fbpx
Kvalitetsstandarder skabte debat
BRØNDBY. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde førte vedtagelsen af kvalitetsstandarder på dagtilbudsområdet til diskussion af bedre inddragelse af blandt andet pædagoger og forældre

Samme dag som Folkebladet kunne fortælle om, hvordan en af kommunens pædagoger oplever store udfordringer i hverdagen i byens institutioner, skulle de lokale politikere på kommunalbestyrelsesmødet den 9. marts vedtage kvalitetsstandarder på dagtilbudsområdet for 2016 og 2017.
Kvalitetsstander der, som det er formuleret i oplægget, skal ses i sammenhæng med byens børne- og ungepolitik, og hvor vigtige indsatsområder for eksempel er sprog og inklusion.
Således hedder det blandt andet om den sproglige indsats i oplægget til kvalitetsstandarden, som politikerne skulle debattere på kommunalbestyrelsesmødet:
– At der eksperimenteres med forskellige former for vejledning af forældre i relation til at skabe et givtigt hjemmelæringsmiljø. Dette kunne være forældreinddragelse eksempelvis via individuel vejledning af forældre i forbindelse med udarbejdelse af sproglige handleplaner, viden og inspiration ved forældremøder, caféeftermiddage, forældrekurser eller lignende – udviklet af det enkelte dagtilbud eller i ledernetværk.

Lyt til flere
Selvom politikerne således havde et færdig oplæg at forholde sig, udviklede diskussionen sig uventet.
For uden at kritisere indholdet af kvalitetsstandarderne, mente flere af de lokale politikere, at man kunne blive bedre til at inddrage flere i udviklingen af området. Således sagde Mette Engelbrect (V):
– Igennem de seneste to år har vi fået den oplevelse, at det ikke er normalt, at det politiske niveau og medarbejdere, forældre og ledere arbejder sammen om at skabe den bedste daginstitution. Derfor mener vi i Venstre, at vi som på andre politikområder bør tage alle med i at udvikle en politik. I Venstre tror vi, det er rigtigt at samle trådene inden der træffes politiske beslutninger.
En holdning Steen Andersen fra Enhedslisten var på linje med:
– Der skal være dialog mellem medarbejdere og politikere. Og forvaltningen skal støttes med en langt bedre ramme for det arbejde de udfører, for de arbejder loyalt i forhold til de udstukne rammer. Det er et politisk ansvar, og embedsværket skal ikke stå inde for alt for snævre rammer skabt af politikerne. Og når blandt andet pædagoger opfordrer til dialog med virkeligheden, så skal politikerne sikre, at den opstår.
Men selvom Steen Andersen således bakkede op om at inddrage flere interessenter, undrer han sig samtidig over Venstres overodnede tilgang til sagen:
– Venstre i Brøndby ønsker en dialog med pædagogerne, samtidigt med at de i øvrigt, uden at blinke med øjnene, mener, at de kan spare 30-40 mio. kr. på service. Uden at det går ud over daginstitutionerne. Den samlede pakke af reformer presser netop den del af Brøndby økonomisk samt socialt trængte forældre, som har allermest brug for et stærkt og velfungerende personale i daginstitutionerne.

Børn og unge
Om kvalitetsstandarden i sin nuværende form siger Steen Andersen:
– Den giver et godt indblik i hvordan den nuværende ramme udfyldes, men giver ikke et nuanceret og dækkende billede af en dagligdag der kontinuerligt udfordrer regnearket. Både forvaltning og medarbejdere arbejder hver dag loyalt på at udfylde de af politikerne afstukne rammer.
Ifølge Steen Andersen skal kvalitetens af dagtilbudene tænkes ind i en større sammenhæng:
– Brøndby har nogle særlige udfordringer på demografien, som gør, at vi skal afsætte ekstra midler til at løfte opgaverne. Det ses på, hvorledes elever fra Brøndby klarer sig senere hen. Der er mange, som klarer sig, men vi ved også, at det er middelklassens børn. Vi ser i tallene, at 35 procent af vores unge ikke har fundet fodfæste i uddannelser eller arbejde fem år efter 9 klasse. Vi ser også, at den gruppe er ramt af flere udfordringer end uddannelse og arbejde. De er hårdt ramt af psykologiske og psykiatriske problemer, og vi ved også, at vi har set det allerede tilbage i børnehavetiden.

Godt arbejde
Også Mette Engelbrecht (V) peger på de sociale udfordringer, der er på området:
-Det, vi især bemærker, er at der især er en stor gruppe af børn, der skal have en særlig indsats, og det er vi nødt til at anderkende og blive bedre til at tænke med, når der skal træffes politiske beslutninger.
Og så er det vigtigt, siger Mette Engelbrecht, at medarbejderne ude i institutionerne yder en stor indsats:
– Det er også tydeligt at de ansatte gør et fantastisk stykke arbejde med de ressourcer de har til rådighed, for rapporten er overordnet meget pæn.
Det lykkedes Venstre og Enhedslisten at overbevise kommunalbestyrelsen om, at kvalitetsstandarden skulle tilbage til Børneudvalget.
Efter mødet i Børneudvalget, siger Arno Hurup Christiansen (A), formand for Børneudvalget:
– Der var både på mødet i kommunalbestyrelsen og det efterfølgende møde i Børneudvalget enighed om, at kvalitetsstanderne er gode. At diskussionen så udviklede sig, som den gjorde, kan der være mange grunde til.
Desuden understreger Arno Hurup Christiansen, at Brøndby Kommune lever op til kravene på området:
– Kvalitetsstandarderne lever op til minimumskravene på området, og jeg synes, de er fine.
I forhold til spørgsmålet om, hvorledes man sikrer en bredere inddragelse i det fremadrettede arbejde, siger Arno Hurup Christiansen:
– Efter mødet i Børneudvalget har vi bedt forvaltningen se på nogle forslag til, hvordan man bedre inddrager for eksempel forældre og personalet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top