fbpx
Ekstra penge til nyt ridecenter
BRØNDBY. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde vedtog et flertal at bevillige seks mio. ekstra til nyt ridecenter

Som Folkebladet tidligere har fortalt, så bliver det nye ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken godt seks million kroner dyrere, end man havde håbet.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der i investeringsoversigten for 2015 og 2016 afsat et rådighedsbeløb på 20.469.000 kr.
Men da Brøndby Kommune håbede på, at man kunne bruge erfaringerne, og gerne den samme entreprenør, som ved et lignende, projekt i Esbjerg nogle år forinden, blev rådighedsbeløbet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 reduceret til 16.450.000 kr. Dog med forbehold for, at der kunne komme ekstraudgifter til, og at den endelig pris først ville kendes efter den endelige licitation.
Selvom den jyske entreprenør tidligt sagde fra i forhold til at byde på projektet, fastholdt Brøndby Kommune at tage udgangspunkt i udregninger i jyske priser.
Men nu da licitationsfasen er afsluttet, viser det sig, at projektet ikke kan fastholdes på et jysk prisniveau. Derfor skulle kommunalbestyrelsen på sit møde den 9. marts forholde sig til en ekstrabevilling på 6,6 millioner kroner. En ekstrabevilling, der også skyldes, at der er kommet uforudsete udgifter til i forbindelse med rydningen af grunden.

Det er blevet kultur
Selvom et flertal i kommunalbestyrelsen stemte for at give ekstrabevillingen under henvisning til, at det ville være ærgerligt at skulle skære i projektet, førte punktet til en heftig debat.
Således mente Mette Engelbrecht fra Venstre, at der var tale om en tendes:
– Der tegner sig et tydeligt billede af, at det er i orden at stikke hånden i kassen og hente pengene, når der sker fejl i anlægsbudgetterne eller i driften. Og når der tages penge op af kassen, så er der penge, der ikke skal bruges et andet sted. Vi har set det ved blandt andet anlæg af Vestbadet, Brønden, Børnehaven Nordly, i beskæftigelsesudvalget, og senest på rideskolen. Man kan ikke længere sige, at der er tale om enkeltstående tilfælde.
At der er kommet uforudsete udgifter til, er ikke forklaring nok, mener Mette Engelbrecht:
-Det er det vi altid får at vide, at der er tale om uforudsete udgifter, og vi har også købt forklaringen flere gange, men nu virker det påfaldende mange gange, at der er forhold, man ikke har kunne forudse.

Forhåbentlig forbedring
Under mødet medgav borgmester Kent Max Magelund (S) flere gange, at forløbet har været uheldigt. Om det siger Mette Engelbrecht:
– Det er gode takter fra borgmesteren at forholde sig til situationen og ikke bare ligger låg på. Det anderkender vi borgmesteren for. Vi håber dog, at det også resultere i en anden og mere grundig tilgang til sagernes oplysning i fremtiden.
Brøndby Kommune skal ifølge Mette Engelbrecht i det hele taget tage ved lære af en sag som denne:
– Problemet er, at der ikke politisk afsættes ressourcer til at blive dygtigere til at undersøge markedet og kunne få det optimale ud af udbudsrunder. Det er efter vores mening forbundet med økonomisk uansvarlighed, at der ikke investeres i at få de bedste folk på det netop dette felt, for der er masser af penge at hente, hvis man på det politiske niveau tænker langt mere i at blive bedre til det.

Et lignende projekt
Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget, stemte for ekstrabevillingen. Han mener ikke, det var problematisk at inddrage projektet i Esbjerg:
– Jeg ser ikke noget mærkværdigt i at opstille et budget udfra de faktiske byggeomkostninger for et lignende ridecenter i Esbjerg. Det blev bygget for nogle år siden af en jysk entreprenør, som bestemt ikke er fiktiv.
Ifølge Vagn Kjær-Hansen er netop et projekt som dette et projekt, hvor der fare for, at der kommer ekstraudgifter til:
– I denne sag er det ikke rideskolens ønsker, som er blevet dyrere, men derimod var der ekstraudgifter med rydning og klargøring af den tidligere gartnerigrund. Det gør det endnu mere oplagt for mig, at rideskolen ikke skal bøde for ekstraudgiften.
Netop på anlægsområdet har kommunerne nogle særlige muligheder, siger Vagn Kjær-Hansen:
-Vi bliver i kommunerne styret meget stramt på de såkaldte serviceudgifter. Her er vi nødt til at overholde den samlede ramme, regeringen og KL har aftalt. Ellers får vi en hård økonomisk straf. Vi kan dog stadig bevilge flere penge til en eller anden driftsudgift, som stiger udover budgettet, bare vi finder pengene et andet sted i Brøndbys samlede budget. Kommunernes anlægsudgifter er ikke styret nær så stramt, så der kan vi lettere overskride budgettet for et bestemt projekt. Ikke mindst fordi der hvert eneste år er adskillige anlægsprojekter, som bliver forsinket, så udgiften først kommer i det næste regnskabsår. Der er i øvrigt også en del anlægsprojekter, som bliver billigere end budgettet.

16 medlemmer stemte for. Venstres tre medlemmer stemte imod.
Projektet forventes afsluttet i december 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top