fbpx
Drømme for byen omkring sporten
IMG_1114.jpg
BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen har nu sagt god for at gå videre med at udvide brugen af stadion. Den største udfordring er parkering

Fra Schneekloth Uddannelsescenter i nord til Holbæk Motorvejen i syd strækker sig det område, med Brøndby Stadion som centrum, som Brøndby Kommune kalder Sportsbyen.
Et område som de lokale politikere i Brøndby har store planer for.
Således udtaler Kent Max Magelund (S), borgmester, i en pressemeddelelse:
– Brøndby er en kommune, der er kendetegnet ved fællesskab, bevægelse og sport. Derfor er det naturligt, at vi gerne vil tænke stort og strategisk omkring vores stadion. Ved at give rammerne til, at man kan samle mange funktioner og aktiviteter, der har relation til sport og idræt, netop på dette område, vil vi gerne skubbe på udviklingen hen imod Sportsbyen, et område i Brøndby, hvor vores centrale idrætstilbud og arbejdspladser med tilknytning til sport kan placeres. Visionen er, at Sportsbyen kan tiltrække sportsrelaterede aktiviteter og blive omdrejningspunkt for samarbejde mellem private virksomheder, organisationer og det offentlige ikke alene for Brøndby, men for hele regionen, siger han.
Vigtigheden af emnet kom også til udtryk på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, den 9. marts. Her skulle de lokale politikere nemlig tage stilling til lokalplan 240, udkast til kommuneplantillæg nr. 7 samt udkast til miljørapport.
En lokalplan, der lægger op til, at Brøndby IF A/S får tilladelse til at afholde flere slags arrangementer, for eksempel konferencer, fester og koncerter. Ligesom det giver tilladelse til, at BIFs supportere får et nyt samlingssted, og til at BIF må opføre en materielgård til opbevaring af materialer og udstyr.

Stor politisk opbakning
En af dem, der på kommunalbestyrelsesmødet den 9. marts bakkede op om planerne, er Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik og Miljøudvalget:
– Vi har en solid basis for Sportsbyen i form af DIF og flere idrætsforbund, Brøndbyhallen med håndboldkampe, BIF og deres stadion, den røde hal og de mange boldbaner til aktive idrætsudøvere. Jeg ser gerne, at der kommer endnu flere idrætsaktiviteter til området, både idrætsudøvere, foreninger og deres administration og aktiviteter vendt mod publikum. Her er vi i konkurrence med for eksempel Parken i København. Jo mere der sker i området, jo mere kendt vil sportsbyen være, og jo lettere tror jeg, det vil være at tiltrække flere. Derfor har koncerter og andre events også betydning, selv om de ikke nødvendigvis har noget med sport at gøre.
Også Venstre stillede sig positivt for planerne for området. Således siger Jan Lundquist, medlem af kommunalbestyrelsen:
– Vi er meget positive over for mange af de forslag, vi er blevet præsenteret for, og mener at sportsbyen er det helt rigtige for Brøndby.
Faktisk er Venstre villig til at gå endnu videre end de skitserede planer, siger Jan Lundquist:
– I Venstre i Brøndby ser vi også med positive øjne på en evt. hal 2 som er nævnt i et par af høringssvarene.

Fokus på parkering
Forud for vedtagelsen af at sende planerne i høring har der været holdt en række møder med de berørte grundejerforeninger, ligesom der er indgivet flere høringssvar. Selvom møderne og høringssvarene forholder sig overvejende positive til planerne, er der dog en bekymring, der går igen, nemlig spørgsmålet om parkering i området. Således hedder det i et af høringssvarene:
– Grundejerforeningen Baunehøj, som ligger på modsatte side af motorring 3 og Vestvolden med villavejene Baunedammen, Lerdammen, Espedammen og Skovbuen, er meget plaget af støj og parkerede biler, når der er fodboldkampe på Brøndby Stadion. Vi ønsker derfor ikke yderligere aktiviteter, der kan forurene med disse støjkilder eller ufremkommelige veje.
Om parkeringsudfordringerne siger Jan Lundquist fra Venstre:
– Det er en stor udfordring, og vi mener derfor også, at det giver god mening at afsøge mulighederne for at få anlagt 300 nye P-pladser syd for motorvejen. Der bør samtidig skiltes med, hvor mange ledige pladser der er på de allerede eksisterende p-pladser. Således at bilisterne vælger at bruge de tomme P-pladser, der allerede er til rådighed. I sidste ende er det dog muligheden for at komme til og fra P-pladserne, der bliver nøglen til at få folk til at benytte dem.

