fbpx
Økonomien sejler i Glostrup Ejendomme
GLOSTRUP. Glostrup Ejendomme har i sit to år lange liv oparbejdet et underskud på 13 millioner. Direktionen ved ikke, om budgettet har været korrekt, og der er ikke politisk enighed om, hvordan problemet skal løses

I april 2014 blev alle Glostrup Kommunes ejendomme samlet under paraplyen Glostrup Ejendomme. Den nye organisation overtog ejendomsdriften, altså alt fra vedligeholdelse til rengøring og vandregningen. Siden har Glostrup Ejendomme brugt 12,9 millioner kroner mere end budgetteret. Hvordan det underskud skulle dækkes, blev debateret på kommunalbestyrelsens møde i marts.

Besparelser på 4,5 million
For at kunne indhente det massive overforbrug, havde administrationen foreslået en spareplan, der i 2017 ville reducere Glostrup Ejendommes budget med samlet 4,5 millioner kroner.
Langt størstedelen af disse skulle findes på løn og personaleudgifter, hvor der i alt ifølge forslaget skulle spares 3,3 millioner.
Nogle af besparelserne kan gennemføres allerede i år, hvor der vil blive sparet 1,4 million.
Spareplanen blev dog ikke vedtaget helt som foreslået, da Venstre inden vedtagelsen fremsatte et ændringsforslag om, at besparelserne på lærlinge udgik, så Glostrup Ejendomme også i fremtiden skal have lærlinge. Lærlingene koster 320.000 kroner om året, som altså udgik af spareplanen. Resten af spareplanen blev vedtaget af Venstre og Dansk Folkeparti.

Modstand mod spareplan
Socialdemokraterne ønskede, at besparelser på lønnen udgik fra spareplanen i år, og at besparelserne på næste års budget blev udskudt til budgetforhandlingerne. De stemte derfor imod spareplanen.
– Det er ikke ordentligt at tage penge fra personale konti, når vi kan se de store udfordringer Glostrup Ejendomme har haft og stadig har, sagde Per Hansen (S).
Mette Vennerstrøm ønskede, at besparelserne blev helt droppet, og at politikerne i stedet satte sig sammen og kiggede på Glostrup Ejendommes økonomi.
– Jeg er for eksempel bekymret for rengøringen ude i vores institutioner, som i forvejen ikke er alt for god. Vi kan derfor slet ikke tillade, at lade Ejendomsenheden køre videre med så stort et underskud, som dette indstillingspunkt lægger op til, sagde hun.
Robert Sørensen (Enh.) mente heller ikke, det er i orden at spare.
– Vi kan ikke endnu engang være bekendt, at skære ned på rengøring og vedligeholdelse på vores ejendomme i kommunen. Enhedslisten ser gerne, at der allerede nu tages en politisk beslutning om fremtiden for Glostrup Ejendomme samt, at man nulstiller Glostrup Ejendommes økonomi.

Derfor er der underskud
Underskuddet i Glostrup Ejendomme dækker over en stribe ting, der har bidraget til den dårlige økonomi.
Inden Glostrup Ejendomme blev oprettet, var det de enkelte institutioners ansvar at sørge for vedligeholdelse, rengøring og så videre. Det var en del af den enkelte skoles, daginstitutions eller plejehjems budget.
Da Glostrup Ejendomme blev oprettet, fik institutionerne reduceret deres budgetter og reduktionerne blev overdraget til Glostrup Ejendomme.
Det har været debateret internt i Glostrup Kommune, om Glostrup Ejendomme har fået de rigtige beløb overdraget. Udgifterne til foreksempel vedligeholdelse har svinget en del fra år til år.
– Disse vanskeligheder har betydet, at vi faktisk ikke vidste, om det budgetmæssige udgangspunkt var korrekt – og det ved vi stadig ikke (…) Direktionen er nået frem til, at nu må det stoppe og så må vi vedtage, at udgangspunktet her i 2016 er korrekt i forhold til de opgaver, de har, skriver direktionen til Kommunalbestyrelsen.
Derudover skriver direktionen, at det på grund af IT problemer har været vanskeligt at have overblik over økonomien i første halvdel af 2015. For eksempel har der ikke været overblik over lønforbruget.

Tidligere besparelser
Ud over, at der er tvivl om, hvorvidt Glostrup Ejendomme har fået de rigtige midler overdraget, så er de også over de seneste år blevet pålagt store besparelser.
Budgettet til Glostrup Ejendomme er reduceret med 7,2 millioner kroner fra 2011 til 2017.
En væsentlig del af disse reduktioner skyldes forventede effektiviseringer og synergier, der har kunnet findes på budgettet som følge af sammenlægningen af ejendomsfunktioner, blandt andet en effektivisering af rengøringen.
Oven i besparelsen på 7,2 millioner kommer spareplanen på 4,2 millioner, så Glostrup Ejendomme samlet fra 2011 til 2017 har skullet spare 11,4 millioner kroner.

Kritik af budget
Fra oppositionen i Kommunalbestyrelsen lød der kritik af det budget, som Glostrup Ejendomme har fået tildelt.
– Vi Socialdemokrater har hele tiden sagt OK til at lave Glostrup Ejendomme, men vi har også hele tiden sagt, at det budgetmæssige udgangspunkt skal være korrekt, så de ikke er underbudgetteret fra starten. Vi kan læse i dagsorden punktet, at direktionen ikke kan udelukke, at de har været underbudgetteret, siger Per Hansen (S).
– Glostrup Ejendomme har nu været i gang i godt to år. Opstarten har dog vist sig at være en del svære end ventet, og der har nok heller ikke været bevilliget de penge der har været brug for at løbe et så stort projekt i gang, sagde Robert Sørensen (Enh.)
– Da vi politikere i sin tid oprettede Glostrup Ejendomme, snakkede vi længe om, hvorvidt økonomien nu ville holde – det var vi flere der var bekymrede for om den ville. Besparelserne skulle komme på det administrative niveau, energieffektiviseringer, effektivt indkøb og i det hele taget på stordriftsfordele, når flere ting blev lagt sammen; ikke på de varme hænder og på lærlinge og elevpladser, sagde Mette Vennerstrøm (SF).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top