageste medborgere, som muligt.

DF: Lad os se hvordan det rammer
Flemming Ørhem fra Dansk Folkeparti mener, det er for tidligt at sige, hvordan omprioriteringsbidraget eventuel vil ramme borgerne

Hvad synes I helt overordnet om omprioriteringsbidraget?
Helt overordnet anser vi omprioriteringsbidraget for at være en fornærmelse mod det kommunale selvstyre. Lad dog den kommunale økonomi være en sag mellem den enkelte kommune og dens borgere, så skal vi nok selv finde ud af det. Men selvom det måske er orkestreret af virkelighedsfjerne akademikere i statsadministrationen, så hviler omprioriteringsbidraget dog på en folketingsbeslutning, og så er vi i kommunerne jo tvunget til at rette os efter det.

Kommer borgerne i Glostrup til mærke, at I på grund af omprioriteringsbidraget skal spare?
Borgerne i Glostrup kan ligesom borgerne i alle landets øvrige kommuner nok ikke undgå at komme til at mærke konsekvenserne af det. Hvor og hvordan er det dog alt, alt for tidligt at sige noget som helst om. Nu skal vi til at forhandle med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen om næste års budget, herunder omprioriteringsbidraget, og det er altså ikke noget, vi gør gennem Folkebladet. Dansk Folkeparti i Glostrup ønsker en bred debat om emnet og vi ønsker ikke at låse os fast på noget som helst på forhånd.

Enhedslisten: Der kan være fyringer på vej
Robert Sørensen frygter, at omprioriteringsbidraget kan føre til fyringer i Glostrup

Hvad synes I helt overordnet om omprioriteringsbidraget?
Enhedslisten er klart imod det velfærdstyveri som regeringen og støttepartierne er i gang med, der er råd til velfærd.

Kommer borgerne i Glostrup til mærke, at I på grund af omprioriteringsbidraget skal spare?
Hvis regeringen og deres støttepartier holder fast og gennemtvinger bidraget, så vil det få store konsekvenser for Glostrups økonomi, det vil kunne mærkes. Det vil betyde massefyringer af ansatte i Glostrup Kommune og en stærk forringet tryghed og omsorg for børn, ældre, syge og udsatte, det vil Enhedslisten ikke være med til.

Tidligere på året udtalte Københavns overborgmester, Frank Jensen, at København skulle boykotte omprioriteringsbidraget. Hvad siger I til det?
Jeg bakker op. Det bidrag skal bekæmpes med alle midler, Jeg mener at Kommunernes Landsforening ikke skal indgå en økonomi aftale med regeringen, hvis ikke bidraget bliver taget af bordet, regeringen og dennes støttepartier må selv tage ansvaret for det velfærds­tyveri.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top