fbpx
Det frivillige arbejde blev støttet og diskuteret
BRØNDBY. Frivillige, sociale foreninger kan søge støtte hos kommunen til deres aktiviteter. Tildeleingen skabe debat blandt lokale politikere

Ombold, Børns Vilkår og FitforKids er navne på nogle af de foreninger, der har søgt om økonomisk støtte hos Brøndby Kommune i form af de såkaldte paragraf 18 midler.
Tilskudene skal bruges til at lave forskellige former for lokale, sociale aktiviteter.
For at få støtte skal aktiviteterne være lokale, ligesom de skal supplere kommunens arbejde med børn, ældre, handicappede og marginaliserede.
Tildelingen sker efter en ansøgningsprocedure, og den 9. marts skulle kommunalbestyrelsen godkende den endelige liste over modtagere.

Relationer spiller ind
Selvom alle partier endte med at stemme for indstillingen fra forvaltningen, rejste der sig alligevel en diskussion på mødet om, hvorvidt alle modtagerne levede op til kriterierne. Således sagde Kurt Damsted fra Venstre:
– Efter de vedtagende retningslinjer skal der ikke tildeles penge til foreninger, hvis pengene bliver brugt til forplejning eller hvis arbejdet ikke har lokal forankring, eller hvis der ikke er balance i målgrupperne.
Og disse kriterier ser et flertal i kommunalbestyrelsen bort fra, mener Kurt Damsted:
– Disse tre kriterier er der mange af foreningerne, der ikke kan leve op til, og det er flertallet fuldstændig ligeglade med. Samtidig oplever vi, at der mangler saglige begrundelser for at tildele pengene, og at det alt for ofte handler om sociale relationer og gode bekendtskaber. I stedet for hvor pengene bliver brugt bedst.

Med forbehold
Selvom kritikken fra Venstre var markant på mødet, endte de tre politikere fra Venstre med at stemme for forvaltningen indstilling. Dog med forbehold for flere af ansøgningerne. Om det siger Kurt Damsted:
– Vi bakker op om frivilligt socialt arbejde og ønsker meget mere af det i Brøndby. Derfor stemte vi for med forbehold for nogle tildelinger.
Om forbeholdene siger Kurt Damsted:
– Vi har forbehold, fordi vi ønsker, at tildelingen skal understøtter de initiativer, der i øvrigt er sat i gang i Social- og Sundhedsudvalget, og også i beskæftigelsesudvalget.

Mere frivillighed
Forbeholdene for nogle af ansøgningerne er ifølge Kurt Damsted dog ikke det samme som, at Venstre ikke vil støtte det lokale, frivillige, sociale arbejde. Tværtimod:
-Stod det til Venstre, så blev der brugt langt flere penge på frivilligt social arbejde, hvis det giver mening i forhold til de andre politiske beslutninger der bliver foretaget i kommunalbestyrelsen. Der er masser af foreninger, der er kommet med bud på, hvordan de kan hjælpe til i eksempelvis det forebyggende arbejde, og den viden bør man bruge i langt højere grad, fordi de ved, hvad de taler om. Vi er meget imod, at Socialdemokraterne argumenterer for, at det er i orden at uddele penge på må og få uden en overordnet målsætning. Det er økonomisk uansvarlighed i vores øjne.
Hajg Zanazanian er medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne. Han sagde på kommunalbestyrelsesmødet med henvisning til Venstres forbehold over for flere af ansøgningerne:
– Hvis Venstre i Brøndby havde magt som de have agt, så ville mere end en tredjedel af støtten til frivillig, socialt arbejde blive fjernet fra den store gruppe af frivillige, der arbejder med blandt andet socialt udsatte.
Og det ville få store konsekvenser, mener Hajg Zanazanian:
– Der er en masse mennesker i vores kommune, der bruger timer, dage, uger, måneder og år på at lave frivillige, sociale aktiviteter for andre mennesker, og som har behov for denne økonomiske støtte og anerkendelse til at udfører deres gode gerninger, og som borgerne har stor glæde af.

Slingrekurs
Ifølge Hajg Zanazanian var der tale om en kovending hos Venstre:
– Mange af de aktiviteter, som Venstre vil fjerne støtten til, har de stemt for de tidligere år. Men i år vil de fjerne mere end en tredjedel af støtten til frivillige, sociale aktiviteter. Det lader til, at Venstre har glemt formålet med tildelingen af midlerne og de kriterier, som de selv har været med til beslutte. Heldigvis har Socialdemokraterne et massivt flertal bag sig, og at resten af oppositionen også kan se, at det ingen gavner af fjerne mere end tredjedel af støtten. De frivilliges arbejde er et fantastik supplement til det sociale arbejde som kommunen udfører.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top