fbpx
Utilfredshed med eget arbejde
soeren_mayntz.jpg
Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Mayntz (C), mener ikke, lokalplanen skal ændres. Foto: Pressefoto
VALLENSBÆK. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev en dispensation fra lokalplan 77 behandlet. Flere politikere mente, at de ikke tidligere havde gjort arbejde godt nok

En carport var et af de store emner, da kommunalbestyrelsen i Vallensbæk afholdte sit seneste møde den 27. januar.
En beboer på Løvenborgvej havde nemlig søgt dispensation fra lokalplan 77. Både for vejbyggelinje på otte meter fra vejskel for et-etages byggeri og fem meter fra vejskel for to-etages byggeri.
Dispensationen skal give mulighed for en tilbygning i en etage med beboelse, depot og indbygget garage. Den ønskede tilbygning er placeret frem til 1,5 meter fra vejskel.
I første omgang havde borgeren fået afslag, men havde forfulgt sagen, og det endte, at kommunalbestyrelsen på mødet den 27. januar imødekom dispensationsansøgningen.

Burde laves om
Ansøgningen førte på mødet imidlertid til en diskussion af, hvorvidt politikerne havde gjort deres arbejde godt nok, da de for nogle år siden vedtog lokalplan 77 for, som det hedder i lokalplanen, at sørge for at Vallensbæk Strandvej skal fremstå med strandvejskarakter.
Således mente Niels Jørgensen fra Venstre:
– Vi har haft flere uheldige sager i kommunen om lokalplaner, som har været noget makværk efter min opfattelse. For eksempel Lokalplan for hegn og forhaver og Skiltelokalplan, som dels blev skrottet igen og dels ikke bliver efterlevet. Lokalplan 77 er hastet igennem og udtaget af den større hele, så det kun blev for grunde der grænser op til Køgevejen. Men er Lokalplan 77 fornuftig og realistisk? Jeg mener, der er mange huller og ting, der skal rettes, og det er så åbenbart det, at flertallet nu også erkender, og i denne situation giver en dispensation.
Det er den anden dispensation, der er givet i forhold til Lokalplan 77. Men vejen frem er ikke dispensationer, mener Niels Jørgensen(V):
– Jeg synes det er meget bedre at få tilrettet lokalplanen, så alle grundejere i lokalplanområdet kender de nye muligheder.

Bør ikke ramme ansøger
Niels Jørgensens (V) kritik finder opbakning hos Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti:
– Der er lavet den besynderlighed, at hvis man bygger i to etager, så må man bygge helt op til fem meter fra vejlinjen. Men hvis det er i en etage, så må man kun bygge otte meter fra vejlinjen. Det giver jo ikke megen mening. Derfor støtter jeg også Niels Jørgensens idé om, at man ser på at få lavet et lokalplanstillæg, der kan råde bod på det her.
Niels Jørgensen overvejede at stemme imod dispensationen for at understrege sin utilfredshed med, at der nu igen skulle dispenseres fra. Det kunne Kenneth Kristensen Berth (DF) dog ikke forstå:
– Til gengæld forstår jeg ikke, hvorfor Venstre vil tage ejeren på Løvenborgvej som gidsel ved at stemme imod sagen, fordi Konservative ikke umiddelbart er indforstået med at lave et lokalplantillæg. Grundejerne på Løvenborgvej kan jo ikke være tjent med, at han ikke kan opføre sin carport, fordi vi har kludret i det. Derfor må den logiske konsekvens være, at vi stemmer for.

Imod af princip
Overfor dette præciserede Niels Jørgensen (V), at han stemte imod af princip. Men at han gjorde det med sindsro, da det, ifølge ham, var klart, at grundejeren i den aktuelle sag ville få sin tilladelse. Dog ikke helt i det omfang, han selv havde ønsket.
Desuden fastholdt Niels Jørgensen (V), at det rigtigste havde været at lave ensartede retningslinjer for alle indenfor Lokalplanområdet.

Selvfølgelig
Søren Mayntz (C) er formand for Teknik- og Miljøudvalget. Han er ikke i tvivl om, at borgeren fik den rette behandling ved at få en dispensation:
– Ansøger skulle selvfølgelig have dispensation da det ikke ville være fair over for ham, at han skulle stilles dårligere end andre blot fordi han kun ønsker at bygge i en etage. Alle omfattet af lokalplan og som ønsker at bygge i to etager indtil til 5 meter fra vejlinjen kan gøre det uden dispensation da det er tilladt i lokalplanen mens andre, omfattet af lokalplanen og som ønsker at bygge i kun en etage, skal bygge 8 meter fra vejlinje.

Ikke ændres
I modsætning til Niels Jørgensen (V) og Kenneth Kristensen Berth (DF), mener Søren Mayntz (C) dog ikke, der skal ændres på lokalplanen:
– I stedet for at lave en ændringer af lokalplanen med fornyet høringsperiode og forvaltningens brug af ressourcer, da det kun drejer som om ganske få borgere, som er berørt af nævnte problemstilling, skønnes det bedre at give dispensation lig en anden sag, vi har behandlet.
Dog mener Søren Mayntz (C) også, arbejdet kan gøres bedre fremadrettet:
– Til gengæld er jeg enig med både DF og V og som jeg også gav udtryk for til KB-mødet, at vi alle skal være skarpere når forvaltningen fremlægger lokalplaner til behandling og i beslutningsprocessen så vi ikke havner i samme situation igen. Desværre havde ingen partier eller borgere set problemet komme i hverken høringsperioden eller den politiske behandling så der skal vi blive bedre, inklusiv mig.
En kritik der ifølge Søren Mayntz (C) gælder politikerne og ikke forvaltningen:
– Det skal ikke opfattes som kritik af forvaltningen, tværtimod da de arbejder ud fra andre parameter en politikere nogle gange gør

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top