fbpx
Udgifter til flygtninge i Glostrup Kommune
Af Pia Hagbarth Dahlin, medlem af Kommunalbestyrelsen for DF Under behandling af orienteringspunkt på dagsordnen på seneste Kommunalbestyrelsesmøde i Glostrup 20. januar, vedr. udgifter til flygtninge, der kommer til Glostrup Kommune, og om at kvoten, Glostrup kommune skulle modtage i december 2015, er forhøjet fra 18 til 27, udtalte Flemming Ørhem, Dansk Folkeparti (DF), at […]

Af Pia Hagbarth Dahlin,
medlem af Kommunalbestyrelsen for DF

Under behandling af orienteringspunkt på dagsordnen på seneste Kommunalbestyrelsesmøde i Glostrup 20. januar, vedr. udgifter til flygtninge, der kommer til Glostrup Kommune, og om at kvoten, Glostrup kommune skulle modtage i december 2015, er forhøjet fra 18 til 27, udtalte Flemming Ørhem, Dansk Folkeparti (DF), at DF kun nødtvunget tog orienteringen til efterretning.
DF har den holdning, at det ikke er en kommunal opgave at klare den enorme tilstrømning af flygtninge, der kommer til Danmark.
I øvrigt er DF meget uenig i, at flygtninge blandt andet skal have fortrinsret til boliger i Glostrup frem for skatteborgerne i Glostrup Kommune. Nogle borgere har været skrevet op i 15-20 år for at få en bolig, og nu vil disse borgere komme bag i køen frem for flygtninge. Det kan vi ikke acceptere, sagde Flemming Ørhem på vegne af en enig DF-gruppe.
Det udløste, selvfølgelig vil man nærmest sige, per automatik, den reaktion fra Freddie Rose fra Socialdemokraterne, at DF er fremmedfjendske.
Det vil sige, at Freddie Rose (S) mener, at 16,3% af de afgivne stemmer ved sidste kommunalvalg, der gik til DF, kommer fra fremmedfjendske vælgere i Glostrup?
Det virker som om, at Freddie Rose ikke har opdaget, at hans partifæller på Christiansborg lige pludselig, har ændret holdning i dette spørgsmål og erkender det reelle problem.
Om ordet fremmedfjendsk så er pænere end racister, som SF ynder at kalde DF, skal jeg ikke kunne sige. Men virkeligheden kalder altså ikke desto mindre på både Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Svar 1

Af Freddie Rose, medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne

Socialdemokraterne i Glostrup anerkender modsat DF, at vi som kommune må bære vores del af den byrde, som den internationale flygtningekrise og migrantbølge har påført også Danmark.
Og når det drejer sig om beskedne 27 personer, må det være en opgave, vi kan løse. Vi er trods alt ca. 22.000 borgere i kommunen, så nytilflytterne kommer næppe til at dominere gadebilledet.
Det er ingen hemmelighed, at Dansk Folkeparti som mærkesag har valgt en politik, der skal gøre det svært eller umuligt for udlændinge at bosætte sig i Danmark.
Derfor kan det ikke undre nogen, at jeg kalder DF for fremmedfjendsk. DF har vel også andre mærkesager end udlændingepolitikken, og mon ikke deres vælgere stemmer DF også af andre årsager?
Vi socialdemokrater finder udviklingen i verden kaotisk og på mange måder forfærdelig, og vi kan desværre hverken som danskere eller socialdemokrater løse alle problemerne. EU, FN og alle store internationale organer må klare de store linjer, og vi andre må gøre vores på vores egen lille boldgade.

Svar 2

Af Mette Vennerstrøm, medlem af kommunalbestyrelsen for SF

Jeg tror aldrig, jeg har kaldt nogen for racist. Vi er kun én race, nemlig mennesket. Så den påstand må stå for din egen regning.
Til gengæld er vi enige om, at regeringen skal byde ind med økonomi i forhold til kommunernes modtagelse af flygtninge. Så må de droppe drømmene om minusvækst og skattelettelsesforhandlinger til efteråret. Det er, som med omprioriteringsbidraget, uanstændigt at belaste kommunernes økonomi mere. Desværre står DF selv for galejen om skattelettelser her i kommunen.
Men uanset hvad så skal vi give flygtninge en værdig modtagelse, hvilket inkluderer traumebehandling, integration gennem uddannelse, job og fritidstilbud samt en fast bolig hurtigst muligt. Hotelophold bliver altså for dyrt og uholdbart i længden Pia. Men jeg er enig i, at ventetiden på almene boliger i Glostrup er alt for lang, og derfor ser SF gerne, at der bygges flere nye almene boliger i forbindelse med bymidteprojektet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top