fbpx
Ny plan for Gamle Drenges hus
Jernbanevej.jpg
Det er denne grund og det røde hus, der er til debat. Flertallet foreslår, at der bygges noget lignende som huset til højre. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Huset på hjørnet af Jernbanevej og Nyvej, som IF32’s Gamle Drenge bruger, skal sandsynligvis rives ned og erstattes af lejligheder. Socialdemokraterne kalder det pseudodemokrati

Sidste år besluttede Kommunalbestyrelsen at sælge flere ejendomme i Glostrup, blandt andet huset på adressen Jernbanevej 22, der ligger på hjørnet af Jernbanevej og Nyvej. Huset bliver til daglig brugt af IF32’s Gamle Drenge, og går derfor under navnet Gamle Drenges hus.
På Kommunalbestyrelsens møde i januar blev det besluttet at sætte salget af ejendommen i bero og få udarbejdet en ny lokalplan. V, DF, SF og Enh. stemte for at få udarbejdet den nye lokalplan. Socialdemokratiet stemte imod.
– Socialdemokraterne har hele tiden været imod salget af Gamle Drenges hus på Jernbanevej 22. Vi har flere indvendinger mod salget, blandt andet fordi huset ligger centralt i den del af midtbyen, som kommer til at gennemgå en stor forvandling gennem de næste mange år, sagde Hanne Nielsen.
Leif Meyer Olsen (V), mente ikke, at kommunen behøver at eje den slags ejendomme.
– Det er en af flere ejendomme, som vi sætter til salg. Det er ejendomme, som vi ikke mener, at kommunen bør have. Brugerne kan vi finde lokaler til andre steder. Det ligger centralt, det er et godt område, det kan vi lige så godt få gjort pænt og ordentligt via en ny lokalplan, sagde han.

Ikke sælges lige nu
Grunden til at huset ikke er blevet solgt endnu, selvom Kommunalbestyrelsen besluttede det i juni sidste år, er, at man kan få en højere pris med en ny lokalplan.
Lige nu er anvendelsesmulighederne ifølge lokalplanen restauration eller offentligt formål.
Bliver ejendommen solgt med den mulighed, vil den være cirka en million kroner værd, vurdere Home. Bliver lokalplanen i stedet ændret, så ejendommen kan bruges som beboelse, så er den i stedet omkring to millioner kroner værd, vurderer ejendomsmægleren.
Derfor blev det fremlagt til kommunalbestyrelsen, om man skulle sælge nu eller vente og lave en ny lokalplan.
Dermed er den tidligere beslutning om at sælge ejendommen ikke længere gyldig.
– Der står ikke i indstillingen, at vi sælger. Der står i indstillingen, at vi laver en ny lokalplan. Hvis der skal sælges, kommer der en ny sag til behandling, siger John Engelhardt (V).

Tre etager bolig
Hvad der skal ligge på grunden i stedet for det gamle hus, skal vedtages i en ny lokalplan. Arbejdet med den blev sat i gang på Miljø- og Teknikudvalgets møde i slutningen af januar.
Ifølge sagen ønsker kommunen at bygge i tre etager i et byggeri, der minder om det, der ligger på det andet hjørne. Grunden er på cirka 1.000 kvadratmeter og kan bebygges med 90 procent, hvilket giver omkring 900 kvadratmeter bolig.
Robert Sørensen (Enh.) stemte for, at der skulle laves en ny lokalplan på Kommunalbestyrelsesmødet, men stemte imod forslaget til den nye lokalplan på Miljø- og Teknikudvalgets møde.
– Enhedslisten er med på at kommunen sælger Jernbanevej 22, huset er indrettet med almindelige mødelokaler, så stedets brugere kan få tilbudt at låne lokaliteter andre steder i kommunen, siger han.
Men han er imod, at der skal bygges i tre etager på den side af Nyvej.
– Enhedslisten ønsker at bevare områdets udseende med byhuse på max halvanden etage. Vi ønsker ikke at åbne op for at der kan bygges en tre etagers boligblok, som vil skæmme området, og ødelægge det udtryk, området har, siger han.

Ny plan for bymidten
Der er i øjeblikket en længere proces i gang, hvor der skal udarbejdes en ny plan for hele bymidten. Her blev der for to uger siden afholdt et borgermøde, og planen er, at der senere i år skal afholdes en arkitektkonkurrence.
– Her vil det være godt at have råderet over, hvad der kommer til at ske med grunden og huset. Akkurat ligesom vi brugte 16 millioner kroner på at købe posthuset for at få råderet over det, sagde Hanne Nielsen.
Hun kalder sagen for pseudodemokrati og for spild af borgernes tid.
– At indkalde til det første af en række af borgermøder, hvor man inviterer Glostrups borgere til medinddragelse i udviklingen af Glostrup bymidte, for derefter omgående at sætte et punkt på dagsordenen i Miljø- og Teknikudvalget, hvor man gør klar til etagebebyggelse i tre etager på Jernbanevej 22 og ovenikøbet giver bud på, hvordan det skal se ud, er dog lavmålet af hvad Dansk Folkeparti og Venstre har præsteret, siger hun.
Men det er helt naturligt at lave sådan en lokalplan, siger borgmester John Engelhardt (V).
– Kritikken fra Hanne Nielsen er skudt helt ved siden af. Lige nu gør vi det, at vi ændrer en lokalplan således at området fremadrettet får en anvendelsesmulighed, der minder om anvendelsen af de tilstødende arealer. Vi har overhovedet ikke taget stilling til konkrete projekter og det vil vi heller ikke på denne side af en arkitektkonkurrence for hele stationsområdet.

I offentlig høring
Ifølge Flemming Ørhem (DF) kan man godt arbejde med de to planer samtidig.
– Man kan groft sagt sige, at bymidten nord for Sydvestvej og den nye bymidte syd for Sydvestvej indgår i den store plan med forskellige forudsætninger og muligheder. Vi har jo for eksempel også ”lige” givet tilladelse til at rive det gamle ismejeri på Nyvej 13 ned og til at bygge nyt hus på stedet. En ny lokalplan for Jernbanevej 22 og hjørnet af Nyvej og Jernbanevej vil absolut bidrage til at forskønne området, og en ny lokalplan for Jernbanevej 22 skal naturligvis tænkes ind i den store bymidteplan, siger han.
Derudover vil der være masser af mulighed for, at borgerne kan blive hørt. Den nye plan kræver nemlig et tillæg til kommuneplanen, som skal i offentlig høring.
– Der vil således være god mulighed for at høre borgerne om tankerne om at ændre planen for området. Den forudgående offentlighed vil komme efter den samlede strategi for styrkelse af bymidten og det er derfor højest tænkeligt, at lokalplanarbejdet bliver koordineret efter såvel et kommende borgerinput som den samlede strategi. På den måde sikres sammenhængen, siger Flemming Ørhem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top