Rapport godkender
Også Vagn Kjær-Hansen (SF) understreger, at der er fokus på udfordringerne ved den udvidede brug af stadion. Således siger han i en pressemeddelelse fra Brøndby Kommune:
– Høringssvarene og vores møder med borgerne i området var overvejende positive. Rigtig mange er positive i forhold til, at stadionområdet i fremtiden kan bruges til flere og andre arrangementer, men er selvfølgelig optagede af, at der tages hensyn til om det medfører trafik- eller støjgener. Vi har efterfølgende fået lavet en miljøvurdering af netop støj og trafik i forbindelse med store aktiviteter på området. Jeg er glad for at se, at rapporten anslår, at de nye planer for området ikke vil give øgede problemer med hverken støj eller trafik.
Men man vil forholde sig til problemerne, siger Vagn Kjær-Hansen (SF) ifølge sammen pressemeddelelse:
– Men det er selvfølgelig noget, vi vil følge nøje, og så vil vi se nærmere på, hvordan vi kan dæmme op for de problemer, der nu er omkring parkering og med at komme til og fra Brøndby Stadion i forbindelse med store kampe. Der er flere knapper, vi kan skrue på, fx mere skiltning og flere p-pladser, og det er konkretiseret i miljørapporten og noget, vi skal arbejde videre på.

Politiopgave
Over for Folkebladet uddyber Vagn Kjær-Hansen (SF), at opstår der trafikale problemer, må politiet på banen:
– Ulovlig parkering er en politiopgave. Jeg synes politiet svigter den opgave. Kommunen kan give tilladelse til privat parkeringskontrol, og det har vi behandlet politisk, så grundejerforeninger kan få lov til at lave kontrol i deres område. Jeg kan godt forstå, at beboerne på Kløverhøj er irriterede over den ulovlige parkering, men jeg synes ikke, kommunen skal udføre politiets opgaver.

Den tyske tilgang
I forsøget på at løse udfordringerne med parkering, kan man i følge Mette Engelbrecht (V) med fordel kigge mod syd:
– Hvis man har været til fodboldkamp i München, på Allianz Arena, så har man oplevet, at vejene bliver ensrettet i den retning tilskuerne skal, så de kan komme til og fra området hurtigt og til mindst mulig irritation for beboerne på vejen. Intelligente lyskryds styrer trafikken, så der ikke ventes forgæves for rødt, når der ikke er modkørende trafik. De har parkeringshuse, hvor der betales parkering for at deltage til arrangementet, ikke timebasis som det er normalt i Danmark, og så har de parkeringsløsninger, i miljøer, hvor der stadig er pænt, når der ikke er arrangementer og praktisk anvendeligt under arrangementerne.
Og så har tyskerne også tænkt på offentlig transport, siger Mette Engelbrecht (V):
– Samtidig har de tænkt den kollektive trafik ind i helheden. Så, når en kamp den slutter, er der sat ekstra busser og tog ind til at få menneskemængderne væk. På den måde øger man også sikkerheden og mindsker risikoen for ballade imellem fangrupperne.

Fakta
Brøndbys Kommunalbestyrelse har sendt lokalplan 240 i høring og borgere kan komme med høringssvar frem til den 8. maj 2016. Se lokalplanen på brondby.dk. Der er planlagt et borgermøde på Brøndby Stadion tirsdag den 12. april kl. 18-20 om ændringerne i området.
Tilmelding på tf-plan@brondby.dk

Ifølge Brøndby Kommune er formålet med den nye lokalplan:
• flere og bredere anvendelsesmuligheder, fx koncerter, konferencer, events og fester
• etablering af tilbygning til stadion, materielgård og byggeri til almennyttige formål samt foreninger og klubhuse
• større sikkerhed ved afvikling af arrangementer og bedre faciliteter for supportere og tilskuere
• at sikre den offentlige sti langs lokalplanområdets østlige grænse
• at sikre offentlig passage på tværs af stadionområdet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top