fbpx
Glostrup Forsyning klimasikrer bassin
klima.jpg
GLOSTRUP. Bassinet RB06, hvis navn mest minder om en stjerneskrigsrobot, skal udvides som første led i at klimasikre Glostrup

Det ligner måske blot et grønt areal og ikke et regnvandsvandsbassin. Det er begge dele – men har en meget vigtig funktion – nemlig afledning af regn- og spildevand.
– Der kommer mere og kraftigere regn end tidligere. Derfor er det vigtigt at sikre Glostrup til fremtiden, så oversvømmelser i både naturen og folks kældre mindskes, siger Kristian Schou, afdelingsleder for spildevand ved Glostrup Forsyning.
Arbejdet påbegyndes i februar og varer indtil maj 2016. Når bassinet står færdigt, vil det grønne udseende være bevaret, så det kan nydes som grønt areal i de perioder, bassinet ikke opsamler vand. Udover at få bassinet til at tilbageholde mere vand ønsker Glostrup Forsyning at gøre bunden mere stabil og robust. På nuværende tidspunkt er det en udfordring at klippe græs, fordi bassinbunden en stor del af året ikke kan bære gummihjulsmaskiner.
Der vil køre lastbiler på de omkringliggende veje. Det anbefaler Glostrup Forsyning borgerne i området at være opmærksom på.

Holder på vandet
Bassinets funktion er at opmagasinere regnvand ved kraftig regn, når ledningskapaciteten ikke er tilstrækkelig.
Når regnen ophører, falder vandstanden i ledningsnettet, og vandet i bassinet kan strømme tilbage. Fordi der er tale om et ledningssystem, som fører både regn og spildevand, vil vandet i bassinet indeholde en mindre mængde spildevand. Blandingsforholdet er i størrelsesordenen 1 del spildevand til 90 dele regnvand.

Bassinets historie
Bassinet blev etableret omkring 1950 som et jordbassin med græs. Modelberegninger viser, at der ved fremtidige regnhændelser vil være stor risiko for oversvømmelser. Derfor er det nødvendigt at klimasikre afløbssystemets opstrøms i Glostrup Kommune og nedstrøms i Brøndby Kommune. Det gøres mest hensigtsmæssigt ved at udvide den eksisterende bassinkapacitet. Anlægget er placeret i Brøndby Kommune på en ejendom med skel op mod Glostrup Kommune, men ejendommen ejes af Glostrup Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top