fbpx
BUPL: Pædagoger gør hvad de kan
BRØNDBY. Henrik Due Vengfelt, fællestillidsmand for pædagogerne i Brøndby, mener pædagogerne gør, hvad de kan. Men at de er for få

Læs artiklen om Mette Theisen her

Hvordan synes du forholdene generelt set er på børneinstitutionsområdet i Brøndby? Bliver der investeret (ikke i konkrete kroner og ører) de fornødne ressourcer i området?
Det er mit indtryk, at intentionen er tilstede, men at det bremses af den økonomidagsorden, der huserer i den landspolitiske samfundsforståelse. Det være sig omprioriteringsbidrag, ”nødvendige” besparelser og lignende tiltag der bliver iværksat for at skabe skattelettelser.

Har børnene i institutionerne i Brøndby den bedst tænkelige hverdag?
Jeg er ikke i tvivl om, at pædagoger og medhjælpere gør, hvad de kan, inden for de rammer og ressourcer, der er tilstede i institutionen. For at give børnene den bedste hverdag som muligt.

Er der, som pædagogen påstår, for få pædagoger i institutionerne i Brøndby?
Skal jeg se på området fra den fagpolitiske vinkel, hersker der ikke nogen tvivl om, at der er for lidt pædagoguddannet personale i institutionerne.

Et konkret problem ifølge Mette Theisen er, at der er så få pædagoger, at det går ud over børnenes sociale kompetencer. Hvad siger du til det?
Det er min opfattelse, at der er mange ansatte, der gerne ville kunne bruge mere tid med det enkelte barn. Arbejdet omkring børnenes dannelse og læringen af sociale kompetencer kunne gøres bedre og mere målrettet, hvis der var flere personaleressourcer i institutionen.

Der burde minimum være tre fuldtidsansatte og uddannede pædagoger til 18 børn?
Det er rigtigt, at BUPL anbefaler en minimumsnormering på: 1 voksen pr. 3 børn i vuggestue, 1 voksen pr. 6 børn i børnehave og 1 voksen pr. 9 børn i SFO.

Er der den fornødne dialog mellem politikerne og pædagogerne i Brøndby?
BUPL i Brøndby har inviteret alle politikerne i Børneudvalget til dialog om forholdene i institutionerne og om de politiske visioner for området. Det har ikke været den store succes i indeværende valgperiode. En gang er det lykkedes at få Børneudvalgsformanden i tale til et medlemsmøde, og det var lige efter at han var blevet formand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top